Srpska berza struje ubrzano raste

BM

SEEPEX nije kompanija koja posluje pod regulatornim okvirom, već je isključivo tržišno orijentisana i finansira se iz sopstvenih prihoda.

Berza električne energije u Srbiji – SEEPEX snažno se razvija i do kraja godine broj učesnika na tom organizovanom tržištu trebalo bi da poraste na 20. Trgovanje na berzi, mestu gde se licencirani tržišni učesnici anonimno sreću, a zajedničko im je da žele da prodaju ili kupe električnu energiju prema utvrđenim tržišnim pravilima za mnoge još nepoznanica pa je zato jedan od zapaženijih radova na junskom savetovanju CIGRE Srbija bio rad čija je tematika SEEPEX, srpska berza električne energije, piše EPS Energija.

Autori referata, mr Nebojša Lapčević i Dejan Stojčevski podsetili su na početke rada berze SEEPEX, kao zajedničke kompanije u vlasništvu srpskog operatora prenosnog sistema Elektromreža Srbije (EMS) i evropske berze EPEX SPOT, koja je aktivna u 21 zemlji i koja pokriva teritoriju sa 1.700 tetravat-sati (TWh) potrošnje godišnje, što predstavlja skoro polovinu tržišta električne energije integrisanog u Evropsku uniju.

„Osnovna ideja je bila uspostavljanje platforme za transparentno i sigurno trgovanje na „dan unapred“ tržištu električne energije (day ahead). Prve transakcije obavljene su 17. februara 2016. godine i u tom trenutku na SEEPEX berzi bilo je aktivno svega šest kompanija. SEEPEX trenutno ima 14 članova a da je plan da ih do kraja tekuće godine bude 20. Da bi se stvorio odgovarajući ambijent neophodan za formiranje berze SEEPEX, kao kompanije koja je u potpunosti orijentisana ka kupcu, odnosno prodavcu električne energije, bilo je potrebno sprovesti određen broj pravnih i regulatornih promena u legislativi Republike Srbije kako bi se tim promenama podržalo osnivanje i nesmetano funkcionisanje organizovanog tržišta električne energije“, rekao je Lapčević.

Neke od najznačajnijih promena su početak primene Trećeg energetskog paketa i omogućavanje prava trgovine stranim kompanijama direktno na velikoprodajnom tržištu u Srbiji. Ništa manje nije važna ni mogućnost kliringa i finansijskog poravnanja u inostranstvu za trgovinu na organizovanom tržištu električne energije, kao i uplate na berzi električne energije u evrima. Veoma je važna i promena Zakona o PDV-u, uspostavljanje mehanizma povraćaja PDV-a u trgovini električnom energijom i oslobađanje obračuna PDV-a na uvoz električne energije, kao i poboljšanje carinske instrukcije u vezi sa trgovinom električnom energijom.

„SEEPEX nije kompanija koja posluje pod regulatornim okvirom, već je isključivo tržišno orijentisana i finansira se iz sopstvenih prihoda“, naglasio je Lapčević.

Obrazlažući ko sve može trgovati na berzi SEEPEX, autori referata naveli su da na organizovanom tržištu električne energije mogu učestvovati domaće i strane kompanije koje poseduju validnu licencu Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS). Strane kompanije moraju da poseduju licencu za snabdevanje na veliko električnom energijom, dok domaće moraju da poseduju jednu od sledećih licenci: licencu za snabdevanje na veliko, licencu za snabdevanje ili licencu za proizvodnju električne energije. Osim njih, kao domaći učesnik može se pojaviti i krajnji korisnik koji kupuje električnu energiju za svoje potrebe (kao što su, na primer, industrijski potrošači), kao i operatori prenosnog i distributivnog sistema koji imaju mogućnost kupovine električne energije za potrebe pokrivanja gubitaka u mreži.

„Paralelno sa podnošenjem neophodne dokumentacije za dobijanje licence za trgovinu, budući učesnik mora rešiti i pitanje kliringa i balansne odgovornosti. Centralna klirinška kuća za potrebe SEEPEX-a je ECC (Europian Commodity Clearing) i ona pokriva veći deo evropskog tržišta, a u svom sastavu trenutno ima 24 evropske banke preko kojih se ostvaruje saradnja sa ECC, kao i ugovore sa preko 400 takozvanih Non Clearing Member u 27 zemalja širom sveta. To garantuje sigurnost finansijskih transakcija koje se vrše na SEEPEX berzi“, rekao je Lapčević, dodajući da svaki novi SEEPEX učesnik koji želi da finalizira ugovor sa ECC mora rešiti i pitanje balansne odgovornosti sa srpskim operatorom prenosnog sistema, odnosno Elektromrežom Srbije. Kompanija tako može postati samostalna balansno odgovorna strana (BOS) ili može izvršiti transfer balansne odgovornosti na neku od kompanija koja već ima ugovor sa EMS-om.

Najnovija dešavanja na polju trgovine električnom energijom ukazuju da je za uvođenje novih proizvoda na SEEPEX izabrano pravo vreme i da se sa velikim nestrpljenjem očekuje realizacija Market coupling projekta, koji bi mogao biti prekretnica u poslovanju SEEPEX, srpske berze električne energije.

Osim standardizacije postupaka trgovanja i kliringa, kao i smanjenja troškova učesnika na tržištu, prednosti koje učesnici ostvaruju učešćem na SEEPEX-u su i primena najbolje evropske prakse, uz visoku transparentnost, efikasan kliring usluge i usluge upravljanja rizicima, pristup širem spektru proizvoda, efikasnije upravljanje i sprovođenje projekta spajanja tržišta i brojne prednosti kao što su manji rizik, finansijska sigurnost i niži troškovi - istakao je Lapčević, napominjući da bi podizanjem svesti o potrebi postojanja jedne ovakve kompanije SEEPEX već od naredne godine trebalo da bude profitabilna, samoodrživa kompanija.


Upozorenje:

Web časopis Balkan Magazin ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Sva mišljenja, sugestije, kritike i drugi stavovi izneseni u komentarima su isključivo lični stavovi autora komentara i ne predstavlja stavove redakcije Web časopisa Balkan Magazin.

captcha image
Reload Captcha Image...