Nove tehnologije

Nove tehnologije preduslov za razvoj privrede

Bez novih tehnologija i razvoja industrije privreda ne može da napreduje, poručili su učesnici konferencije SAD - EU - Japan - Srbija- tehnološki samit, koji je na Mašinskom fakultetu u Beogradu okupio više od 200 stranih i domaćih eksperata.

Završna godina realizacije EU projekta Mirecol

NIS-ov projekat zaustavljanja nekontrolisanog pretakanja CO2 u geološkim ležištima, finansiran od strane EU, privlači pažnju međunarodnih stručnjaka. Iskustvo koje je NIS imao prilikom kontrole neželjene migracije CO2 na gasnom polju Bečej je jedinstveno u svetu, samim tim je dragoceno ne samo za rezultate EU projekta MIRECOL, već i za širu evropsku i svetsku stručnu javnost

A od NIS-a laboratorija za fiziku atoma

Uz pomoć NIS-a obnovljena je laboratorija za fiziku na Fizičkom fakultetu u Beogradu.

Fosilna goriva i tehnologije na odgovoran način

Srbija čini sve moguće napore kako bi se uključila u praćenje savremenih tehnologija koje doprinose očuvanju životne sredine i smanjenju emisije štetnih gasova, rečeno je danas na skupu CO2 - mogućnosti prikupljanja, korišćenja i skladištenja (Carbon Capture, Utilization, and Storage –CCUS).

Softver traži naftu

U okviru programa za tehnološki razvoj procesa za istraživanje nafte i gasa, kompanija NIS je otpočela proces nabavke savremenog i jedinstvenog softvera, koji će unaprediti istraživanje nafte i gasa u Panonskom basenu.

Nevidljiva, a jaka podrška

Korporativni video konferencijski servis „Telepresence” omogućiće održavanje sastanaka unutar sistema pomoću video-veze. Novi telekomunikacioni servis „WebEx” omogućava zakazivanje i održavanje audio i veb konferencijskih sastanaka unutar EPS-a i sa spoljnim korisnicima

Tender za češku nuklearku: rusko-američki tehnološki okršaj za istoriju

Iako se to (još) ne kaže otvoreno, prednost se daje rusko-češkom konzorcijumu nad američko-japanskim

Francuska olakšava kupovinu elektromobila

Francuska Vlada planira da poveća subvencije za kupovinu električnog automobila sa 5.000 na 7.000 evra.

Rols Rojsovi nuklearni motori za podmornice

Britanski proizvođač luksuznih vozila Rols Rojs će za britansku flotu proizvoditi motore na nuklearni pogon.

Šećerna trska umesto kerozina

Avion kog pokreće mlazno gorivo dobijeno iz šećerne trske na svoj prvi let krenuće za vreme UN-ove Rio+20 konferencije o održivom razvoju. (foto: obrada šećerne trske u Vijetnamu)