Najava deklaracije Srbije i RS o opstanku nacije

Anđelka Nikolić

(ponedeljak 7. avgust, pregled najvažnijih tema na naslovnim stranama u srpskoj štampi)
Beograd, 06.08.2017 - Završna humanitarno solidarna sportska manifestacija: "Jedan igrač - jedna igračka", održana je danas u Košutnjaku, u dosadašnjih pet susreta učestvovalo je 350 dece, a sakupljeno je oko 400 igračaka

Srbija odgovorila na hrvatske mere: na granici  dodatno kontroliše prehrambene proizvode iz Hrvatske i ne pušta ih u promet 30 dana, dok ne budu gotove analize. Sramna proslava „Oluje“ opet digla tenzije izmedju Hrvatske i Srbije. Srbija i Republika Srpska rade na deklaraciji  o delovanju za opstanak srpske nacije. Treba li nam takva deklaracija –nova tema za izjašnjavanje. Odričeš li se Kosova? To je ključno pitanje našeg novog zaveta sa Zapadom. Neprofitna međunarodna organizacija „Prodžekt implicit” i američki univerzitet Harvard sproveli istraživanje o rasizmu u Evropi: najtrpeljiviji su Island i Srbija. Na planini Rudnik održana centralna proslava Dana rudara Srbije. Da li Vučić donosi sigurne investicije i nova radna mesta, ili Potemkinova sela? Dijalog s Vašingtonom nema alternativu, smatra Sergej Lavrov. U Srbiji danas svežije, sa lokalnim pljuskovima a od sutra do petka ponovo toplije sa temperaturom od 37 do 40 stepeni. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije je prvak Evrope - u finalu šampionata savladali su selekciju Španije. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na završnom turniru Gran prija u Nanđingu savladavši selekciju Kine.

konobari-takmicenje

Ženeva, 06.08.2017 - 21. trka konobara na Festivalu u Ženevi (Fetes de Geneve). U trci je učestvovalo 80 takmičara koji su nosili poslužavnik sa dve čaše i dve flaše na stazi dugoj 1,8 kilometara 

Stop za hrvatsko mleko i meso

Oim voća i povrća, nadležne ustanove dodatno kontrolišu i sve mlečne i mesne proizvode koji se u našu zemlju uvoze iz Hrvatske. Sva pošiljka se dodatno uzorkuje i ne ide u promet dok ne budu gotove analize, koje traju najkraće 15, a najduže 30 dana, objavljuju Novosti. 

Izvesno je da mnogi proizvodi neće ni stići do trgovinskih lanaca , jer je u pitanju kvarljiva roba.

Ne kršimo nijedan propis, već proveramo ispravnost namirnica zbog visokih temperatura, kaže za list ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Kako list saznaje naša carina kontroliše samo robu iz Hrvatske.

To je odgovor srpskih vlasti na odluku hrvatskog ministarstva poljoprivrede, koje je 15.jula povećalo uvoznu taksu za 22 puta veću na voće i povrće iz zemalja koje nisu članice EU. Ovaj scenario primenjivaće se sve dok se ne oglasi Evropska komisija, i ne suspenduje hrvatsku meru, koja je suprotna Sporazumu o stabilizaciji i pridružeivanju.

Mogu li Srbi i Hrvati konačno da se pomire

Sramna proslava „Oluje“ opet digla tenzije, piše u Blicu pod naslovom „Mogu li Srbi i Hrvati konačno da se pomire“.

Hrvatska policija je tokom proslave godišnjice "Oluje" u Slunju podigla tri prekršajne prijave, od kojih jednu zbog isticanja neprimerenih simbola, a pregledaće i snimak koncerta Marka Perkovića Tompsona da bi se utvrdilo da li je više osoba, u publici i među izvođačima, počinilo prekršaj, javila je sinoć Hina.

Hina navodi da je Tompson koncert pred 15.000 ljudi započeo pozdravom "za dom", ali ne i celim ustaškim pozdravom "za dom spremni".

Dodik sa Vučićem piše plan za zaštitu svih Srba

Beograd i Banjaluka uskoro će formirati timove stručnjaka koji će dati svoj doprinos tekstu zajedničke deklaracije Srbije i Republike Srpske o delovanju za opstanak srpske nacije i srpskog naroda, otkriva Za Novosti prvi ćovek Srpske Milorad Dodik.

Dokument bi trebalo da bude gotov na jasen, usvojen u parlamentima, a zatim će ga predsednici Vučić i Dodik zvanično i predstaviti.

