SRBI PRODAJU BUBREG DA BI PREŽIVELI

Dragoljub Petrović

(pregled najvažnijih tema na naslovnim stranama srpske štampe)

Na In­ter­ne­tu se u sva­kom tre­nut­ku mo­že pro­na­ći na de­se­ti­ne ogla­sa pod na­zi­vom „Pro­da­jem bu­breg“, a raz­log je uvek isti – eko­nom­ski. Hrvatski obaveštajni podaci otkrivaju da su kineski agenti otkupljivali od srpskih seljaka delove oborenog aviona “stelt”, čijom je analizom nastala prva kineska nevidljiva letelica. Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić pozvao je muslimane da bojkotuju predstojeću školsku slavu Svetog Savu i apelovao na roditelje muslimanske dece da ne dozvole da im se deca asimiluju sa pravoslavcima. Ispravljanje greške države oko uvođenja dvojnih akciza na gorivo platiće vozači kroz nova poskupljenja derivata. Dinar je u 2010. godini najviše oslabio prema evru od svih evropskih valuta. Vlasnik Pinka Željko Mitrović pobedio je opasnu bolest i za 20 dana se vraća u Srbiju iz nemačke bolnice. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Australijan opena.


Sneg ponovo prekrio Beograd

Sve više oglasa o prodaji organa

Na In­ter­ne­tu se u sva­kom tre­nut­ku mo­že pro­na­ći na de­se­ti­ne ogla­sa pod na­zi­vom „Pro­da­jem bu­breg“. Raz­log je uvek isti – eko­nom­ski. Pa­ra ne­ma, a ne­ki­ma je to je­di­ni na­čin da do­đu do nov­ca ka­ko bi re­ši­li svo­je fi­nan­sij­ske pro­ble­me. Struč­nja­ci pred­vi­đa­ju da će ova­kvih ogla­sa u Sr­bi­ji bi­ti sve vi­še. Mi­ša Mi­lo­sa­vlje­vić je du­go­go­di­šnji spor­ti­sta ko­ji je dao oglas da pro­da­je bu­breg, i to hit­no. Ni­je bio ras­po­lo­žen da de­talj­no ob­ja­šnja­va za­što je do­neo ovu od­lu­ku, ali je za Prav­du po­tvr­dio auten­tič­nost ogla­sa i na­gla­sio da je ja­sno da sa­mo mu­ka mo­že ne­ko­ga da na­te­ra da ura­di ta­ko ne­što. Za raz­li­ku od nje­ga, 23-go­di­šnji Alek­san­dar To­do­ro­vić, ko­ji je ta­ko­đe dao oglas da pro­da­je bu­breg, ot­kri­va mo­ti­ve ko­ji su, ka­ko ka­že, ma­nje-vi­še isti kod svih onih ko­ji su se od­lu­či­li za ova­kav ko­rak. “Ne­ma­šti­na i te­žak ži­vot su me na­te­ra­li da po­nu­dim bu­breg na pro­da­ju ono­me ko­me je po­tre­ban, a sva­ka­ko da kao mlad i zdrav čo­vek od 23 go­di­ne to ne bih ra­dio da ni­sam pri­mo­ran na to. U ovoj i ova­kvoj Sr­bi­ji ne­mam dru­gog na­či­na da obez­be­dim eg­zi­sten­ci­ju se­bi i svo­joj po­ro­di­ci. Ne­za­po­sle­ni smo i su­pru­ga i ja, a ima­mo dva si­na od tri i go­di­nu i po da­na. Za­vr­šio sam ugo­sti­telj­sku ško­lu, ali ni­ka­ko ne uspe­vam da pro­na­đem po­sao u stru­ci, ili se de­si da to bu­du ne­ki pri­vre­me­ni po­slo­vi za ve­o­ma ma­lu pla­tu. Po­što ne že­lim da kra­dem, pro­da­ja bu­bre­ga je je­di­ni na­čin da u ovom tre­nut­ku svo­joj de­ci obez­be­dim ko­ru hle­ba” – ogor­če­no ka­že Alek­san­dar To­do­ro­vić.


