Produkti sagorevanja uglja - prilika za EPS

Dostupnost produkata sagorevanja uglja (PSU) nije problem. Pitanje koje onda ostaje je njihov potreban kvalitet i prihvatanje tržišta. Potrebno je da se pokaže da je redovna kontrola kvaliteta neophodna i da se na osnovu pilot-projekata i istraživanja razvije to tržište, kaže Ivan Skidmor, predsednik Udruženja proizvođača produkata sagorevanja uglja ECOBA.

Srbija je na putu ka Evropskoj uniji i uveliko preuzima propise iz EU. Zbog toga je veoma važno da već sada učestvujete u procesu donošenja odluka, da komentarišete propise i standarde kako bi bili prihvatljivi za situaciju u Srbiji. ECOBA je u suštini vozilo kojim zajedno upravljamo i iz kog ide razglas zajedničkih stavova na evropskom nivou, uzimajući u obzir sve naše članove, među kojima je i EPS, poručuje na početku razgovora za EPS Energiju Ivan Skidmor iz britanske kompanije Power Minerals Ltd, predsednik Udruženja proizvođača produkata sagorevanja uglja ECOBA.

Povod za razgovor je zasedanje Skupštine ECOBA, održano u Beogradu 18. i 19. maja u hotelu Moskva, uz gostoprimstvo Elektroprivrede Srbije. Neposredno pre našeg razgovora, u toku otvaranja zasedanja, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, u društvu v. d. direktora JP EPS Milorada Grčića, objavio je da je potpisan ugovor između Vlade Srbije i EPS, kojim naša kompanija donira 3.630 tona suvog elektrofilterskog pepela za izgradnju auto-puta Beograd – Čačak. Pozdravljajući taj potez, Skidmor ističe da je međunarodno tržište pravac u kome treba ići.

„Smatramo da je 200 miliona tona na lageru i redovna proizvodnja od sedam miliona tona koje ima Elektroprivreda Srbije dobra situacija, da je to vrednost, sredstvo i za EPS i za tržište građevinskih proizvoda. Međutim, kapacitet srpskog tržišta je mali, a i prihvatanje korisnika nije dovoljno da se sve iskoristi. Korišćenje pepela u industriji cementa je i dalje malo, kao i korišćenje u izgradnji puteva. A s obzirom na zalihe, moglo bi da bude višestruko veće. Zato dostupnost nije problem. Pitanje koje onda ostaje je potreban kvalitet i prihvatanje tržišta, da se pokaže da je redovna kontrola kvaliteta neophodna i da se na osnovu pilot-projekata i istraživanja razvije to tržište. Korist su manje otpada i povraćaj novca na produkte sagorevanja uglja, odnosno profit, koji može da se poveća vremenom. Ali to nije besplatno i zahteva neprekidan rad u pogledu kvaliteta i tržišta. I tu se vraćamo na naše udruženje koje radi upravo na razvoju preko diskusija, istraživačkih radova, pilot projekata i izradu standarda od postojećih iskustava, kaže Skidmor.

Koji su glavni ciljevi koje želite da ostvarite?

Članovi ECOBA dele viziju da su produkti sagorevanja uglja (PSU) veoma vredne sirovine koje se mogu koristiti na različite načine. Naš osnovni zadatak je da promovišemo priznavanje i prihvatanje PSU kao sekundarnih sirovina, da se poveća upotrebna stopa i da se osigura tehnički i ekološki bezbedno upravljanje. Ovo se uglavnom radi razmenom informacija i pripremom zajedničkih izjava koje treba saopštiti na evropskom i nacionalnom nivou. Iskustvo iz prakse je primenjeno u evropskim i nacionalnim standardima i to je najlakši način da koristimo proizvode u postojećim tržištima. Zato uvek imamo sadržajan plan u kome dominira standardizacija i implementacija zahteva zaštite životne sredine u proizvodnim standardima. Potrebno je implementirati sistem koji je prihvatljiv za tržište i ne dolazi u sukob sa drugim propisima da bi se izbegla zabuna na tržištu. Takođe, održivost mora da se reši. Upotreba PSU je vrlo dobra opcija za povećanje održivosti termoelektrana, u toku ovih napora koji postoje da se ograniči njihova upotreba.

Kako se unapređuju zakonski propisi i omogućava povećanje upotrebe PSU?

O zakonima odlučuju zemlje članice EU i revizija standarda omogućena je svim zainteresovanim stranama. Oba su predmet redovne revizije kada se razmatraju rezultati novih istraživačkih projekata u svim oblastima. Tu nastupamo mi. Predočavamo sve relevantne nalaze i primenom demokratskih principa nastojimo da utičemo na ispravne odluke. Zakoni se bave aktima, propisima i direktivama koje se moraju implementirati u nacionalni zakon ili moraju da budu preuzete bez odstupanja. Slično je i za standardizaciju, gde su razvijeni tehnički izveštaji i standardi. Kada su jasna pravila igre i kada se kvalitet dovodi do najvišeg nivoa, postoji uspeh.

EPS je jedini član iz zemlje van EU. Možete li nam reći zašto je to važno za nas i za ECOBA?

