DOSLEDNO UZ DEKLARACIJU UN

Izvor:   Fonet

BEOGRAD - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je u proteklih godinu dana sve aktivnosti usmeravalo na to da uvek podsećaju na vrednosti i vizije koje su sadržane u Univerzalnoj deklaraciji ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, izjavio je danas ministar Tomislav Žigmanov.