POLITIKA MUZIČKIH STOLICA

Izvor:   Fonet

BEOGRAD - Srbija vodi spoljnu politiku koja nije konstantna, niti konzistentna, a pandemija je samo ogolila da teži saradnji sa autoritarnim sistemima, izjavio je FoNetu menadžer za javno zagovaranje i projekte u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, Marko Drajić.