POŠTA – LIDER NEKAD I SAD

Jelica Putniković

Goran Ćirić, generalni direktor PTT saobraćaja Srbije, povodom 7. juna, Dana PTT radnika Srbije

Istorija savremene pošte i telekomunikacija u Srbiji započela je pre 168 godina kada je, ukazom Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije, propisano da strani konzulati dva puta nedeljno mogu otpravljati poštu u unutrašnjost Srbije. Nedugo pošto je te 1840. godine otvorena prva pošta u Beogradu, Srbija zauzima i vodeće mesto u svetskom poštanskom sistemu, kao jedna od 22 države osnivača Svetskog poštanskog saveza. PTT saobraćaja Srbije je član ovog Saveza i danas.- Još u 19. veku ljudi su shvatili potrebu da komuniciraju međusobno, sa drugim poštanskim upravama i sa drugim državama. Pošta je osnovna delatnost svuda u svetu. Najpre se komuniciralo pismima sa poštanskom markama, a sada imamo i druga, savremena poštanska sredstva. Uostalom, sama priroda našeg posla u osnovi ima komunikaciju, kaže Goran Ćirić, generalni direktor PTT saobraćaja Srbije, koji u razgovoru za Balkanmagazin, povodom 7. juna, Dana PTT radnika Srbije, ističe da im je cilj da i u trećem veku poslovanja budu lider, dostupan svim svojim korisnicima.

Da li je to u praksi uvek tako?

Pošta je dužna da svim građanima pruži približno jednaki kvalitet usluge u svim delovima Srbije. To je naša obaveza, iako to nije uvek profitabilno. Mi ne možemo, kao što to u svetu najveći broj država radi, da povučemo sredstva iz državnog budžeta zato što još ne možemo da argumentujemo pravu strukturu troškova jer nemamo urađenu metodologiju. Sada se to menja, krećemo u značajan projekat sa implementacijom SAP-a.

Kako će uvođenje SAP-a uticati na poslovanje PTT saobraćaja Srbije?

Odnedavno je JP PTT saobraćaja Srbije otpočelo s primenom poslovnog softvera SAP ERP. Prva smo pošta na Balkanu i 29. na svetu koja je implementirala i uvela u upotrebu SAP ERP, jedan od najsavremenijih poslovnih softvera na svetu. SAP ERP je proizvod kompanije SAP, najvećeg svetskog proizvođača poslovnog softvera. U informacioni sistem PTT-a Srbije novi softver implementirala je kompanija S&T Srbija, jedan od tri najveća sistem integratora u našoj zemlji. Primenom SAP ERP softvera JP PTT Srbije standardizuje procedure rada, integriše celokupan informacioni sistem i unapređuje sistem izveštavanja. Upravo ove prednosti omogućiće PTT-u da efikasnije upravlja likvidnošću kompanije kroz jedinstvenu i pravovremenu evidenciju svih promena u sistemu, zahvaljujući čemu će lične karte komintenata biti uredno ažurirane. Takođe, zahvaljujući ogromnim potencijalima i prednostima SAP ERP aplikacije, PTT će smanjiti troškove i povećati efikasnost poslovanja, poboljšati kvalitet usluga i efikasnost naplate potraživanja, stvoriti menadžmentu uslove za efikasnije i kvalitetnije donošenje odluka, poboljšati tržišne performanse preduzeća...

Zahvaljujući fleksibilnosti SAP ERP sistema i velikim naporima predstavnika PTT-a i internacionalnog ekspertskog tima S&T-a Srbija, koji je implementirao ovaj softver, PTT Srbije je zadržao svoju modernu aplikaciju već postojećeg prodajnog modula, koji je uspešno integrisan u novi informacioni sistem. U Pošti Srbije implementirani su SAP ERP moduli za upravljanje finansijama, nabavkom, zalihama, investicijama, kao i modul za planiranje i analizu poslovanja. SAP softver je u strukturi PTT-a razgranat sve do nivoa šaltera, čime je omogućeno potpuno praćenje poslovanja. Za rad u SAP ERP softveru S&T je obučio projektne timove PTT-a, posle čega su oni sprovodili internu obuku za 600 zaposlenih. Obuka je trajala šest meseci i izvodila se na šest lokacija: tri u Beogradu i po jedna u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu.

Kako Vaši radnici prihvataju ove novine?