Parastos za civile i vojnike poginule u akciji hrvatske vojske Maslenica 1993. u
Crkvi Svetog Marka u Beogradu

GREKO: Zatvor za zloupotrebe finansiranja stranaka

"Grupa država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije - GREKO došla je do saznanja da efektivna kontrola nad finansiranjem političkih stranaka u Srbiji skoro da i ne postoji. Zbog toga se jedna od naših najvažnijih preporuka odnosi na uspostavljanje jasnih kompetencija nadležnog tela - protivkorupcijske agencije i njeno potpuno osposobljavanje za obavljanje tih funkcija. Bez efektivnog kontrolnog mehanizma i najbolji propisi ostaće mrtvo slovo na papiru", kaže za Danas Drago Kos, član Grupe država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije. “Procena GRECO je da su kazne u procesu finansiranja političkih partija u Srbiji preblage te da ih treba ne samo zaoštriti, nego i uvesti druge oblike kazni. Na primer, treba uvesti zabranu finansiranja iz budžeta za određeno vreme, zatvorske kazne za individualne počinioce i slično”, kaže Kos.

Srbija pod snegom

Beogradske ekipe „Gradske čistoće“ neprekidno su na terenu, a 1.500 radnika organizovano je u tri smene i uz pomoć šest čistilica i četiri specijalna vozila uklanjaju sneg i posipaju so. Za sada avionski saobraćaj funkcioniše normalno. U Novom Sadu je na snazi treći stepen pripravnosti, a 32 ekipe čine sve kako bi grad normalno funkcionisao. Na državnim putevima drugog prioriteta snega ima mestimično i do pet centimetara i to na području Vranja, Niša, Požarevca, Valjeva, Pančeva, Kosova, Novog Pazara, Bačke, Beograda, Kragujevca, Rume, Zaječara, Kruševca, Užica, Požege, Ivanjice, Čačka. Zbog ugaženog snega i poledice preko planinskih prevoja Zlatibora, Tare, Kadinjače, Debelog brda, Bukova i Divčibara tokom noći bilo je povremenih prekida saobraćaja za kamione s prikolicom i šlepere. Snegu se, ipak, obradovalo desetak hiljada turista na Zlatiboru gde je, prema podacima tamošnje Meteo-stanice, juče osvanulo 25 centimetara snega, dok je temperatura bila sedam stepeni ispod nule, navodi Danas.

Kinezi otkupljivali delove “stelta” od seljaka

Prvi kineski nevidljivi avion, koji je nedavno imao svoj probni let, svoje postojanje duguje srpskoj vojsci koja je 1999. godine, tokom sukoba sa NATO, oborila američki "stelt" avion F-117. Hrvatski obaveštajni podaci otkrivaju da su kineski agenti tada otkupljivali od srpskih seljaka delove oborenog aviona, čijom je analizom nastalao prva kineska nevidljiva letelica, piše Pres. Američki F-117 su prvi "stelt" avioni, napravljeni pomoću napredne tehnologije koja im omogućava da budu skoro nevidljivi za radare. Ali 27. marta 1999. godine, tokom NATO bombardovanja Srbije, srpska vojska je pogodila i oborila jednog od "nevidljivih., Pilot se katapultirao i preživeo. Bilo je to prvo obaranje jednog aviona sa "stelt" tehnologijom. Olupina letelice se rasula na širokoj površini oranica, a lokalni seljaci su skupljali krhotine kao suvenire, piše agencija AP, prenose Novosti. Zapadne diplomate su tvrdile da je Kina u vreme bombardovanja SRJ imala obaveštajnu ispostavu u svojoj ambasadi u Beogradu, koja je tokom bombardovanja greškom bila meta napada snaga NATO, u kojem su poginule tri osobe.