Cilj je da na početku ovog veka imamo dokument kao orijentir za nacionalno i političko delovanje. U deklaraciji će biti navedeni svi važni elementi i aktivnosti koje treba sprovesti da bi se održala srpska nacija, povežao njen državni kapacitet i kako bi se zaštitile sve naše zajednice, u regionu i čitavom svetu.

I generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković najavio je da će se na deklaraciji, koja će biti svojevrsni nacionalni program, raditi u narednim mesecima.

Treba li Srbiji deklaracija o opstanku nacije?

Vlasti u Srbiji nije potreban nikakav novi plan koji se bavi opstankom nacije i nacionalnim pitanjima. Od memoranduma SANU naovamo ima ih koliko vole iako oni nisu ništa dobro doneli srpskom narodu, smatraju sagovornici Danasa, povodom najave o donošenju deklaracije Srbije i RS o opstanku nacije .

Oni koji drugačije misle ukazuju da treba ponuditi medjunarpdnoj zajednici  neka racionalna i odmerena rešenja kada je reč o poloŽaju Srba u zemljama u regionu.

List primećuje da ideja o deklaraciji dolazi u trenutku kada je predsednik pozvao na unutrašnji dijalog o Kosovu tokom kojeg bi srpska javnost trebalo da se suoči sa činjenicama i realnošću o svom uticaju na Kosovu.

Oduzeto pravo na čekanje slobode

„Ako na ulici vidiš čoveka koji priča sam sa sobom, ili je sišao s uma ili gradi kuću”, kaže naš narod. Najava unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji, koji je pokrenuo predsednik Vučić, već u ovoj fazi proizvodi formiranje trojakog, potpuno suprotstavljenog osećaja: gradimo li, razgrađujemo li, ili se, pak, odričemo svog doma. Talasi emocija, surova realnost, bliža i dalja istorija, ostavljaju malo prostora, jer čime ćemo, nakon mnogoglasnog monologa, iznenaditi sebe, piše u Politici.

Kosovo je stvar naše duhovne, kulturne i državne intime, o njoj nam je teško i pred sobom da govorimo, a kamoli pred onima koji su nas bombama odvikivali od sebe.

Odričeš li se Kosova? To je ključno pitanje našeg novog zaveta sa Zapadom.

Na Kosovu se od Srba traži da pristanu na albansku projekciju slobode. Albancima je važnija bilo kakva borba protiv Srba od sopstvene nezavisnosti, jer dok traje borba, postoji i privid nezavisnosti.

Gde su Tesle iz Smiljana?

„Teslinu familliju poboli u ´Oluji´“, objavljuje Srpski telegraf. Ovaj tabloid tvrdi da je „u Smiljanubilo 119 potomaka naučnika a danas tamo nema živog čoveka koji se preziva Tesla“.

„Srodnike Nikole Tesle ustaše prvo satrle u Drugom svetskom ratu. Preostalu familiju dokusurili su tokom zločinačke akcije 1995“, piše u Srpsko telegrafu.

Izdajice će pokušati da se obuku u lepo odelo

Umetnik Raša Todosijević govori za Danas o Kosovu a za poziv predsednika Vučića na unutrašnji dijalog kaže: „To je morka“.

„Taj poziv nije rezultat visokoracionalizovcanog razmišljanja, nego se došlo do zida u koji su naši političari udarali glavom u više navrata. I, sada će kao nešto da reše? Neče ništa da reše. Znate šta će Srbi da rade- jedan deo će da juri Brankoviće, dok niko neće tražiti Miloša Obilića. To kažem metaforično, u stvari mislim – da će izdajice pokušati da se obuku u lepo odelo“.

Holivud i NVO kleveću Srbe

Po trpeljivosti Srbi nisu najgori već prvi među narodima. To je dokumentovano pošto je Neprofitna međunarodna organizacija „Prodžekt implicit”, u saradnji sa čuvenim i najstarijim američkim univerzitetom Harvard iz savezne države Masačusets između 2002. i 2015. godine sprovela istraživanje o rasizmu u Evropi, anketirajući čak 288.076 belaca sa Starog kontinenta.

I, ovih dana saopštila: „Rezultatima se ponajviše mogu pohvaliti Island i Srbija”, prenosi Politika.

