PRIJAVE PROTIV LINGLONGA

Izvor:   Fonet

BEOGRAD - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava - A 11 saopštila je danas da je usled nereagovanja nadležnih organa podnela nove podneske za koje očekuje da će inicirati rešavanje pitanja više od 400 radnika iz Vijetnama koji su angažovani na izgradnji fabrike guma Linglong u Zrenjaninu.