IZBEGLICE PRISILNO SLALI NA RATIŠTE

Izvor:   Fonet

BEOGRAD - U Srbiju je izbeglo oko 500.000 Srba koje su od 1994. godine vojni i policijiski organi Srbije počeli prinudno da mobilišu i vraćaju na ratišta, gde je ih najmanje 54 poginulo ili nestalo, saopštili su danas predstavnici Fonda za humanitarno pravo (FHP) predstavljajući Dosije "Prisilna mobilizacija izbeglica".