Za trpeljivost našeg naroda znalo se i pre ovog istraživanja. NATO imperija je Srbe proglasila šovinističkim ludacima.Toliki holivudski filmovi su tobož dokaz za ovu tezu imperije koja, se na Balkanu, oslanja na kobajagi tolerantne Hrvate i Albance. Imperiji su u ruženju Srba, pomagali domaći NVO jurišnici. Ali, Srbi su u vrhu tolerantnih naroda Evrope.Važno je da tu istinu čuvamo, kaže za list dr Vladimir Dimitrijević, profesor u čačanskoj gimnaziji, književnik i pravoslavni mislilac.

Rudarski hleb s devet kora

Na planini Rudnik održana je  centralna proslava Dana rudara Srbije –praznika koji je ustanovljen  kao sećanje na 6. avgust 1903. godine, kada su rudari Senjskog rudnika uglja stupili u desetodnevni štrajk posle velike jamske nesreće u kojoj je stradala čitava smena i izbacivanje s posla trojice rudara, izveštava Politika.

Domaćin proslave je bio Rudnik olova i cinka s flotacijom (ROC), jedan od najuspešnijih rudnika u zemlji koji je ulaskom u beogradsku kompaniju „Kontango”, pre 13 godina, otpočeo ubrzan i zavidan razvoj. Prosečna plata u ROC-u 55.000 dinara, a najbolji kopači zarađuju i više od sto hiljada mesečno – kaže Aco Ilić, generalni direktor.

Pred jamu i u flotacijske pogone stigli su aktivni i penzionisani rudari s porodicama. Bilo je mnogo dece i mladih koji su došli da vide gde im to dedovi i očevi zarađuju „hleb s devet kora”. Bili su tu i kamarati iz drugih rudnika u Srbiji, a u ime republičke vlade ministar za rad ,  pomoćnik ministra za rudarstvo, i direktorka Uprave za bezbednost  na radu.

Za Resavicu plan, za Bor strateški partner

Na­ša ze­mlja u ru­dar­stvu ima ve­li­ki pro­stor da se raz­vi­ja i Vla­da Sr­bi­je će po­dr­ža­ti raz­voj ove pri­vred­ne gra­ne, izjavio je mi­ni­star ru­dar­stva i ener­ge­ti­ke Alek­san­dar An­tić, ko­ji je, po­vo­dom Da­na ru­da­ra, ob­i­šao Jav­no pred­u­ze­će za pod­zem­nu eks­plo­a­ta­ci­ju uglja „Re­sa­vi­ca”, prenosi Politika.

Antić je tom pri­li­kom na­ja­vio i da bi do kra­ja go­di­ne tre­ba­lo da u sa­rad­nji sa Svet­skom ban­kom bu­de go­tov plan re­struk­tu­ri­sa­nja, re­or­ga­ni­za­ci­je i fi­nan­sij­ske kon­so­li­da­ci­je tog pred­u­ze­ća. Mi­ni­star je is­ta­kao i da se vo­de raz­go­vo­ri za pro­na­la­že­nje stra­te­škog part­ne­ra za Ru­dar­sko-to­pi­o­ni­čar­ski ba­sen „Bor” ko­ji, ka­ko ka­že, po­zi­tiv­no po­slu­je.

On je pre­ci­zi­rao da se raz­go­va­ra s kom­pa­ni­ja­ma iz Ki­ne, Ru­si­je i Ka­na­de ka­ko bi se na­šao part­ner ko­ji bi u na­red­nih ne­ko­li­ko go­di­na mo­gao da ulo­ži i do mi­li­jar­du evra. An­tić je na­veo da će taj ba­sen ovu go­di­nu za­vr­ši­ti s vi­še de­se­ti­na mi­li­o­na evra do­bi­ti.

Sigurne investicije i nova radna mesta, ili Potemkinova sela

Svaku fabriku je Vučić doveo..Hajde recite, koju to fabriku nije Vučić doveo. Nema je. Ovako je, obračajući se Nišlijama, govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Uprkos tome što vodjenje ekonomske i investicione politike , po Ustavu, ne spada u predsedničku nadležnost, predsednik je uzeo lopatu u ruke i položio kamen temeljac za fabriku austrijskog Cumtobela, piše u Danasu.

U Niš je u prethodnih sedam godina ušlo oko 210 miliona evra stranih investicija i zaposleno oko 15.000 ljudi, tvrde zvaničnici- predstavnici sindikata sumnjaju u tu statistiku.“Sve su tro Potemkinove priče, a ne realan rezultat u zapošljavanju“. kažr Bratislav Cenić , regionalni poverenik UGS Nezavisnost i to ilustruje činjenicom da je pogon Leoni u Nišu radio samo na dan kada ga je ptredsednik Vućić pustio u rad.