Kako Amerika vodi “politiku genocida”

Ljudska sposobnost da masovne zločine ignoriše ili ih ozloglasi, u zavisnosti od toga da li ih činimo mi ili ih čine naši neprijatelji, primetna je i danas, kao i bilo kada u istoriji. Ovo je jedan od zaključaka profesora Edvarda S. Hermana i novinara Dejvida Pitersona iz njihove knjige ,,Politika genocida”, nedavno prevedene na srpski jezik, samo nekoliko meseci pošto je objavljena u SAD. Predgovor za ovu knjigu napisao je jedan od najuglednijih svetskih intelektualaca Noam Čomski, piše Politika. Prevod knjige ,,Politika genocida” na srpski objavilo je izdavačko preduzeće ,,Vesna Info” iz Beograda. Sve širi krug novih generacija kritičkih intelektualaca u SAD i svetu, pod neposrednim uticajem Čomskog, uz oslonac na moderne tehnologije kakva je Internet, ispituje i odnos američke imperijalne moći prema genocidu i ratnim zločinima. Podvrgavajući oštroj i dokumentovanoj kritici selektivno, manipulativno i nemoralno postupanje te moći u proizvodnji neistina, nedokazivih tvrdnji i dokazivih neistina u ,,politici genocida”, dokazujući da je vodi establišment SAD, pomognut intelektualcima, medijima i klijentima sa svih kontinenata. Izrastao je zastrašujući model prema kome ,,postoje dobra i loša krvoprolića – ona koja se mogu ignorisati i ona na koja se treba sa zgražavanjem usredsrediti”. Zato su autori studije ,,Politika genocida” definisali delom ironično osenčenu podelu krvoprolića na konstruktivna, benigna i zlikovačka, pri čemu je podkategorija ovih trećih mitsko krvoproliće. Podela je zasnovana na ispitanim činjenicama koje svedoče o tome kako američka vlada i mediji procenjuju krvoprolića, zavisno od toga ko je odgovoran za njihovo izvršenje.


Miting u Briselu pristalica jedinstvene Belgije koja nikako da sastavi vladu

Većina “protiv” blanko ostavki

U vladajućoj koaliciji odbacuju tvrdnje da će prekršiti Ustav ako zakonskim izmenama izbrišu blanko ostavke poslanika, pišu Novosti. Ta tema biće na dnevnom redu sledećeg meseca, a dotad će biti razrešena i dilema hoće li narodnom izabraniku, ako reši da napusti klub, biti dozvoljeno da pređe u drugo jato. Među strankama vlasti u toku su "grube" konsultacije, a od sekretara parlamenta Veljka Odalovića saznaje se da će izmene Zakona o izboru narodnih poslanika biti na vanrednoj sednici i da neće biti problema s brojem glasova, jer je većina "za". Spor bivših poslanika G17 plus i države Srbije mogao bi rezultirati zahtevom Evropskog suda za ljudska prava da se izmene propisi koji se tiču mandata poslanika, piše Danas. Pravni zastupnik Srbije pred Sudom u Strazburu Slavoljub Carić kaže da postoji takva mogućnost ako sud utvrdi da je došlo do povrede prava na slobodne izbore. On je pojasnio da je moguć rezultat postupka koji protiv države vode nekadašnja dva poslanika G17 plus, Ksenija Milivojević i Goran Paunović - zahtev za promenu Ustava i zakona koji regulišu to pitanje. On naglašava da blanko ostavke ni sada nisu zakonite, odnosno da ih čak ni član 102 Ustava ne institucionalizuje, već, kako tvrdi, samo otvara prostor da se one zakonom uvedu u pravni sistem, ali to u Zakonu o izboru narodnih poslanika nije učinjeno nikad.

