Na ime dividende NIS isplaćuje 42,61 dinar po akciji - bruto

BM

NIS a.d Novi Sad akcionarima će na ime dividende isplatiti 6.948.003.644 dinara, odnosno 42,61 dinar po akciji bruto - 25 odsto prošlogodišnje neto dobiti. Na predlog Republike Srbije članovi Odbora direktora ostaju Nikola Martinović i Danica Drašković.

NIS a.d. Novi Sad će akcionarima na ime dividende isplatiti 6.948.003.644 dinara, odnosno 42,61 dinar po akciji bruto. Time će NIS a.d. Novi Sad akcionarima šestu godinu zaredom na ime dividende isplatiti 25 odsto prošlogodišnje neto dobiti Društva. Neto dobit NIS a.d. Novi Sad u 2017. godini iznosila je 27,8 milijardi dinara.

Ovo je odlučeno na jučerašnjoj X redovnoj sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad na kojoj je doneta Odluka o raspodeli dobiti za 2017. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti Društva.

Pravo na dividendu za 2017. godinu imaju svi akcionari NIS a.d. Novi Sad koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan akcionara X redovne sednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 11. jun 2018. godine. Dan i postupak isplate dividende akcionarima odrediće Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad.

Skupština akcionara je usvojila i Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2017. godinu, kao i Finansijske izveštaje, Konsolidovane finansijske izveštaje i izveštaje o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu.

Za revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu izabrano je društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd.

Na predlog većinskog akcionara, JAD Gaspromnjeft, na sednici Skupštine su za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovani:

  • Vadim Jakovljev, zamenik predsednika Izvršnog odbora, prvi zamenik generalnog direktora JAD Gaspromnjeft,
  • Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS a.d. Novi Sad,
  • Sergej Papenko, načelnik Departmana za rad sa zajedničkim preduzećima i efikasnost biznisa JAD Gaspromnjeft,
  • Anatolij Černer, zamenik predsednika Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za logistiku, preradu i promet JAD Gaspromnjeft,
  • Aleksej Jankevič, član Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije JAD Gaspromnjeft i
  • Aleksandar Krilov, direktor Direkcije za regionalnu prodaju JAD Gaspromnjeft.

Na predlog Republike Srbije za članove Odbora direktora ponovo su imenovani Nikola Martinović i Danica Drašković.

Za nezavisne članove Odbora direktora imenovani su Volfgang Rutenštorfer i Olga Visocka.

Za predsednika Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad je imenovan Nenad Mijailović, dok su za članove tog Odbora imenovani Zoran Grujičić i Aleksej Urusov, direktor Direkcije za ekonomiku i korporativno planiranje JAD Gaspromnjeft.


Upozorenje:

Web časopis Balkan Magazin ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Sva mišljenja, sugestije, kritike i drugi stavovi izneseni u komentarima su isključivo lični stavovi autora komentara i ne predstavlja stavove redakcije Web časopisa Balkan Magazin.

captcha image
Reload Captcha Image...