DORADA RODNO OSETLJIVOG JEZIKA

Izvor:   Fonet

BEOGRAD - Predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta Radivoje Stojković izjavio je za Večernje novosti da je Savet vratio na doradu Predlog standarda kvaliteta udžbenika kojim se reguliše primena rodno osetljivog jezika u udžbenicima.