MORATORIJUM NA ZAPOŠLJAVANJE

Izvor:   Fonet

SARAJEVO - Predstavnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine (BiH) sa 20 glasova za, 14 protiv i dva uzdržana podržao je zaključak zastupnika Aide Baručije, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta o moratorijumu na zapošljavanje na nivou BiH.