Komunikacije

PRIMENA KVALIFIKOVANIH E-POTPISA

Pošta Srbije pustila je u produkciju aplikaciju za kvalifikovano e-potpisivanje i verifikaciju

DIGITALNA TELEVIZIJA PREKO PTT KDS-A

Nova usluga za korisnike PTT KDS-a u Beogradu

VELIKANI SRPSKOG GLUMIŠTA NA MARKAMA

Nova serija maraka JP PTT predstavljena u Ateljeu 212

NOVA USLUGA – OPEN IP TV TELEKOMA SRBIJE

Digitalni prenos TV signala, gledalac sam odabira, organizuje i uređuje program koji želi da gleda.

PRIJAVA POREZA INTERNETOM

Korišćenjem kvalifikovanih elektronskih sertifikata Sertifikacionog tela PTT saobraćaja Srbije, firme i građani Srbije mogu elektronskim putem dostaviti poresku prijavu Poreskoj upravi Srbije

POŠTA-LIDER U TRANSFERU NOVCA

U sve većoj konkurenciji novih vidova komunikacije i usluga transfera Pošta Srbije se bori za lidersku poziciju i korisnicima nudi dve atraktivne usluge transfera novca: PosTneT uputnicu i Poštansku uputnicu (na slici: Pošta u Žablju)

POŠTI DISKOBOLOS 2008

Pošta Srbije dobitnik je nagrade Diskobolos 2008 u kategoriji društvenih delatnosti, za projekat Implementacija SAP poslovno-informacionog sistema u JP PTT saobraćaja Srbija.

ELEKTRONSKI POTPIS U SVAKOJ POŠTI

Premijer Srbije Mirko Cvetković isprobao juče elektronski potpis – važan korak ka elektronskoj upravi.

ELEKTRONSKI POTPIS UMESTO STAJANJA U REDOVIMA

I u Srbiji postaju dostupne prednosti informacionog društva.

ELEKTRONSKI POTPIS SA SERTIFIKATOM

Tokom decembra PTT saobraćaja Srbije treba da dobije potvrdu od Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo da je ovlašćena ustanova za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata potpisa

Prva Prethodna
18/18
Poslednja Sledeća