Najviše zarađivao Milov sin

Porodica Đukanović je prošle godine mesečno zarađivala oko 5.580 evra, a kućnom budžetu, kao i prethodnih godina, najviše je doprinosio najmlađi član, sin Blažo, piše Blic. Prema podacima Komisije za sprečavanje sukoba interesa, porodica bivšeg crnogorskog premijera i aktuelnog lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića je u 2010. godini raspolagala sa oko 70.000 evra s tim da u tu cifru nisu ušli prihodi koje porodica bivšeg premijera ostvaruje po osnovu privatnih firmi. Prema istim podacima, koje prenosi podgorički "Dan", porodica Đukanović je mesečno zarađivala oko 5.580 evra, a kućnom budžetu, kao i prethodnih godina, najviše je, kako se navodi, doprinosio najmlađi član, sin Blažo koji je, na osnovu zakupnina poslovnog prostora, mesečno zarađivao po 2.340 evra.

Barajbar: Dovoljno dokaza za istragu o trgovini organima

U izveštaju Dika Martija ima dovoljno činjenica za pokretanje krivične istrage, ali to je sada preliminaran izveštaj. On će ga predstaviti javnosti, ali nadležni moraju da budu motivisani da pokrenu krivičnu istragu. Ovo je Novostima izjavio Hoze Pablo Barajbar, bivši šef Unmikove Kancelarije za nestale osobe i forenziku, na osnovu čijeg je izveštaja Karla del Ponte prvi put progovorila u svojoj knjizi o trgovini organima otetih Srba na KiM. Prava istraga podrazumeva da, između ostalog, razgovarate sa različitim ljudima i izvorima, prikupljate dokaze. U suprotnom, to će samo ostati izveštaj, kaže on. Izveštaj o trgovini ljudskim organima na Kosovu Dika Martija, izvestioca Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE) najavljen je kao centralna tema ovonedeljnog zasedanja PSSE. O izveštaju „Nehumana postupanja sa ljudima i ilegalna trgovina ljudskim organima na Kosovu” raspravljaće se sutra, piše Politika. U zvaničnoj najavi dnevnog reda PSSE stoji još da će se predstavnicima 47 država članica SE narednih dana obratiti Boris Tadić, predsednik Srbije, koji će govoriti u sredu, zatim Abdulah Gul, predsednik Turske, i Trajan Basesku, predsednik Rumunije. Najavljen je i dolazak albanskog premijera Salija Beriše, koji je najavio oštar odgovor albanskih delegata na Martijev izveštaj u kojem su navedene lokacije na severu Albanije u kojima su pripadnici takozvane OVK vadili organe zarobljenicima tokom i posle agresije Nato na SR Jugoslaviju.

Željko Mitrović: Lekari nisu videli većeg manijaka od mene

Željko Mitrović pobedio je opasnu bolest i za 20 dana se vraća u Srbiju. U ekskluzivnom intervjuu za Pres vlasnik ružičaste televizije otkriva da je aplastičnu anemiju savladao zahvaljujući profesionalizmu lekara, podršci porodice, prijatelja i saradnika, ali i neprekidnom radu na pripremi projekta novog rijalitija „Dvor", koji je lično smislio i na čijem je postavljanju radio tokom boravka u bolnici: "Verovali ili ne, „Dvor" me je oporavio. Lekari koji brinu o meni i medicinsko osoblje klinike u Flensburgu, vrhunski profesionalci, odreda se slažu da većeg manijaka za posao od mene nisu videli. Bili su skeptični kad sam im rekao da ja iz bolnice želim da radim kao da sam u Beogradu, a sad su ubeđeni da je upravo angažman oko „Dvora" bio taj koji je uz terapiju pomogao da sve ovo brže prebolim", kaže Mitrović i dodaje: "Imam osam TV monitora i osam internet linija i neprekidno pratim sva dešavanja. Između terapija sam stalno u akciji... Zajedno sa suprugom Milicom sam odavde rukovodio čitavim projektom „Dvora", birao sam svaku ciglu, pregledao na hiljade slika, projektovao, smišljao zadatke", kaže Mitrović.

