RAD SUDOVA PRILAGODITI PANDEMIJI

Izvor:   Fonet

BEOGRAD - Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) saopštilo je danas da su informacione tehnololgije prilika da pravosuđe nastavi da nesmetano funkcioniše tokom pandemije, uz poštovanje principa pravičnog suđenja i uvođenje jasnog pravnog osnova za primenu te tehnologije.