VAŽNA VIDLJIVOST ROMSKIH TEMA

Izvor:   Fonet

NOVI SAD - Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov izjavio je večeras da je od velike važnosti vidljivost romskih tema i sadržaja u savremenim umetničkim praksama, budući da su one, putem afirmacije pozitivnih vrednosti, snažna brana uticajima i širenju negativnih stereotipa.