EKOLOŠKI PROBLEM

Izvor:   Fonet

BEOGRAD - U blizini Ade Huje nalazi se kanal Dunavac, u koji se godinama izlivaju fekalije i idu direktno u Dunav, što predstavlja veliki ekološki problem za gradjane, biljni i životinjski svet.