Nezposlenost u Nišu nije smanjena u procentu koji pominje predsednik Srbije. Tačno je da je danas na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje oko 30.000 gradjana, ali nije tačno da ih je pre par godina bilo čak 50.000. Podaci Nacionalne službe govore da broj nezaposlenih u Nišu nije prelazio 37.000 građana.

Zašto banke naplaćuju neosnovane reklamacije

Banke u Srbiji naplaćuju građanima naknadu za neosnovanu reklamaciju i na ovaj način krše zakon. Uvidom u tarifnike koje banke objavljuju na svojim sajtovima, redakcija „Potrošača” pronašla je da to čini najmanje deset banaka koje posluju na ovom tržištu. I pored upozorenja NBS da bi naknade trebalo da prilagode stvarnim troškovima, one uvode ovu taksu koja je suprotna i zakonu i logici, piše Politika.

Pritom, naplaćuju je od najmanje 500 do 1.000 dinara, a neke idu još i dalje pa na već postojeću taksu dodaju i iznos takozvanih stvarnih troškova. Jedna banka ovu uslugu tarifira kao 20 odsto reklamiranog iznosa.

U NOPS-u kažu da nečije pravo da se žali na uslugu ne može da se naplaćuje, jer se time krše Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Manjinske partije u dvotrećinskoj većini

Kada bi se politička snaga merila po broju partija, nacionalne manjine imale bi gotovo dvotrećinski udeo u političkom životu Srbije. Trenutno od 113 registrovanih stranaka u našoj zemlji, čak 69 zvanično se vode kao manjinske. Među njima najveći interes da se politički organizuju pokazali su Bošnjaci koji imaju 12 partija, dok drugo mesto dele Mađari, Albanci i Romi za čija prava se bori po sedam stranaka, objavljuje Politika.

Kao jedan od razloga za veliki broj manjinskih partija u javnosti se tumači i činjenica da se one lakše registruju, a na izborima koriste privilegiju prirodnog praga za ulazak u parlament, umesto cenzusa od pet odsto.

U Beogradu i Novom Sadu niče 200.000 kvadrata

Građevinarstvo se polaku oporavlja, naroćito u sektoru stanogradnje . Broj izdatih gradjevinskih dozvola u maju oborio je sve mesečne rekorde u poslednjoj deceniji. Izdato je 1.607 dozvola za gradnju, čak 53 odsto viće nego lani, objavljuju Novosti.

Gradejvinska direkcija Srbije najveći je investitor i trenutno gradi stambeno-poslovne komplekse na dve lokacije- u Beogradu i Novom Sadu. Izgradiće osam objekata sa 1.700 stanova, odnosno 200.000 kvadrata.

Dijalog s Vašingtonom nema alternativu

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i državni sekretar SAD Reks Tilerson sastali su se u Manili na marginama samita posvećenom Ukrajini, koji je organizovala Asocijacija nacija Jugoistočne Azije (Asean), prenosi Danas.

Ovo je prvi susret visokih zvaničnika od kada su SAD uvele nove sankcije Rusiji. Prema pisanju agencija, Lavrov je rekao da veruje da su kolege iz SAD spremne na razgovore s Moskvom o složenim pitanjima uprkos uvedenim sankcijama i nastalim napetostima između dve zemlje. "Primetili smo da su naše kolege iz SAD spremne za nastavak dijaloga.

„Smatram da za to ne postoji alternativa", rekao je Lavrov nakon sastanka s Tilersonom i dodao da ga je Tilerson pitao kako će Moskva reagovati na nove sankcije.

„Dali smo mu objašnjenja. U stvari, to je učinjeno na osnovu intervjua Vladimira Putina televiziji 'Rusija'. Tamo su objašnjeni  razlozi za odluke koje smo preduzeli posle dugog očekivanja da SAD neće ići putem konfrontacije", rekao je Lavrov.

Tilerson nakon sastanka nije komentarisao razgovor s Lavrovim.

lavrov-asean-

Manila/Pasay, 06.08.2017 - šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na ministarskom sastanku ASEAN-EU u okviru 50. Regionalnog foruma Saveza država Jugoistočne Azije (ASEAN) na Filipinima

Državna proizvodnja marihuane u Albaniji

Albanski ministar unutrašnjih poslova Dritan Demiraj uzdrmao je javnost kada je pre nekoliko dana izjavio je da se u Albaniji marihuana uzgaja uz podršku policije i lokalnih vlasti, navodeći da poseduje spisak od 124 imena osoba koje su vođe kriminalne narko-grupa, prenosi Politika. Prema njegovi rečima spisak poseduje i premijer Edi Rama.

