Završna godina realizacije EU projekta Mirecol

BM

NIS-ov projekat zaustavljanja nekontrolisanog pretakanja CO2 u geološkim ležištima, finansiran od strane EU, privlači pažnju međunarodnih stručnjaka. Iskustvo koje je NIS imao prilikom kontrole neželjene migracije CO2 na gasnom polju Bečej je jedinstveno u svetu, samim tim je dragoceno ne samo za rezultate EU projekta MIRECOL, već i za širu evropsku i svetsku stručnu javnost

Početkom marta, EU projekat MIRECOL (Mitigation and remediation of CO2 leakage) ušao je u treću, završnu godinu realizacije. U sklopu šireg evropskog konzorcijuma sastavljenog od evropskih istraživačkih institucija iz Holandije, Velike Britanije, Francuske, Norveške i Nemačke i renomiranih naftno-gasnih kompanija (Shell, Statoil, Weatherford – PRORES AS), u realizaciji projekta od samog početka učestvuju kolege iz NIS-a i Naučno-tehnološkog centra (NTC), a u skladu sa dinamikom projektnih aktivnosti, uskoro će se projektnom timu priključiti i kolege iz Naftagas-Naftnih servisa.

Prema dosadašnjim saznanjima, iskustvo koje je NIS imao prilikom kontrole neželjene migracije CO2 na gasnom polju Bečej je jedinstveno u svetu, samim tim je dragoceno ne samo za rezultate EU projekta MIRECOL, već i za širu evropsku i svetsku stručnu javnost, objavljeno je u korporativnom časopisu Moj NIS.

Međunarodna razmena iskustava

Tokom prve dve godine projekta, kolege iz NTC-a imale su priliku da razmene iskustva u vezi sa zaustavljanjem nekontrolisanog pretakanja CO2 u geološkim ležištima sa brojnim evropskim istraživačima. Jedna od prilika na kojoj je predstavljeno jedinstveno iskustvo NIS-a u zaustavljanju nekontrolisane migracije CO2 na gasnom polju Bečej evropskom stručnom auditorijumu, bila je konferencija u Trondhajmu, u Norveškoj, na temu „hvatanja“, transporta i skladištenja ugljen-dioksida (The 8th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage). Na konferenciji u Norveškoj je prezentovan zajednički naučni rad naših kolega iz NTC-a i kolega iz holandske naučno-istraživačke ustanove TNO (lider EU projekta MIRECOL) na temu First field example of remediation of unwanted migration from a natural CO2 reservoir: the Bečej field, Serbia (Prvi primer zaustavljanja nekontrolisane migracije iz prirodnog CO2 rezervoara: gasno polje Bečej, Srbija). Nakon prezentovanja na konferenciji u Trondhajmu, naučni rad kolega iz NTC-a objavljen je u februarskom broju evropskog stručnog časopisa u oblasti energetike Energy Procedia (članak čiji su koautori naše kolege dostupan je na kompanijskom portalu).

Prema dosadašnjim saznanjima, iskustvo koje je NIS imao prilikom kontrole neželjene migracije CO2 na gasnom polju Bečej je jedinstveno u svetu, samim tim je dragoceno ne samo za rezultate EU projekta MIRECOL, već i za širu evropsku i svetsku stručnu javnost. Na konferenciji u Trondhajmu je prezentovan statički model Bečej polja, koji su stručnjaci iz NTC-a izradili za potrebe projekta MIRECOL, a koji je pokazao da su primenjene mere remedijacije iz 2007. godine na polju Bečej bile uspešne. Iskustvo sanacije pretakanja CO2 na gasnom polju Bečej, sa kojim se NIS uspešno izborio, bilo je prezentovano zajedno sa još dva stručna rada o dosadašnjim rezultatima projekta MIRECOL, pred najstručnijim auditorijumom na temu CCS (carbon capture and storage) u Evropi.

Potvrda stručnost NTC-a

Tema „hvatanja“, transporta i skladištenja ugljen-dioksida je veoma aktuelna među naučnom zajednicom u Evropi, o čemu svedoči sve veći broj konkursa u okviru programa i fondova Evropske unije za finansiranje projekata koji treba da predlože i razviju nove sofisticirane i napredne tehnologije za rešavanje rastućeg problema sa emisijom CO2. U tom svetlu, činjenica da je rad stručnjaka NTC-a odabran za učešće na vodećoj evropskoj konferenciji sa ovom temom potvrđuje pozitivan doprinos i kvalitet dosadašnjeg rada stručnjaka iz naše kompanije na projektu, što će uticati na dobru pozicioniranost NIS-a i NTC-a na evropskoj mapi kompanija koje učestvuju u kreiranju novih znanja u jednoj od najznačajnijih istraživačkih oblasti, a imaće efekat i na transfer znanja i tehnologija i podizanje profesionalnog nivoa zaposlenih NIS-a i NTC NIS Naftagasa.

Projekat MIRECOL se finansira bespovratnim sredstvima Evropske unije iz programa FP7 (Seventh Framework Programme), glavnog instrumenta za sprovođenje naučno-istraživačke politike EU u periodu 2007-2013. godine. Nosilac projekta u NIS-u je Blok Energetika, a projekat se realizuje u saradnji sa NTC-om, Naftagas-Naftnim servisima i Blokom Istraživanje i proizvodnja, uz svakodnevnu podršku Funkcije za spoljne veze i odnose sa državnim organima, koja obezbeđuje učešće naše kompanije u projektima Evropske unije.

“Učešće NIS u projektu MIRECOL ima višestruko značenje. Na prvom mestu je sticanje novih znanja i operativnih načina reagovanja u slučaju pretakanja CO2 u ležištima i bušotinama. Teška iskustva na ležištu CO2 u Bečeju i decenijsko pretakanje gasa svrstalo je NIS među svetski poznate operatere u radu sa CO2, ali i na rešavanju ovog problema. Sanacija pretakanja koja je urađena 2007. godine je jedinstven slučaj u svetu. I ono što je najvažnije, uspešno je izvedena. To je našoj kompaniji dalo ogroman autoritet prilikom ulaska u Projekat sa Evropskom unijom i ostalim partnerima na projektu. Nova saznanja, nove tehnike i tehnologije radom na ovom projektu obezbediće NIS-u mogućnost pravovremenog i efikasnog delovanja u slučaju novog pretakanja gde god je CO2 dominantan gas u eksploataciji, a takvih ležišta mi imamo,“ kaže Igor Korać, zamenik direktora Bloka Energetika:

Dušan Karas, projektni menadžer za NIRR objašnjava da je “u okviru projekta MIRECOL analiziraju najbolji primeri iz naftno-gasne industrije za sanaciju pretakanja u bušotinama i novi materijali i tehnologije za sanaciju pretakanja u bušotinama. Pored pozitivnog uticaja na imidž NIS-a, značajna korist koja se ostvaruje učešćem na projektu predstavlja mogućnost pozicioniranja NIS-a na evropskoj mapi kompanija koje učestvuju u dizajniranju i razvoju novih tehnologija i kreiranju novih znanja o najnovijim tehnološkim dostignućima u jednoj od najznačajnijih istraživačkih oblasti, kao i transfer znanja i tehnologija i podizanje profesionalnog nivoa zaposlenih NIS-a i NTC NIS Naftagas.”


Upozorenje:

Web časopis Balkan Magazin ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Sva mišljenja, sugestije, kritike i drugi stavovi izneseni u komentarima su isključivo lični stavovi autora komentara i ne predstavlja stavove redakcije Web časopisa Balkan Magazin.

captcha image
Reload Captcha Image...