Nevidljiva, a jaka podrška

S. Roslavcev / kWh

Korporativni video konferencijski servis „Telepresence” omogućiće održavanje sastanaka unutar sistema pomoću video-veze. Novi telekomunikacioni servis „WebEx” omogućava zakazivanje i održavanje audio i veb konferencijskih sastanaka unutar EPS-a i sa spoljnim korisnicima

U februaru prošle godine na jednom od prvih sastanaka rukovodilaca informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u privrednim društvima EPS-a, čula se ideja da se neki od sastanaka u budućnosti održi putem video-konferencijske veze. Nakon skoro godinu dana, u prostorijama EPS-a u ulici Carice Milice u Beogradu uspešno je demonstriran rad „Telepresence” servisa. Predstavnici pet PD-a („Drinsko-Limske HE”, EDB, „Elektrosrbija”, „Jugoistok” i „EPS Snabdevanje” i Direkcije EPS-a za IKT) prisustvovali su testiranju video-linka sa predstavnicima PD TENT, gde je bio instaliran drugi „Telepresence” uređaj. Posredstvom audio-konferencijske veze, u događaj su se uključili i predstavnici još četiri PD: „TE-KO Kostolac”, RB „Kolubara”, „Elektrovojvodina” i „Centar”, iz matičnih gradova ovih privrednih društava.

O uvođenju novih telekomunikacionih rešenja u sistem EPS-a, kao i o drugim aktivnostima, razgovarali smo sa dr Draganom Bogojevićem, direktorom Sektora za upravljanje i koordinaciju u Direkciji za IKT.

– Korporativni video-konferencijski servis „Telepresence” omogućiće održavanje sastanaka unutar sistema pomoću video-veze. Zahvaljujući novom multimedijalnom servisu, mi i sve naše kolege iz EPS grupe, ne samo iz IKT-a već i iz drugih korporativnih funkcija, smanjićemo troškove neophodne za održavanje sastanaka, uz povećanje produktivnosti. „Telepresence” servis je postavljen na infrastrukturu postojeće IP/MPLS mreže, kako bi se, sa jedne strane što efikasnije iskoristile mogućnosti postojeće telekomunikacione i informatičke infrastrukture, a sa druge održao visok nivo bezbednosti. Trenutno, sprovodi se kvalitativni prijem „Telepresence” uređaja u svim PD, a sam video-servis je već funkcionalan – objašnjava Bogojević. – Osim ovog servisa, od jula će na raspolaganju za redovno korišćenje biti još jedan novi telekomunikacioni servis „WebEx”, koji omogućava zakazivanje i održavanje audio i veb konferencijskih sastanaka, i unutar EPS-a i sa spoljnim korisnicima. U jednostavnoj varijanti, putem namenskih telefonskih brojeva (1-999 za korisnike unutar JP EPS, 293-999 za EPS grupu i 011/20-24-999 i 064/6004-999 za spoljne korisnike), servis će korisniku omogućiti pristup konferencijama, tj. sastancima. U jednoj varijanti, koja je takođe u eksperimentalnom radu, zakazivaće se i održavati virtualni sastanci putem računara, a sagovornici će moći da se čuju, vide i interaktivno dele resurse i dokumenta. Planiramo da svaka direkcija unutar JP EPS ima bar jednu osobu koja će moći da zakazuje „WebEx”, a nakon rešavanja bezbednosnih pitanja i svako privredno društvo.

Naš sagovornik posebno ističe da su u ovim aktivnostima maksimalno iskorišćeni raspoloživi interni ljudski i materijalni resursi. Prikupljanjem i analiziranjem planova PD, ide se ka unificiranom sagledavanju postojećeg stanja i budućeg korišćenja IKT u EPS-u na koordinisan, sistematičan, organizovan, celovit, i po kompaniju efikasan i ekonomičan način. Jedan od bitnih zadataka je i prepoznavanje potencijalnih centara u privrednim društvima. Primer za to je IKT tim u PD TENT, vezano za IP tehnologije, pa je i server za pomenuti servis konferencijskih poziva (Cisco WebEx) instalisan, a biće i administrativno podržan od strane kolega iz TENT-a. Slične ekspertize i kompetencije prepoznate su i u svim drugim PD (za biling rešenja, sistem daljinskog upravljanja, sistem bezbednosti, virtuelizaciju, rešenja u oblasti bežičnih tehnologija i drugo).

