Život

REČI I MISLI 14

Značajne i zanimljive izjave političara i poznatih ličnosti iz protekle sedmice

REČI I MISLI 13

Značajne i zanimljive izjave političara i poznatih ličnosti iz protekle sedmice

POREKLO MESECI U RIMSKOJ GODINI

Julije Cezar je reformisao kalendar u svojstvu vrhovnog sveštenika i uz pomoć aleksandrijskog matematičara Sozigena – naredio je da se 46. godina p.n.e. produži za 67 dana. Šta je prethodilo ovoj slavnoj reformi i koliko je od nje ostalo danas?

REČI I MISLI 11

Značajne i zanimljive izjave političara i poznatih ličnosti iz protekle sedmice

REČI I MISLI 10

Značajne i zanimljive izjave političara i poznatih ličnosti iz protekle sedmice

LAŽNI UTICAJ MESEČINE

Da li pun mesec deluje na ljudsko ponašanje?

REČI I MISLI 9

Značajna i zanimljive izjave političara i poznatih ličnosti iz protekle sedmice

REČI I MISLI 8

Značajne i zanimljive izjave političara i poznatih ličnosti iz protekle sedmice

REČI I MISLI 7

Značajne i zanimljive izjave političara i poznatih ličnosti iz protekle sedmice

REČI I MISLI 6

Značajne i zanimljive izjave političara i poznatih ličnosti iz protekle sedmice