Umetnost i kultura

Priča o Mihailu Černjajevu i ruskim dobrovoljcima

Godine 1876. hiljade ruskih dobrovoljaca na čelu sa generalom Černjajevim uputilo se u Srbiju kako bi pomogli slovenskoj braći u ratu protiv Turaka. Ovo je priča o tom događaju
(ilustracija, general Mihail Černjajev)

Mala Gospojina – rođenje presvete Bogorodice

Poreklo praznika Male Gospojine apokrifne je prirode – Jakovljevo protojevanđelje (5. poglavlje), dokument iz 2. veka. Carigradska Crkva je već u 6. veku prihvatila Rođenje Bogorodice, dok je Rim to učinio krajem 7. veka
(Rođenje Bogorodice, freska, 14. vek, Studenica, Srbija)

Kako nastaje strip (8): Dijalog, oblačići i kompozicija kadra

Pored razmene misli među protagonistima, tekst u sliku unosi trajanje, vreme. "Oblačići" ili "balončići" spadaju u nekoliko posebnih strip konvencija, posebno smišljenih za upisivanje dijaloga ili razmišljanja protagonista. Strip je od kinematografije nasledio kadriranje ali kompozicija jednog kadra najčešće se konstruiše nalik slikarskoj kompoziciji
(U komponovanju kadra preteća osoba ili predmet izgledaće strašniji ako su prikazani u krupnom planu sa malo slobodnog prostora unaokolo - Tomaž Lavrič, "Nova vremena")

Kundera bi dao Feliniju autorska prava za film “Nepodnošljiva...“

To i mnogo što šta drugo nepoznato u vezi sa ovim slavnim piscem donosi dokumentarni film koji idućeg meseca treba da počne da se prikazuje u pariskim i češkim bioskopima...
(foto, Milan Kundera, slavni češki pisac)

Velika Gospojina – uspenije Bogorodice u pravoslavnoj ikonografiji

Poreklo Uspenija je apokrifnog karaktera i već je bilo poznato u 3. veku o čemu nam svedoče tekstovi pripisani raznim autorima
(ilustracija, Uspenije Bogorodice, freska, Sopoćani, Srbija, 13. vek)

Preobraženje Hristovo u pravoslavnoj ikonografiji

Jednoga dana Isus je poveo sa sobom Petra, Jovana i Jakova i popeo se na brdo da se moli. Za vreme molitve on se preobrazio, a Mojsije i Ilija su se pojavili i govorili mu o žrtvovanju koje će morati da izvrši u Jerusalimu
(ilustracija, Preobraženje, mozaik, Sveti Apolinar u Klaseu, Ravena, 6. vek)

Ilindan – prorok Ilija u pravoslavnoj ikonografiji

Kod hrišćana, kult proroka Ilije bio je prihvaćen, pre svega, u Palestini, a onda je tokom 4. veka, sa jačanjem hrišćanske crkve, proširen kroz čitavu vizantijsku carevinu
(ilustracija, Prorok Ilija (scene iz života), freske, Dura Evropos, Sirija, 3. vek)

Bogorodica Trojeručica u pravoslavnoj ikonografiji

Ovaj prikaz - Bogorodica sa Detetom uživa veliku popularnost u Srbiji i na Istoku, a vezan je za jednu epizodu iz života Svetog Jovana Damaskina, filozofa i bogoslova, vatrenog branitelja ikonopoštovanja
(ilustracija, Bogorodica Trojeručica, ikona, 14. vek, Vizantija, srebrni oklad 19. vek, hilandarska crkva Vavedenja Bogorodice, Sveta Gora)

Kako nastaje strip (7): Planovi, enterijeri i eksterijeri

Krupni plan kadrira protagoniste iz velike blizine, uvodeći na taj način čitaoca u srž događanja. On se obično nalazi u sredini akcije i njime se sa najviše snage i izražajnosti iskazuju osećanja protagonista
(ilustracija: "Narezano" prikazivanje u krupnom planu pojačava dramatičnost scene i trenutne atmosfere (Danijel Žeželj, "Congo Bill")

Nikola Milovanović, kustos Luvra o otvaranju novog odelenja za Vizantiju i hrišćanski Orijent: Najveći muzej na svetu otvara se prema Istočnoj Evropi i Bliskom istoku

Odluka o otvaranju novog muzejskog odelenja od istorijskog je značaja za Luvr, ali i za sve zemlje istočnog hrišćanstva - od Istočne Evrope do Bliskog istoka, uključujući naravno i Srbiju
(foto, Nikola Milovanović)

Prva Prethodna
1/86
Poslednja Sledeća