Na pitanje šta je još urađeno u prethodnom periodu, naš sagovornik objašnjava: – Prošle godine smo završili nekoliko važnih poslova za potrebe „Elektroprivrede Srbije”. U martu 2013, uključivanjem PD EDB i PD Centar, povezana su sva PD na jedinstvenu optičku mrežu, što je omogućilo mnogo efikasniju i intenzivniju razmenu poslovnih informacija i podataka. Preko vlastite optičke infrastrukture, aktiviranjem novog SDH i IP čvora omogućili smo povezivanje „Kolubare B”, tj. zaposlenih u Kaleniću sa Uba na sistem JP EPS-a. Zaposleni su dobili IP telefoniju JP EPS, postali su i deo jedinstvene kontrole pristupa i evidencije radnog vremena i imaju sve preduslove da im u bliskoj budućnosti na raspolaganju budu svi resursi kao i u Beogradu. I PD „EPS Snabdevanje” postalo je novi član EPS-ovog TK sistema. Iako se prostorije društva nalaze na lokaciji koja je bila van EPS-ovih objekata, urađeno je povezivanje na JP EPS okosnicu i omogućen rad elektronske pisarnice, a uvedena je i EPS-ova IP telefonska mreža. U okviru mogućnosti, izašli smo u susret i ostalim PD tako što smo im dali da koriste resurse optičke, prenosne i paketske mreže. U „Elektrovojvodini” su povezani pogoni u Vrbasu (gde je aktiviran i SDH čvor), Senti i Kanjiži. ED Valjevo je povezana na TK sistem EPS-a, a uprava „Elektrosrbije” u Kraljevu uključena je u sistem korporativne IP telefonije. PD „Jugoistok” data su na korišćenje optička vlakna u više od 10 pravaca radi preuzimanja nadzora nad TS 110/x kV. Povezan je ogranak Elektromorava Požarevac sa JP EPS i upravnom zgradom PD „Centar” u Kragujevcu. Za „TE-TO Zrenjanin” saniran je prekinuti optički kabl. Većina privrednih društava sada može da obavlja interni telefonski saobraćaj preko privatne IP telefonske mreže, kvalitetno, sigurno i bez tarifiranja, a da možda sa time i nije dovoljno upoznata.

Pored svih zaposlenih u JP EPS, dela korisnika u JP „Elektromreža Srbije” (u NDC, RDC i trafo-stanicama), interni pozivi su mogući sa još najmanje 1 000 korisnika biranjem karakterističnih brojeva. Radi pouzdanog i efikasnog funkcionisanja elektroenergetskog sistema i za potrebe JP EMS, Direkcija za IKT obezbedila je nekoliko kilometara optičkog kabla radi sanacije kvara na 110 kV dalekovodima, a dodeljena su i optička vlakna na relaciji TS Bujanovac do TS Vranje 1. U okviru naše međunarodne obaveze povezali smo optikom postrojenja 110 kV između HE „Đerdap 2” i elektrane „Portile de Fier 2” sa rumunske strane i instalirali rutere za prenos govornog saobraćaja. Osim operativne telefonije između elektrana omogućen je i prenos podataka između SCADA sistema, objašnjava Bogojević.

– Kao što više nema jasnih granica između IT-a i telekomunikacija, tako se i u Direkciji za informaciono-komunikacione tehnologije odvija puno zajedničkih aktivnosti više sektora. Svakako najvažnija strateška aktivnost vezana je za formiranje zajedničkog Data centra u PD „Centar” u Kragujevcu. Važna je i edukacija u oblasti IKT-a u privrednim društvima i na nivou JP EPS od strane globalnih kompanija iz ove oblasti. Do sada je održano više od 60 sastanaka i prezentacija na kojima je bilo oko 1.500 učesnika iz IKT celina svih privrednih društava.

„Odbranjen” plan održavanja

O tome sa kakvim se problemima suočava ova oblast Bogojević kaže da su to slični problemi kao i kod drugih celina, a među njima je čekanje na rebalans plana poslovanja, evidentan je nedostatak ljudi, a nezaobilazna tema su i sredstva u planu investicija, održavanja, osnovnih sredstava u oblasti IKT za JP EPS i PD. Bitna je, međutim, činjenica da je prvi put u Godišnjem planu poslovanja za 2014. godinu, zbog svog značaja, izdvojen plan održavanja za IKT, koji je za celu EPS grupu „odbranjen” od strane Direkcije za IKT u iznosu od 830 miliona dinara.

I interne i eksterne promene

– Zadaci koji su pred nama uslovljeni su i eksternim i internim promenama – kaže Bogojević. – Liberalizacija u elektroenergetskom sektoru, promene zakonske regulative, formiranje jedinstvenog privrednog društva za snabdevanje električnom energijom, nova uloga ODS-ova i korporativizacija EPS-a generišu mnoge aktivnosti za zaposlene u oblasti IKT-a. Traže se sve brže i bolje komunikacije, novi servisi, nove aplikacije kao što su korporativni SAP, biling, „Master” baza podataka, zajednički „Data” centar... Sektor za upravljanje i koordinaciju u okviru svog delokruga rada u Direkciji za IKT nastaviće da pruža pouzdanu i efikasnu podršku u prenosu govora, poslovnih podataka i video-komunikacija, iako to nije uvek vidljivo.

Bogojević kaže da je cilj uvođenja informaciono-komunikacionih tehnologija da zaposleni u EPS grupi budu u ravnopravnom položaju, bez obzira na kojoj lokaciji je radno mesto.


Upozorenje:

Web časopis Balkan Magazin ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Sva mišljenja, sugestije, kritike i drugi stavovi izneseni u komentarima su isključivo lični stavovi autora komentara i ne predstavlja stavove redakcije Web časopisa Balkan Magazin.

captcha image
Reload Captcha Image...