Ekologija

Radni dan za prirodu

Ekološkom akcijom uređenja i čišćenja fruškogorskih potoka predstavnici NIS-a, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, JP Nacionalni park Fruška gora i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode obeležili su juče Dan zaštite životne sredine.

Na dalekovodima EMS-a veštačka gnezda za stepskog sokola

Da bi potpomogli opstanak stepskog sokola u Elektromreži Srbije su 2014. godine otpočeli sa postavljanjem veštačkih gnezda na dalekovodima, pre svega u Vojvodini jer je sve manje prirodnih staništa ove sve ređe vrste ptica, koja se inače glnezde na usamljenim stablima ili u šumarcima. u cilju zaštite ptica. U svetu se, inače, 10. maj obeležava kao Svetski dan ptica i drveća, a 14. maj kao Svetski dan ptica selica, kada se raznim predavanjima i akcijama želi probuditi svest o značaju ptica i drveća, sa akcentom na očuvanje retkih vrsta.

Novi sistem za kontrolu zaštite životne sredine

Novi uređaj omogućiće merenje svih parametara kvaliteta vode u internoj laboratoriji Tamnava u u RB Kolubara. U planu i nabavka pokretne laboratorije za kontrolu kvaliteta vazduha na teritoriji rudarskog basena.

Trajno skladište za privremeni otpad u TENT-u A

Izgradnjom novo skladišta TENT A biće omogućeno pravilno razdvajanje, razvrstavanje i skladištenje otpada u skladu sa zakonskim propisima.

Takse za otrov iz auspuha

U Londonu će se od 2019. godine naplaćivati upotrebu starih vozila, kako bi se smanjilo zagadjenje vazduha.

Ekologijom do efikasnijeg i uspešnijeg EPS-a

EPS i Agencija za zaštitu životne sredine potpisali ugovor o saradnju u praćenju stanja (monitoringa) vazduha, vode, zemljišta, otpada, kao i nivoa buke, nejonizujućeg zračenja i drugih uticaja na životnu sredinu u blizini elektrana i distributivnih postrojenja EPS.

EPS na dobrom putu u zaštiti okoline

Do 2026. godine EPS će u zaštitu životne sredine uložiti još oko milijardu evra, rečeno je prilikom posete delegacije EU TE Nikola Tesla A u Obrenovcu.

Lider u efikasnom korišćenju vode - Danska

Danska je zahvaljujući odlučnoj politici uspela da razbije začarani krug međuzavisnosti potrošnje vode i energije. Međutim, danski model neće moći lako da se primeni na evropskom niovu zbog velikih razlika među zemljama, ocenjuju stručnjaci. Danska je pitanjem vode počela da se bavi još tokom 1970-tih i 1980-tih godina, a kao recept preporučuje kombinaciju dobrih politika i propisa i novih tehnologija, saradnju javnog i privatnog sektora i planiranje celog procesa korišćenja vode. Pritom, za uspeh Danske bilo je ključno uvođenje cene vode koja pokriva troškove i time podstiče štednju.

Strategija energetska unije daje rezultate

U Evropi su u toku modernizacija privrede Evropske unije i prelazak na niskougljeničnu ekonomiju, zaključak je u drugom izveštaju o stanju energetske unije.

Klimatske promene prete ekosistemima, zdravlju i ekonomiji

Evropski regioni suočavaju se zbog promena klime sa rastom nivoa mora i ektstremnim vremenskim prilikama, poput češćih i intenzivnijih vrućina, poplava, suša i oluja, upozorila je Evropska agencija za životnu sredinu (EEA) u novom izveštaju koji sadrži ocene stanja i prognoze efekata klimatskih promena na Evropu. Posledica promene klime nije pošteđena nijedna oblast Evrope pa ni Srbija.

Prva Prethodna
1/30
Poslednja Sledeća