Muftija poziva muslimane na bojkot Svetog Save

Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić pozvao je muslimane da bojkotuju predstojeću školsku slavu Svetog Savu i apelovao na roditelje muslimanske dece da ne dozvole da im se deca asimiluju sa pravoslavcima. “Teško je zdravom razumu da shvati da u sekularnoj državi, kakva je Srbija, javne institucije, kakva je škola, imaju svoju pravoslavnu slavu, a da se istovremeno zahteva lojalnost svih drugih građana koji nisu pravoslavci” - navodi se u Zukorlićevoj poruci objavljenoj na sajtu njegove islamske zajednice. U pozivu se navodi da je obeležavanje Svetog Save još jedan projekat asimilacije, gde se za razliku od prethodnog Svetog Nikole, drsko, grubo, brutalno krše verska i ljudska prava pripadnika islama". Sagovornici Presa, verski poglavari, stranački funkcioneri i analitičari slažu se u tvrdnjama da muftija Zukorlić zloupotrebljava verska prava i muslimana i hrišćana za sopstvene političke ambicije.

Agencije na sve strane

Srbija ima Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj. Ima i Agenciju za regionalni razvoj i Fond za razvoj, ali i Republički zavod za razvoj. Kao i ministra bez portfelja koji se bavi razvojem nedovoljno razvijenih područja. A postoji i Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja. Na kraju, postoji i podatak da se u takvoj Srbiji, s toliko nadležnih institucija i organa, 300 do 500 ljudi iz provincije svakodnevno trajno doseljava u Beograd, piše Politika. Očigledno, kada bi brojnost organa i tela koja se bave pojedinim oblastima života garantovala uspeh, u Srbiji „ne bi bilo zime”. Jer, oko 11.000 subjekata u Srbiji predstavlja nosioce vlasti na nekom nivou (republičkom, pokrajinskom, lokalnom). Od toga je oko 110 republičkih agencija, fondova, zavoda, uprava, direkcija... Poverenik za informacije od javnog značaja je, sastavljajući katalog organa vlasti, došao do ovih brojki, ali to svakako nije konačna cifra. U Srbiji, naime, teško da neko može precizno da kaže koliko imamo agencija, koliko zavoda ili ostalih oblika javne uprave.

Benzin skuplji za pet dinara

Ispravljanje greške države oko uvođenja dvojnih akciza na gorivo, platiće vozači kroz nova poskupljenja derivata. Najbezbolnija varijanta bi mogla da bude ako država izmenama Zakona o akcizama uskladi prošlogodišnje namete sa rastom cena na malo. Time bi “samo” motorni benzin bio skuplji nego što je trenutno u maloprodaji, a država bi obezbedila novac za punjenje budžeta. To bi praktično značilo, da bi za sve vrste benzina, akciza bila uvećana za 4,6 dinara jer bi umesto prošlogodišnjih 44,7 dinara iznosila 49,3 dinara. Za dizel, akciza bi sada bila umesto 30,5 dinara - 33,6 dinara. Ovim bi znatnije skočila cena motornom benzinu koji bi u maloprodaju bio skuplji za oko pet dinara po litru, piše Blic.

Dinar najviše pao u Evropi

Dinar je u 2010. godini najviše oslabio prema evru od svih evropskih valuta! Domaća valuta je izgubila čak 9,6 odsto vrednosti, dok su daleko iza mađarska forinta (2,2 odsto), rumunski lev (0,9 odsto) i makedonski denar (0,7 odsto). Podaci se odnose na prvih deset meseci 2010, ali se od godišnjih gotovo i ne razlikuju, piše Pres.

Srpski naučnici prvi na čuvenoj „Tomson Rojtersovoj” listi

I treći put zaredom srpski naučnici su najviše sveukupno pominjani (citiranje) na čuvenoj „Tomson Rojtersovoj” listi, zbog čega je s razlogom naša zemlja još jednom nazvana „zvezdom u usponu” (Rising Stars), piše Politika. Sada je predvodnica u, čak, 12 istraživačkih područja – dva više nego u januaru prošle godine kada je zavredela laskavo međunarodno priznanje. Ili - naučna oblast pride u poređenju s poslednjim sameravanjem na izmaku 2010. Krupan iskorak u objavljivanju naučnih članaka (radova) načinjen je, u istom mesecu pre godinu dana, u biologiji i biohemiji, hemiji, kliničkoj medicini, računarskim naukama, naukama o materijalima, matematici, inženjerstvu, neuronaukama, farmakologiji i toksikologiji i fizici.

