Energetika

Slovenija: Pad potrošnje električne energije

U prvih deset meseci ove godine kupci u Sloveniji preuzeli su 6,6 odsto manje električne energije nego u istom periodu prošle godine, a posledice ovogodišnjeg delimičnog gašenja ekonomije zbog koronakrize ogledaju se i u potrošnji. Ovakva slika je u skladu sa podacima EUROSTAT-a objavljenim sredinom trećeg kvartala, prema kojima se značajan pad potrošnje električne energije, osim sa pandemijom, povezuje i sa mnogo slabijom turističkom sezonom u odnosu na prošlu godinu. (foto, Agencija za energiju)

Rumunija odustaje od termoelektrana na ugalj

Nakon što je rumunski ministar ekonomije, energije i poslovnog okruženja potvrdio da Rumunija više neće graditi nove termoelektrane na ugalj, Srbija i Bosna i Hercegovina ostaju jedine zemlje u jugoistočnoj Evropi koje planiraju njihovu izgradnju. Ono što ipak pravi razliku je neuporediv energetski potencijal Rumunije, u odnosu na ove dve zemlje, kao i to da Rumunija planira da tokom naredne decenije uloži 22,6 milijardi evra u razvoj energetike. (foto, TheNewEconomy)

EZ: Crna Gora prednjači u energetskoj tranziciji

Crna Gora i dalje predvodi sa energetskom tranzicijom ali se Ukrajina probila na drugo mesto preskočivši Severnu Makedoniju i Srbiju, pokazao je danas objavljeni Godišnji izveštaj o implementaciji 2020 Energetske zajednice (EZ). (foto, N2)

AERS dala saglasnost na sporazume o korišćenju prenosnih kapaciteta u regionu za 2021. godinu

Efikasnije korišćenje prekograničnih prenosnih kapaciteta omogućeno je organizovanjem zajedničkih aukcija, a primenom ovih sporazuma se daju veće mogućnosti korisnicima sistema i unapređuju uslovi za razvoj tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi i njegovu integraciju u evropsko tržište. (foto, Energis)

Srbija i RS u zajedničkom projektu izgradnje hidrocentrala na Drini

Potpisivanjem zajedničke izjave sa Republikom Srpskom, Srbija je zvanično ušla u projekat izgradnje tri hidrocentrale koje će činiti hidroenergetski sistem “Gornja Drina”. Srbija postaje većinski vlasnik preduzeća HES „Gornja Drina”, nosioca ovog projekta, čija je ukupna vrednost 520 miliona evra. Za narednu godinu se najavljuje početak izgradnje prve od tri hidroelektrane “Buk Bijela”. (foto, YouTube/screenshot)

Francuzi grade vetropark u Kikindi 2021.

Francuska kompanija IEL OIE Balkan Renewable Energy najavila je da sledeće godine počinje izgradnju vetroparka Bašaid, kod Kikinde, koji će proizvoditi dovoljno električne energije za snabdevanje čitavog grada. Takođe se najavljuje izgradnja geotermalne elektrane. (ilustracija, NS Info)

NIS: Postrojenje „Duboka prerada“ rafinerije u Pančevu počelo sa radom

Postrojenje "Duboka prerada", ključni projekat druge faze modernizacije Rafinerije nafte u Pančevu, počelo je danas sa radom. Projekat koji je povećao efikasnost prerade, vredan je više od 300 miliona evra. Uz to, predstavlja i značajan iskorak u pravcu zaštite životne sredine, jer prestaje proizvodnja mazuta, tako da se sada ispušta 98 odsto manja količina sumpor dioksida i sumpornih jedinjenja nego što je to ranije bio slučaj.

Čez se konačno povlači iz Bugarske

U toku je povlačenje i iz Rumunije čime češka firma završava svoje širenje na Balkanu
(ilustracija, sedište češke energetske kompanije u Pragu)

EMS priključen na evropsku platformu za trgovinu garancijama porekla

Elektromreža Srbije (EMS), operator prenosnog sistema i izdavač garancija je postao deo evropske Asocijacije tela za izdavanje garancija porekla, čiji je cilj da se stimuliše veća proizvodnja zelene energije. Sada je prodaja garancija porekla za električnu energiju proizvedenu u Srbiji moguća i u Evropi. Istovremeno je Srbijii omogućena kupovina garancija porekla za električnu energiju proizvedenu u Evropi.

EPCG: Na poslovanje kompanije uticali pandemija, loša hidrološka situacija i manja distributivna potrošnja

Poslovni prihodi EPCG u prvih devet meseci 2020. godine iznosili su 218,74 miliona evra, što je za 24,2 miliona evra manje u odnosu na isti period prošle godine dok su poslovni rashodi iznosili 220 miliona evra, što je manje u odnosu na 2019. godinu za 8,5 miliona evra. (foto, EPCG)

Prva Prethodna
1/872
Poslednja Sledeća