EMS priključen na evropsku platformu za trgovinu garancijama porekla

Izvor:   EMS

Elektromreža Srbije (EMS), operator prenosnog sistema i izdavač garancija je postao deo evropske Asocijacije tela za izdavanje garancija porekla, čiji je cilj da se stimuliše veća proizvodnja zelene energije. Sada je prodaja garancija porekla za električnu energiju proizvedenu u Srbiji moguća i u Evropi. Istovremeno je Srbijii omogućena kupovina garancija porekla za električnu energiju proizvedenu u Evropi.

Elektromreža Srbije (EMS AD) operator prenosnog sistema i izdavač garancija je priključen na AIB Hub, mesto na kojem je garancije porekla proizvedene u Srbiji moguće izvesti u druge registre širom Evrope, a takođe i uvesti garancije porekla iz Evrope u Srbiju. Do sada se u Srbiji trgovalo samo garancijama porekla za električnu energiju proizvedenu u zemlji.

AIB Hub je komunikaciono čvorište između registara 26 zemalja, kojim upravlja Evropska Asocijacija tela za izdavanje garancija porekla (Association of Issuing Bodies) koja okuplja institucije zadužene za garancije porekla (operatore prenosnog sistema, regulatore, operatore tržišta) u 25 zemalja EU, Evropske ekonomske zone i Energetske zajednice. To je za sada jedina asocijacija na nivou Evrope koja drži do kvaliteta garancija porekla.

Da bi se sprovela međunarodna razmena garancija porekla, AIB upravlja komunikacionim čvorištem između registara koje se naziva AIB Hub, navodi se na EMS-ovom sajtu.

Garancije porekla su, kako navodi EMS, elektronski dokumenti koji imaju isključivu funkciju pružanja dokaza krajnjem kupcu da je dati udeo ili količina energije proizvedena iz obnovljivih izvora. Garancije porekla sadrže informacije o atributima proizvodnje 1 megavat-sati električne energije i koristite se za objavljivanje stukture utrošene električne energije.

Garancije porekla nude kupcima električne energije mogućnost da stimulišu proizvodnju energije koja ne narušava životnu sredinu.

Marko Janković, direktor Direkcije za tržište EMS, naveo je podatak AIB-a da je 2019. izdato 707 miliona garancija porekla (707 TWh), dok je 613 miliona preneto između zemalja i isto toliko je iskorišćeno.

“Tržište garancija porekla i dalje raste oko 10% godišnje što predstavlja veliki potencijal za učesnike na tržištu iz Srbije”, ističe Janković.

Marko Zarić, šef Službe za administraciju balansne odgovornosti i balansnog tržišta električne energije i višegodišnji predstavnik u radnoj grupi AIB, podsetio je da je EMS učestvovao u radu AIB još od 2015. aktivno prikupljajući znanja koja su potrebna za uspostavljanje sistema o kojem se u Srbiji tada veoma malo znalo.

“Iz godine u godinu smo se polako približavali cilju koji je 11. novembra ostvaren, a to je da se garancija porekla iz Srbije može pronaći i na zajedničkom evropskom tržištu garancija porekla”, kaže Zarić.

Nikola Tošić, Rukovodilac sektora za razvoj i administraciju tržišta EMS-a, izjavio je da je ovo veliki korak za ovu kompaniju.

“Ako se prisetimo prvog zakona o energetici koji je opisivao garancije porekla, a nakon toga važećeg Zakona o energetici, Uredbe, Pravilnika o načinu proračuna i prikazivanja udela svih vrsta izvora energije u prodatoj električnoj energiji, Pravila o izdavanju garancija porekla, Odluke o naknadi za izdavanje, prenošenje i prestanak važenja garancije porekla, nabavke osiguranja, prijave za članstvo u GS1, revizije AIB-a, nabavke softverskog rešenja – možemo jasno videti koliko su truda uložili predstavnici obe strane”, istakao je Tošić.

Sve garancije porekla koje se izdaju moraju pratiti EECS – Evropski sistem energetske sertifikacije, koji se zasniva na procedurama koje osiguravaju pouzdan rad šeme energetskih sertifikata u Evropi.


Upozorenje:

Web časopis Balkan Magazin ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Sva mišljenja, sugestije, kritike i drugi stavovi izneseni u komentarima su isključivo lični stavovi autora komentara i ne predstavlja stavove redakcije Web časopisa Balkan Magazin.

captcha image
Reload Captcha Image...