REŠENO VIŠE OD 300 000 PREDMETA

Izvor:   Fonet

KRAGUJEVAC - Apelacion sud u Kragujevcu i sudovi na teritoriji koju on pokriva, rešili su u 2018. godini ukupno 333.710 predmeta i još 120. 269 predmete po zahtevima građana za overu potpisa, rukopisa i prepisa, izdavanje uverenja, zamolnica i drugih sudskih dokumenata.