Reakcije zaposlenih u PTT-u na nov sistem veoma su pozitivne. Osnovni zaključak je da je su procedure rada pojednostavljene a mogućnosti za eventualne proceduralne greške svedene na minimum (npr. zbog centralizacije podataka ne postoji mogućnost višestrukog unosa jednog istog podatka). Uvođenje SAP ERP softvera u Poštu Srbije još jedan je u nizu uspešno realizovanih poslovnih projekata ovog preduzeća. Posle uspešnog upisa akcija, PTT je još jednom pokazao da i veliki javni sistemi mogu da posluju efikasno i uz praćenje savremenih trendova i tehnologija, a sve u interesu krajnjih korisnika, odnosno građana.Goran Ćirić, direktor na proslavi godišnjice preduzeća PTT (foto: Fonet)


Zar SAP nije uveden u svim članicama EU?

Ne, Grčka ga, na primer, nema. Ovaj sistem funkcioniše u Kanadi, imaju ga Nemačka, pošte Portugala, Engleske.... Ovo je dokaz da smo ne idealno ali, dovoljno uređen sistem, koji poštuje pravila i procedure. To je svakako ozbiljan uspeh i podiže sistem kvaliteta i efikasnost, a samim tim i vrednost kompanije. Sve ovo nama stvara osnovu da u saradnji sa Postjuropom, sa podrškom fondova Svetskog poštanskog saveza i u saradnji sa evropskim poštama, kao što je na primer portugalska, radimo na tom projektu. To je i naša obaveza prema Agenciji za poštanski saobraćaj.

Ali, Agencija nije još formirana?

Nije, na žalost po nas, jer se tržište liberalizuje, a nije dovoljno uređeno. Dobro je da postoji konkurencija i da se podiže naša efikasnost zbog nje ali, potrebni su nam jasni argumenti u borbi našeg Postekspresa sa konkurencijom. Treba, takođe, sagledati koliko PTT saobraćaja Srbije iz ovog profitabilnog servisa nadoknađuje gubitaka iz onog segmenta koji ne donosi profit.

Znači li to da postoji mogućnost da PTT saobraćaja Srbije dobije međunarodne kredite za modernizaciju?

Za neke manje projekte - da i u ovom statusu u kom smo sada. Za sistem merenja kvaliteta već imamo podršku iz Svetskog poštanskog saveza. To su manji projekti koji nas kvalifikuju za veće. Moja ambicija su projekti poput implementacije adresnog koda, što je preduslov za privatizaciju prerade pošiljki i izgradnju GPC-a (Glavnog poštanskog centra) u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Dokle se uopšte stiglo sa izradom Strategije razvoja poštanskog saobraćaja Srbije?

Već postoji Strategija razvoja na nivou Vlade Srbije, koju je uradilo resorno ministarstvo, i to će biti opšta smernica. Mi u JP PTT saobraćaja Srbije sada privodimo kraju izradu radne verzije Strategije razvoja Pošte. Taj dokument će proći svojevrsnu javnu raspravu unutar našeg sistema. Metodologija je ključna prilikom donošenja strategije. Ljudi treba da osete da je to njihova Strategija jer jedino tako će je i prihvatiti i primenjivati u svakodnevnom radu. Sva iskustva iz prakse su dobrodošla jer ti ljudi poznaju suštinu problema. Pošta je instuticija u kojoj se pokazuje i značaj ukupne infrastrukture, dobro organizovanog sistema i samih pojedinaca, ljudi koji doprinose da taj sistem funkcioniše. To se odlično vidi na primeru upisa besplatnih akcija.

Mi smo pre tri meseca najavili da ćemo do 31. jula automatizovati svih 1.400 lokacija za upis (šaltera). Tada je bilo automatizovano 800 a sada smo stigli do oko 1.200 automatizovanih lokacija. I taj posao ćemo završiti. Na taj način postavljamo osnovu za buduće usluge koje možemo da dajemo našim korisnicima. A građani su naši ključni korisnici.

Hoće li biti viška zaposlenih u Pošti?

Realno, mi u Pošti nemamo problem sa većim brojem zaposlenih u odnosu na potrebe već imamo problem sa strukturom kadrova. Uglavnom nam nedostaju poštari a imamo viškove u administraciji. Idemo na to da se traže potrebni ljudi u proizvodnji, koji će doprineti efikasnosti.

Nedavno ste bili u delegaciji Privredne komore Srbije Crnoj Gori, u kojoj su bili predstavnici javnih preduzeća iz oblasti infrastrukturnih sistema Srbije?

