EPS demantuje optužbe kablovskog operatora SBB

SBB bez ugovora i osnova koristi stubove EPS-a, tvrde iz ovog javnog preduzeća, navodeći da je od 65 kablovskih operatora, koji su postavili instalacije na stubove ODS-a, 62 operatora zaključilo ugovor, pod istim uslovima, dok je protiv operatora, koji to nisu učinili - među kojima je i SBB - podneta tužba nadležnom sudu.

Kablovski operator SBB bez pravnog osnova koristi stubove distributivne elektroenergetske mreže u vlasništvu Operatora distributivnog sistema EPS Distribucija (ODS) od 1. juna 2019. godine, zbog čega je ODS, nakon više obraćanja SBB-u, bio prinuđen da se obrati i sudu radi zaštite svojih prava, te da zahteva isplatu naknade za korišćenje stubova, kao i uklanjanje kablovske instalacije sa svoje mreže, saopšteno je iz EPS-a.

Naknada za korišćenje stubova određena je Odlukom Skupštine ODS još u junu 2019. godine i ona je ista za sve kablovske operatere koji zaključuju ugovore sa ODS, pa i za SBB, tako da tvrdnje SBB da je tražena duplo veća naknada nisu istinite.

Iz SBB-a, naime, tvrde da se „Elektroprivreda Srbije pridružila institucijama i javnim preduzećima u vlasništvu države Srbije u napadima na kompaniju SBB, sa ciljem da opstruiše njen rad i onemogući pristup uslugama za više stotina hiljada korisnika. EPS je po isteku ugovora sa SBB podnela tužbu Privrednom sudu sa zahtevom za isplatu 1,18 miliona evra na ime korišćenja stubova elektrodistributivnog sistema u Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu, Nišu i Novom Sadu, kao i uklanjanje kablovskih instalacija SBB. Kompanija SBB, koja je uvek redovno plaćala korišćenje opreme EPS, osporila je nadležnost suda da o tužbi odlučuje dok se ne okončaju relevantni postupci pred Upravnim sudom, RATEL-om i Komisijom za zaštitu konkurencije, koje je podnela. Naime, EPS je jedini koji poseduje stubove, zbog čega u SBB veruju da zloupotrebljavajući svoj položaj EPS pokušava da nametne nepravedne uslove zahtevajući uvećanu naknadu u iznosu od 108% za svaki stub na području Beograda, odnosno 64% u ostatku Srbije, ne navodeći nijedan razlog za enormno uvećanje cene”.

Na ove optužbe iz EPS-a odgovaraju da je od 65 kablovskih operatora, koji su postavili instalacije na stubove ODS-a, 62 operatora zaključilo ugovor, pod istim uslovima, dok je protiv operatora koji to nisu učinili podneta tužba nadležnom sudu. Većina kablovskih operatora prihvatila je ponuđene uslove, a prema kablovskim operatorima koji ih nisu prihvatili i koji nisu plaćali korišćenje stubova, ODS je postupio na isti način kao i prema SBB.

Iz EPS-a, takođe, demantuju SBB u tvrdnji da treba čekati okončanje  relevantnih postupaka pred RATEL-om jer je, kako kažu „RATEL po zahtevu SBB-a doneo rešenje u kojem stoji da je ODS dužan da omogući postavljanje instalacija, pod uslovima i na način koji važe za ostale operatore elektronskih komunikacija. Iako SBB već 10 meseci ne pristaje da zaključi ugovor i koristi stubove ODS-a bez pravnog osnova, ODS koristi isključivo pravna sredstva prema SBB, bilo da se radi o postupku pred RATEL-om, Komisijom za zaštitu konkurencije ili sudom i nikako ne stoje optužbe o onemogućavanju rada i razvoja kompanije”.

Iz SBB-a, međutim, nisu zadovoljni odlukom RATEl-a.

Ova kompanija zanemarije činjenicu da EPS svim korisnicima naplaćuje istu cenu za korišćenje svojih stubova i tvrde: „Zahtevane cene su najviše u regionu i mnogo veće nego u mnogim zemljama Evropske Unije, što ukazuje na nameru da se kompaniji SBB ponudi nepravedan i netržišan ugovor, navodi se u saopštenju. Postupanje EPS je u suprotnosti sa osnovnim principima Zakona o zaštiti konkurencije i Zakona o elektronskim komunikacijama, pa se SBB obratio Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanskeusluge (RATEL), kao i Komisiji za zaštitu konkurencije. RATEL je kao nezavisna regulatorna agencija jedina nadležna za razvoj tržišta elektronskih komunikacija i ako nema dogovora između dveju strana, naknada za korišćenje stubova može biti utvrđena jedino po odredbama iz člana 51. Zakona o elektronskim komunikacijama".

SBB, takođe, traži da RATEL, koji je doneo rešenje o zajedničkom korišćenju infrastrukture EPS-a, odredi nadoknadu za troškove zajedničkog korišćenja.

SBB je pokrenuo postupak pred Upravnim sudom zahtevajući da se u ponovnom postupku RATEL izjasni i o visini nadoknade.


Upozorenje:

Web časopis Balkan Magazin ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Sva mišljenja, sugestije, kritike i drugi stavovi izneseni u komentarima su isključivo lični stavovi autora komentara i ne predstavlja stavove redakcije Web časopisa Balkan Magazin.

captcha image
Reload Captcha Image...