Slikarstvo

Ilindan – prorok Ilija u pravoslavnoj ikonografiji

Kod hrišćana, kult proroka Ilije bio je prihvaćen, pre svega, u Palestini, a onda je tokom 4. veka, sa jačanjem hrišćanske crkve, proširen kroz čitavu vizantijsku carevinu
(ilustracija, Prorok Ilija (scene iz života), freske, Dura Evropos, Sirija, 3. vek)

Bogorodica Trojeručica u pravoslavnoj ikonografiji

Ovaj prikaz - Bogorodica sa Detetom uživa veliku popularnost u Srbiji i na Istoku, a vezan je za jednu epizodu iz života Svetog Jovana Damaskina, filozofa i bogoslova, vatrenog branitelja ikonopoštovanja
(ilustracija, Bogorodica Trojeručica, ikona, 14. vek, Vizantija, srebrni oklad 19. vek, hilandarska crkva Vavedenja Bogorodice, Sveta Gora)

Kako nastaje strip (7): Planovi, enterijeri i eksterijeri

Krupni plan kadrira protagoniste iz velike blizine, uvodeći na taj način čitaoca u srž događanja. On se obično nalazi u sredini akcije i njime se sa najviše snage i izražajnosti iskazuju osećanja protagonista
(ilustracija: "Narezano" prikazivanje u krupnom planu pojačava dramatičnost scene i trenutne atmosfere (Danijel Žeželj, "Congo Bill")

Ivanjdan - Sveti Jovan Preteča u pravoslavnoj ikonografiji

U paleohrišćanskoj i pravoslavnoj ikonografiji, Sveti Jovan je među najprikazivanijim likovima, jer on ima posebno značenje u teološkom sistemu
(Sveti Jovan Preteča, Srbija, Gračanica, freska, 13. vek; Carigrad, Vizantija, ikona, oko 1300; Vizantija, ikona, 14. vek)

Kako nastaje strip (6): Pripremni radovi i format

Crtač će, pre svega, uraditi čitavu studiju portreta protagonista, njihovih izraza lica, načine izražavanja osećanja, njihove figure, kretanje i odeću
(ilustracija, Kvalitet, autentičnost i izražajnost crteža osnova su svakog stripa)

Sveta Trojica u pravoslavnoj ikonografiji

Tajna Svete Trojice, u pravoslavnoj Crkvi, predstavlja temeljno pitanje koje će, u sveukupnom smislu, zauvek ostati nepoznato ljudima. Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh jesu tri nezavisna ipostasa koji postoje u jedinstvenom obliku
(ilustracija, Sveta Trojica, freska, Ðurđevi stupovi, Ras, Srbija, 13. vek)

Spasovdan – Vaznesenje Hristovo u pravoslavnoj ikonografiji

Vaznesenje Gospodnje je događaj čije je značenje liturgijsko, apologetsko i didaktičko, te je zato i bogato u paralelama sa Starim zavetom
(ilustracija, Vaznesenje Hristovo, Jevanđelje monaha Rabule, Sirija, kraj 6. veka; palestinska ikona, 9. vek; jevanđelje kraljice Mlke, Jermenija, 9. vek)

KAKO NASTAJE STRIP (5): MISTERIJA, NAPETOST, KOMIČNA NARACIJA

Humor oslobađa čoveka i čini ga otpornijim u odnosu na agresije iz spoljnog sveta
("Najbolja drama je za mene ona u kojoj je tema čovek u opasnosti (…) Ostati u životu ili umreti, najveća je drama svih nas" kaže američki sineasta Hauard Houks - Boro Pavlović, El Nino)

Kako nastaje strip (4): Realistička naracija

Dramatizacija pripovedanja vrši se stavljanjem protagoniste u izuzetne prilike, neuobičajene za njega. Na primer, staviti ga bespomoćnog pred opasnost koja ga nadmašuje. Kvalitet svakog stripa ogleda se u uspešnom stvaranju napetosti kod čitalaca
(ilustracija, U stripu je važno da se neprekidno postavlja pitanje "šta će se deseti posle", a da je odgovor dat snagom sâmih događaja (Tomaž Lavrič, "Nova vremena")

Đurđevdan – Sveti Đorđe u pravoslavnoj ikonografiji

Njegove prve ikonografske predstave datiraju iz 10/11. veka u Kapadokiji, a ubrzo ta ikonografija prelazi u Gruziju (11/12. vek), u Kijev (11. vek), u Srbiju (12. vek), u regiju Novgoroda (12. vek)
(ilustracija, Sveti Ðorđe prikazan čelomice u ratnoj opremi: Rusija, ikona 11. vek (levo), Vizantija, Carigrad, ikona, 14. vek (desno)