Razgovaralo se o mogućnostima međusobne i saradnji na regionalnom nivou. To je bio skup na kom su predstavnici infrastrukturnih sistema Srbije razgovarali sa kolegama iz Crne Gore, između ostalog i sa Poštom Crne Gore, sa kojom je potpisan Protokol o saradnji koji treba da doprinese boljem protoku roba kroz naše granične prelaze. Razgovarali smo, takođe, i o saradnji na poštanskim poslovima, pre svega Post ekspresa i brzih pošta Crne Gore. Sve poštanske uprave bivših zemalja SFRJ su u istoj situaciji kao i mi, rade na restrukturiranju sistema i reorganizaciji tržišta. Hteli smo da napravimo neke konkretne poteze. Pre svega da razmotrimo mogućnost zajedničkih punktova, kako bi se olakšalo carinjenje. Razgovarali smo i o mogućem korigovanju međunarodnih carinskih tarifa u oblasti pošte. U toku su pregovori na realizaciji jedne ovakve saradnje između poštanskih uprava koje su, praktično, do juče funkcionisale u jedinstvenom sistemu. To je sve vrlo važno i njima i nama, zbog sve veće konkurencije. Ideja je da već postojećim komunikacijama obezbedimo efikasniji protok.

Šta to konkretno znači?

Naše dve poštanske uprave su upućene jedna na drugu i zbog privredne saradnje i zbog toga što su građani obe zemlje međusobno povezani. Postekspres garantuje dostavu na najkraći i najbrži način, što znači da smo u mogućnosti da obezbedimo efikasniju razmenu poštanskih pošiljki, i uopšte protok roba. Imamo, na primer, proizvođače odeće iz Novog Pazara koji bi rado koristili usluge transporta Postekspresa u najvećem delu prema Crnoj Gori.

Koliko je građana do sada upisalo akcije?

Više ih je od tri i po miliona. Porastao je opet dnevni broj prijavljenih. U početku akcije je bilo 110.000 dnevno pa je broj opadao do 20-ak hiljada prijavljenih tokom jednog dana, a sada je interesovanje ponovo veće pa imamo više od 30.000 prijavljenih. Iskoristio bih zato priliku da sve one koji do sada nisu upisali besplatne akcije pozovem da to učine što pre, da ne čekaju poslednji dan.


IZ ISTORIJE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJE


Od 1840. godine u Srbiji je bilo 48 poštanskih stanica koje su obavljale poštanski saobraćaj sa polaznim žigom pošte. Prva novinska marka, sa grbom Kneževine Srbije, puštena je 1. maja 1866. godine, a dva meseca kasnije pojavljuje se i prva redovna poštanska marka sa likom kneza Mihaila Obrenovića III.

Prva telegrafska linija u međunarodnom saobraćaju Beograd – Beč (i u međumesnom Beograd – Aleksinac) puštena je u saobraćaj 1855. godine, a 14. marta 1883. godine obavljen je prvi telefonski razgovor u Beogradu. Polovinom januara 1886. godine uspostavljena je prva međumesna telefonska veza između Beograda i Niša. Prva telefonska centrala otvorena je 1898. godine, u Kolarčevoj kući u Beogradu.

Kao jedinstven poslovni sistem, Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija” osnovano je krajem 1989. godine, sredstvima u državnoj svojini. Danas je Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija” organizovano kao jedinstven tehničko-tehnološki, ekonomski i poslovni sistem, koji čine Direkcija Preduzeća, za obavljanje stručnih poslova svih poslovnih funkcija Preduzeća kao celine i 28 radnih jedinica.

Pošta Srbije je snažan generator razvoja industrije, kao i značajan izvor nacionalnog dohotka i budžetskih prihoda. Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija” raspolaže, u ovom trenutku, sa najvećom pojedinačnom kompanijskom intranet/internet mrežom u Srbiji, sa više hiljada računara, što čini da integrisani poslovno-informacioni sistem Kompanije omogućava da se mnoge transakcije i poslovni procesi odvijaju u on-line režimu.

Kada je reč o poslovnim rezultatima Preduzeća, treba istaći da je imperativ poslovne i razvojne politike savremena i tržišno jaka Pošta, koja će i u budućnosti zadržati poziciju lidera na tržištu poštanskih usluga. Uspešnost i efikasnost u poslovanju, kako u ovoj tako i u prethodnim godinama, ogleda se u tendenciji stalnog rasta osnovnih pokazatelja poslovanja.


Upozorenje:

Web časopis Balkan Magazin ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Sva mišljenja, sugestije, kritike i drugi stavovi izneseni u komentarima su isključivo lični stavovi autora komentara i ne predstavlja stavove redakcije Web časopisa Balkan Magazin.

captcha image
Reload Captcha Image...