Zarubica traži slobodu

Milan Zarubica, osuđen na 11 godina zatvora zbog neovlašćene proizvodnje i prodaje sintetičke droge amfetamin, podneo je zahtev za uslovno puštanje na slobodu. O zahtevu će odlučivati Posebno odeljenje beogradskog Višeg suda, koje je u martu 2005. godine donelo prvostepenu presudu od 12 godina, da bi je godinu dana kasnije Vrhovni sud Srbije smanjio za 12 meseci, pišu Novosti. Zarubici je ovo drugi put da podnosi zahtev za uslovno puštanje, pošto je odležao dve trećine zatvorske kazne.

Saglasnost stanara za opasne kuce

Novi Sad je prvi u Srbiji usvojio odluku o držanju opasnih pasa, pa će Novosađani koji žele da imaju većeg psa u stanu ubuduće morati da dobiju saglasnost svih stanara zgrade u kojoj žive, piše Pres. Ova odluka odnosi se na nemačke i belgijske ovčare, šarplanince, rotvajlere, dobermane, nemačke boksere, mastife, bul i staford terijere... U drugim gradovima sličnih propisa još nema, a vlasnici pasa uglavnom ne poštuju ni postojeće pravilnike Uprave za veterinu, koji takođe sadrže dosta odredbi čije bi poštovanje povećalo bezbednost na mestima gde se kućni ljubimci izvode u šetnju.

Aforističari hoće nacionalne penzije

Nacionalne penzije za umetnike dodeljene su nedavno četvrti put i javnost je i ovoga puta dobila priliku da raspravlja o stručnosti i kriterijumima komisije koja o tome odlučuje pri Ministarstvu kulture. Od 459 kandidata izabrano je 45, a Vlada Srbije je na spisak zaslužnih umetnika dodala još pet imena: pevačicu Merimu Njegomir, pevača Miroslava Ilića, dramaturga Petra Marjanovića, glumca Josifa Tatića i režisera Dimitrija Jovanovića. Ove godine prvi put su se pobunili aforističari, ogorčeni zbog toga što, od kada postoji nacionalno priznanje za umetnost, nisu prepoznati kao pisci, iako su sa svojim delima priznati u Evropi i svetu. O problemima koji se pojavljuju otkad postoji priznanje za nacionalnog stvaraoca, Politika je razgovarala s teatrologom Petrom Volkom, predsednikom Komisije za dodelu priznanja zaslužnim umetnicima, i Aleksandrom Čotrićem, aforističarem.

Bjelogrlić: Imao sam naivne snove o lepšoj Srbiji

Generalno, osim u Holivudu, teško je danas bilo gde na svetu snimiti romantičnu priču. Srbija spada u red zemalja gde je savremenu romantičnu priču verovatno najteže uraditi. Ja jako volim svoju zemlju i svoj narod, opredelio sam se da živim ovde i voleo bih da moja deca žive ovde. Imao sam naivne snove da se od Srbije može napraviti lepo mesto za život. Kako to nije uspelo da mi se, bar za sada, ostvari u životu, hteo sam da pokušam da to napravim na filmu. Želeo sam da vidim takav film i onda, kada su mi se obratili da kao kreativni producent napravim ovaj film, shvatio sam da bih kroz ovu priču mogao da ostvarim tu svoju davnašnju želju i odsanjam san o Srbiji kako bih voleo da postoji- kaže u intervjuu za Danas Dragan Bjelogrlić, režiser filma “Montevideo, bog te video”.

