Ugalj

Stara cena uglja

EPS je cenu uglja za industriju i široku potrošnju iz Rudarskog basena Kolubara i Termoelektrana-kopova Kostolac vratio na nivo iz januara 2013. Godine. Ove godine neće biti poskupljenja uglja.

Krenuo ugalj sa kopa „Tamnava - Zapadno polje”

Na kopu „Tamnava - Zapadno polje”, koje je poplavljeno u majskim poplavama, ponovo se od juče kopa ugalj, a premijer Aleksandar Vučić poručuje da će energetski sistem Srbije biti stabilan i da neće biti restrikcija. (foto Tanjug)

Prognoze za korišćenje uglja u svetu do 2035. godine

Čak i za 20 godina, prognoze ukazuju, ugalj će obezbeđivati četvrtinu primarne energije u svetu, kao što je davao i tokom poslednjih 30 godina
(ilustracija, traka za transport uglja iz kolubarskog basena)

Bager „800“ ponovo kopa ugalj u Kostolcu

Sopstvenim sredstvima, trudom i znanjem zaposlenih TE KO „Kostolac“ je u potpunosti revitalizovao najveći bager za kopanje uglja u kopu Drmno, koji je stradao tokom ovogodišnjih poplava, kada je deo ugljenog ležišta kopa poplavljen. Bager „SchRs 800“ juče je svečano pušten u rad a ministar energetike Aleksandar Antić je sa kopa poručio građanima da je „elektroenergetski sistem Srbije je stabilan“.

Glodar 3 na suvom

Prvi bager na kopu „Tamnava-Zapadno polje“, koji je tokom majskih poplava pretvoreno u jezero je, posle tromesečnog ispumpavanja vode, na suvom. Stručnjaci RB „Kolubara“ rade na sanaciji ovog rotornog bagera.

Nova rudarska oprema na kopu Drmno

Na montažnom placu Površinskog kopa „Drmno“ završeni su radovi na montaži nove transportne rudaske opreme, koja je neophodna za proširenja proizvodnih kapaciteta kopa „Drmno“ na 12 miliona tona uglja godišnje.

TENT raspisao tender za nabavka uglja

Vlada Srbije je TENT-u dala saglasnost za uvoz lignite da bi obezbedila sigurnost snabdevanja potrošača tokom zime za slučaj gasne krize u Ukrajini, poremećaja na tržištu električne energije i mogućnosti da pojedine države proglase višu silu i time obustave isporuke električne energije koje su već ugovorene.

Ispumpavanje teče po planu

Ispumpavanja vode sa kopa „Tamnava- Zapadno polje“ ide dobrim tokom, neće biti restrikcija električne energije, poručuje Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike posle obilaska ovog kopa.

U Kolubari planiraju više uglja sa kopa D

Da bi ublažili posledice poplava na proizvodnji uglja u Rudarskom basenu „Kolubara”, čiji kop na „Tamnava-Zapadno polje” je tokom u majskih kiša pretvoren u jezero, rebalansom plana poslovanja su predvideli da se proizvednjom dodatna tri miliona tona lignite na Polju „D” bar donekle nadomesti manjak uglja za obrenovačke termoelektrane. (foto: bager na potopljenom kopu „Tamnava-Zapadno polje”)

Južna Bačka i Rumuni crpe vodu iz tamnavskog kopa

„Energotehnika Južna Bačka“ iz Novog Sada i rumunska firma „SC NESS Proiect Europa SRL pobedile su na tenderu za ispumpavanje vode sa kopa „Tamnava-Zapadno polje“. Čak 187 miliona kubnih metara vode i slojeve mulja koje su majske poplave donele na kop ove firme treba da ispumpaju u roku od 90 dana.