Možete da primenite dobra rešenja u vezi sa proizvodnjom energije iz uglja i ekološkim propisima u tom smislu, pored upravljanja kvalitetom za produkte tog sagorevanja. Jer svuda je ista situacija. Zbog toga, sva pitanja iz rudarstva i kvaliteta uglja, preko sagorevanja, mogu da se reše pomoću iskustva naših članica u svojim procesima donošenja odluka. Kao predstavnik Velike Britanije i predsednik udruženja, moram da istaknem da je Velika Britanija trenutno u ubrzavanju postupka da napusti EU, stoga Srbija uskoro neće biti jedini član koji je izvan Unije u narednim godinama. Ponosni smo što je EPS punopravni član i domaćin tokom naše druge posete. Nadamo se da će iskustva iz drugih zemalja pomoći u poboljšanju situacije u vezi sa upotrebom PSU u Srbiji i da su priliku za EPS prepoznali i država i javnost.

Kako povećanje obnovljivih izvora utiče na korišćenje PSU?

Sa povećanjem količine obnovljivih izvora energije, način rada u termoelektranama je modifikovan i iznos PSU je smanjen. Na postojećim tržištima to može dovesti do smanjenja zahteva, jer dostupnost materijala dovoljnog kvaliteta nije garantovana, ili će sa prekidima u proizvodnji biti ostavljeni na milost i nemilost tržištu energije, pre nego potrebama kupca. To će biti rešeno međunarodnom trgovinom, logistikom, skladištenjem, dodatnim tehnologijama za preradu itd.

Da li je to nešto na šta bi naša kompanija i država trebalo da se fokusiraju, s obzirom na profit?

Zaštita životne sredine, inženjering i ekonomske koristi udruženo utiču da korišćenje PSU i te kako ima smisla. Propisi će dovesti do isključivanja starih i izgradnje novih elektrana ili remonta postojećih postrojenja da bi zadovoljili zahteve za smanjenje štetnih čestica. Potrebno je da se ugalj koristi na najbolji i najefikasniji način. To će uticati na količinu pepela i šljake u različitim regionima Evrope i dovešće do veće potražnje i gubitka dela tržišta, koji će biti rešen zalihama i preorijentisanjem na druge regione.

Koji su najveći izazovi za industriju PSU u bliskoj budućnosti?

Kvalitet i dostupnost. Moramo da razmotrimo regione sa postojećim tržištima i one koji se razvijaju. U postojećim tržištima kvalitet proizvoda je predmet kontrole od proizvođača i trećih lica. Svaka promena u proizvodnji može imati uticaj na kvalitet i mora da bude pažljivo praćena da bi zadovoljila zahteve za krajnju upotrebu. Zbog toga prikupljamo i godišnje objavljujemo statističke podatke o proizvodnji i korišćenju PSU da bismo verifikovali scenarije za proizvodnju zasnovanu na fosilnim gorivima. Naravno, tu je smanjenje proizvodnje uglja i povećanje proizvodnje od obnovljivih izvora energije. Ali dešavanja u državama članicama su različita i stoga su takve i potrebe i aktivnosti članova.

I ekologiji treba kontrola

Ekološki propisi ne samo da treba da se razmatraju za proizvode nego i za proces. Nedavno je donet novi referentni dokument za velika postrojenja za sagorevanje uglja, koji donosi nove granične vrednosti koje moraju da se sprovode 2021. To je veliki zadatak za elektrane. Zato se uvode nove, vrhunske tehnologije, ali ipak njihov uticaj na kvalitet produkata sagorevanja uglja nije do kraja poznat. Insistiramo na razmeni iskustava kada je o tome reč.

O udruženju

ECOBA je udruženje proizvođača produkata sagorevanja uglja (PSU) u koje spadaju leteći pepeo, grubi pepeo (šljaka), gips od odsumporavanja i dr. Udruženje čine predstavnici velikog broja kompanija iz zemalja članica EU: Electrabel, DONG ENERGY A/S, Vattenfall, FORTUM Power and Heat Oy, Société Surschiste, EDF, BVK Bundesverband Kraftwerksnebenprodukte e.V, VGB PowerTech e.V, BauMineral GmbH, Megalopolis SES (PPC), Ireland Electricity Supply Board, ENEL Produzione S.p.A, Vliegasunie B.V, E.ON Benelux B.V, E.ON UK, Polish CCP Union, EDP Gestão da Produção de Energia, S.A, Tejo Energia - Produção e Distribuição de Energia Eléctrica, ENDESA GENERACION S.A, UNESA Associaciõn Espãnola de la Industria Electrica, RWE, Scottish Power/Scot Ash Limited, Drax Power Ltd/Drax Power Station, ČEZ, STEAG Power Minerals GmbH. Jedini redovni član van EU je predstavnik Srbije. JP EPS je jednoglasno primljen za redovnog člana na 48. skupštini povodom 20 godina udruženja u Kopenhagenu, u Danskoj 2010. godine.


Upozorenje:

Web časopis Balkan Magazin ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Sva mišljenja, sugestije, kritike i drugi stavovi izneseni u komentarima su isključivo lični stavovi autora komentara i ne predstavlja stavove redakcije Web časopisa Balkan Magazin.

captcha image
Reload Captcha Image...