Komunikacije

POŠTA-LIDER U TRANSFERU NOVCA

U sve većoj konkurenciji novih vidova komunikacije i usluga transfera Pošta Srbije se bori za lidersku poziciju i korisnicima nudi dve atraktivne usluge transfera novca: PosTneT uputnicu i Poštansku uputnicu (na slici: Pošta u Žablju)

POŠTI DISKOBOLOS 2008

Pošta Srbije dobitnik je nagrade Diskobolos 2008 u kategoriji društvenih delatnosti, za projekat Implementacija SAP poslovno-informacionog sistema u JP PTT saobraćaja Srbija.

ELEKTRONSKI POTPIS U SVAKOJ POŠTI

Premijer Srbije Mirko Cvetković isprobao juče elektronski potpis – važan korak ka elektronskoj upravi.

ELEKTRONSKI POTPIS UMESTO STAJANJA U REDOVIMA

I u Srbiji postaju dostupne prednosti informacionog društva.

ELEKTRONSKI POTPIS SA SERTIFIKATOM

Tokom decembra PTT saobraćaja Srbije treba da dobije potvrdu od Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo da je ovlašćena ustanova za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata potpisa

Prva Prethodna
17/17
Poslednja Sledeća