Ovo priznanje upotpunjuje dokaze da Albanija snabdeva evropsko tržošte narkoticima. Da je vlada žalela da zaustavi proizvodnju, davno bi to učinila - ali država ima svoje interese – i sama zarađuje novac od droge.

Najava protesta?

„Lider demokrata najavio da će u septembru pozvati narod na ulicu. Žestoko se naljutio što su se mediji usudili da pišu o njegovoj ušteđevini“, objavljuje Alo, pod naslovom „Šulo hoće silom na vlast, očajan što je DS doveo ispod cenzusa“.

„Šule na računu ima čak 300.000 evra“, objavljuje Informer. Ovaj tabloid tvrdi kako „predsednik DS, pored tajkunskog stana vrednog skoro milion evra, ima i oročenu ogromnu štednju. Nije jasno odakle mu pare kad se bavi isključivo politikom. Umesto da odgovori, preti protestima“.

Paklena leta nas čekaju sve do 2022.

Stručnjaci upozoravaju: Paklena leta nas čekaju sve do 2022.godine. Topli talas će trajati još najmanje pet godina, potom sledi zahladjenje,  piše u Blicu.

U Srbiji će danas biti svežije, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a posle podne pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najviša dnevna temperatura  od 26 u severnim do 34 stepena u južnim i istočnim krajevima.

U Beogradu će biti osetno svežije. Jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna oko 28 stepeni.

Do petka će biti sunčano i toplije sa maksimalnom temperaturom od 37 do 40 stepeni. U petak posle podne u severnim, tokom noći ka suboti i u ostalim krajevima očekuje se naoblačenje i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Krave dahću i pod ventilatorom od elisa

Na ima­nju Mi­klo­ša Ba­la­še u na­se­lju Čan­ta­vir na­do­mak Su­bo­ti­ce bla­go­sta­nje kra­va je na pr­vom me­stu. Is­ku­sni od­ga­ji­vač zna da one ne mo­gu da iz­dr­že ove trop­ske tem­pe­ra­tu­re i sve či­ni da im olak­ša let­nju že­gu. U se­no­vi­toj pro­zrač­noj šta­li sa pla­fo­na nad­stre­šni­ce vi­se tri ogrom­na ven­ti­la­to­ra ve­li­či­ne he­li­kop­ter­ske eli­se i ne­pre­sta­no se okre­ću, piše Politika.

Či­tav pro­stor je u bla­goj iz­ma­gli­ci ko­ju pra­ve ras­pr­ši­va­či vo­de­ne pa­re. Ali, iako se rashlađuju, krave muzare će zbog visokih temperatura ipak dati manje mleka.

Suša isušila najveće slano jezero u Srbiji

Lekovito jezero Rusanda u Melencima trpi posledice dugotrajne suše, voda se znatno povukla, trpi životinjski i biljni svet a okolno stanovništvo je zabrinuto, objavljuje Danas.

U specijalnoj bolnici "Rusanda" kažu da imaju dovoIjne količine mineralnog peloida i da lekovito blato nije dovedeno u pitanje. I stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode uveravaju da suše nisu retka pojava, da postoji prirodni mehanizam koji reguliše ovu pojavu i da nikako ne treba veštački dovoditi slatku vodu u ovo slano jezero, koje ima privremeni karakter.

Čim hidrološki uslovi budu povoljniji, Rusanda će ponovo biti pod vodom – kaže  Marko Tucakov, stručnjak Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode Novi Sad.

Smrt od vrućine

„Srbin preminuo na mađarskoj granici“, piše u tabloidu Alo pod naslovom „Lucifer uzeo prvu žrtvu“.

Psi pobegli vlasnici, ubili čoveka a četvoro unakazili

Mladjen Radaković (61) iz Banjaluke je preminuo, a četvoro ljudi je povredjeno nakon što su ih ispred njihovih kuća u Banja luci napala dva krvoločna psa, rase azijat, koji su pobegli iz kuće dok je vlasnica prala njihove boksove.

Svedoci kažu da je Radaković branio decu od napada azijata, koji su ga izujedali po vratu i grudima. Radaković je preminuo od infarkta dok su ga u bolnici previjali.