Albanija opet opasnost za region

Protesti u Tirani izraz su više od godinu i po suzbijanih tenzija između vlade Saljija Beriše i opozicije i nose opasnost da nemiri u tako duboko podeljenom i klanovski zasnovanom društvu postanu regionalni problem, ocenila je američka agencija za strateške analize „Stratfor“, prenose Novosti. U analizi povodom sukoba između pristalica opozicije i policije u Tirani u kojima su poginule tri osobe, „Stratfor“ navodi da to podseća na prethodne periode nestabilnosti u Albaniji, uključujući i „totalnu anarhiju“ koja je vladala u toj zemlji 1997. godine.


Lider opozicione Socijalističke partije Albanije Edi Rama na sahrani Zivera Veizija koji je
poginuo u neredima u Tirani

Turske strateške investicije širom sveta

Još 2001. godine je Ahmet Davutoglu, ministar spoljnih poslova Turske, napisao dokument naziva Strateška dubina u kome su naznačene globalne ambicije Ankare tako da se turska geopolitička pozicija mora sagledati kao sredstvo postepenog otvaranja prema svetu i preobraženja regionalnog i globalnog uticaja. "Turska je kako evropska, tako i azijska, balkanska i kavkaska, srednjoistočna i mediteranska država”. Ankara ima značajnu finansijsku moć a, prema podacima Svetske banke, turska ekonomija se nalazi na 17. mestu u svetu, sa bruto domaćim proizvodom (BDP) od gotovo 465,6 milijardi evra. Turska je već investirala milione evra širom Balkana većinom se koncentrišući na telekomunikacije, transportnu infrastrukturu i sektor bankarstva, piše Politika.

Država upravlja klubovima

Država otvara sebi vrata da uđe u upravljanje ”Partizana” i ”Crvene zvezde”, pišu Novosti. Predloženim zakonom o sportu, koji bi pred republičkim parlamentarcima trebalo da se nađe već na prvoj sednici vanrednog zasedanja, početkom marta, vlada će moći da imenuje svoje predstavnike u upravljačke organe najvećih klubova u zemlji. Sigurno najzanimljiviji član predloženog zakona je onaj po kojem će vlade Srbije ili Vojvodine, odnosno lokalne samouprave, moći, mesec dana po usvajanju zakona, da proglase pojedine sportske klubove za organizacije od republičkog, pokrajinskog ili lokalnog značaja. U tom slučaju Vlada bi imenovala zastupnika društvenog i državnog kapitala u klubu, a, kako se navodi u predlogu zakona, bez njegove saglasnosti neće moći da se donese statut, niti da se zaključi bilo koji ugovor.

Novak na Berdiha u četvrtfinaluNajbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Australijan opena, pošto je savladao 14. nosioca Nikolasa Almagra sa 6:3, 6:4, 6:0, piše Pres. Novak je odlično servirao (12 asova), spasao je sve tri brejk lopte sa kojima se suočio, mada se mora priznati da mu je Španac olakšao posao brojnim greškama (35). Naredni Đokovićev rival biće Tomaš Berdih, koji je u tri seta pobedio Verdaska. Novak je 2008. godine u Melburnu osvojio svoju jedinu GS titulu, a u prethodne dve sezone zaustavljan je u četvrtfinalu.

Ništa od OI u Londonu za rukometaše


Utakmica sa Poljacima završena porazom srpske ekipe

Reprezentacija Poljske zabeležila je pobedu nad Srbijom rezultatom 27:26 (10:11) u poslednjim sekundama meča drugog kola druge faze SP u Švedskoj čime je onemogućila ekipu Veselina Vukovića da izbori plasman među prvih sedam ekipa na šampionatu i kvalifikacije za OI u Londonu, piše Blic.
Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, omalovažavanje, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Zadržavamo pravo izbora ili skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Web časopis BalkanMagazin ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Sva mišljenja, sugestije, kritike i drugi stavovi izneseni u komentarima su isključivo lični stavovi autora komentara i ne predstavljaju stavove redakcije Web časopisa BalkanMagazin.

captcha image
Reload Captcha Image...