Slikarstvo

KONZERVACIJA FRESAKA CRKVE SVETOG ĐORĐA U KURBINOVU

Koristeći nove tehnologije i materijale, grčki konzervatori radili su na otkrivanju boja i oblika vizantijskih fresaka. Crkva Svetog Đorđa predstavlja završnu fazu komnenskog stila, ktitor crkve u Kurbinovu je nepoznat, ali je ostao zapis na časnoj trpezi da su radovi započeti aprila 1191. godine
(Kurbinovske freske ukazuju na sofisticirane estetske standarde komnenskog doba (1081-1204) i smatraju se jednim od najlepših primeraka vizantijskog slikarstva Makedonske renesanse)