Prema nezvaničnim informacijama, psi nisu bili vakcinisani jer veterinar iz straha nije smeo da im pridje.

Ko je špijunirao za mafiju?

“Špijunirala za mafiju, a ministar je unapredio!” naslov je u Kuriru gde piše kako “tužilaštvo dve godine ne reaguje na optužbe Čumetove bivše žene  da je Biljana Popović odavala tajne vođi surčinskog klana”.

Šokantne tvrdnje da je državna sekretarka MUP Biljana Popović Ivković odavala poverljive informacije vođi „surčinskog klana“ Ljubiši Buhi Čumetu pravosudni organi nisu proveravali, pa je za sagovornike Kurira to pokazatelj da državni aparat toleriše čist kriminal. Ministar policije Nebojša Stefanović unapredio Biljanu Popović Ivković, posle šokantnih navoda da je mafiji prenosila strogo poverljive informacije iz vrha MUP-a i kabineta premijera, piše u ovom tabloidu.

“Stefanoviću, zašto štitiš državnu sekretarku MUP”, pita Kurir. Tabloid prenosi i saopštenje Sindikata policije, “Stefanović je privatizovao policiju, tužilaštvo hitno da reaguje povodom ove afere”.

List prenosi i izjavu Boška Obradovića, narodnog poslanika iz Dveri po kome „slučaj Biljane Popović i Čumeta liči na čuvenu aferu Banana i njene aktere Ivicu Dačića i Mišu Radulovića“.

lond-maraton-

London, 06.08.2017 - maratonska trka na Svetskom atletskom prvenstvu u Londonu (World Athletics Championships)

Zlatni klinci srpske košarke

Generacija budućih asova je stasala i sa čistom "desetkom" položila najteži ispit! Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije je prvak Evrope! "Orlići" Vlade Jovanovića su u finalu šampionata savladali selekciju Španije - 74:62, objavljuje Blic.

Nisu se predavali, borili su se do poslednjeg atoma snage. U prvom meču u prvenstvu izgubili su od Španije i pored toga što su tokom celog meča vodili. U finalu su istog rivala razbili na maestralan način.

Lepo je bilo videti talentovane klince kako ponosno stoje na postolju uz himnu “Bože pravde”. Ovi klinici su budućnost košarke.

Momci za ponos su: Nikola Mišković, Balša Koprivica, Stefan Momirov, Aleksa Uskoković, Vuk Vulikić, Filip Petrušev, Andrija Marjanović, Tadija Tadić, Danilo Petrović, Marko Pecarski, Marko Šarenac i Aleksa Matić.

Bronza za srpske odbojkašice

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na završnom turniru Gran prija u Nanđingu pošto je u utakmici za treće mesto savladala selekciju Kine sa 3:1 (25:22, 20:25, 25:23, 25:21), prenosi Danas.

Srpskim odbojkašicama ovo je treća bronza na Gran priju. Prethodne dve osvojile su 2011. i 2013. godine. Ujedno, one su osvojile i novčanu nagradu od 200.000 dolara, prenosi RTS.

Srbija je u borbi za finale poražena od Brazila 3:1 (20:25, 25:23, 25:14, 25:23), a potom je Italija savladala Kinu istim rezultatom, po setovima 18:25, 25:23, 25:22, 27:25.

„Pola Jugoslavije“ u borbi za Evropu

Nekoliko meseci nakon što se ponovo vodila rasprava o potrebi fudbala na Balkanu za regionalnom ligom, među 80 učesnika Lige šampiona i Lige Evrope moglo bi da se nađe – deset ekipa sa prostora nekadašnje SFRJ.

U plej-ofu fudbalskih kvalifikacija za Ligu šampiona i Ligu Evrope igraće čak deset klubova iz Srbije, Slovenije, Makedonije (po dva) i Hrvatske (četiri).

U plej-ofu će igrati: prvaci Hrvatske Rijeka i Slovenije Maribor u borbi za elitu (obezbedili Ligu Evrope), a Partizan, Crvena zvezda (Srbija), Dinamo, Hajduk, Osijek (Hrvatska), Domžale (Slovenija), Vardar i Škendija (Makedonija) u razigravanju za drugostepeno takmičenje.

 


Upozorenje:

Web časopis Balkan Magazin ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Sva mišljenja, sugestije, kritike i drugi stavovi izneseni u komentarima su isključivo lični stavovi autora komentara i ne predstavlja stavove redakcije Web časopisa Balkan Magazin.

captcha image
Reload Captcha Image...