Организовање и рад политичких партија

Јово Вукелић

Научна студија „Страначка трилогија“ проф. др Милана Томића
(Тротомна књига професора Томића)

Ових дана изашла је из штампе (у издању издавачке куће „Беосинг“) тротомна научна монографија проф. др Милана Томића „Страначка трилогија“ посвећена политичкој странци као организацији, јер аутор сматра „да организациона димензија политичких странака битно утиче на њихово политичко опредељење и деловање у друштвеној пракси“.

У три књиге на 1.500 страна аутор оцењује да странка мора бити у стању да прима нове информације, примени савремене технологије рада и политичког деловања како би била способна да решава политичке, социјалне и економске проблеме целокупног друштва, али и оне проблеме које се тичу ње саме и њеног унутрашњег ситуационог окружења.

ProfMilanTomic

Prof Milan Tomić

Политичка странка увек има изазов и циљ да помоћу свог уникатног организационог система, користећи различите технологије деловања у спољашњем окружењу, изврши промене и преобрази друштво, у коме ће људи живети спокојно, комфорно и у благостању. За такав политички циљ потребан је одговарајући политички програм, којим странка покушава да придобије део бирачког тела.
У свом петогодишњем ангажовању на писању овог обимног научног рада рада, аутор се суочио са чињеницом да је неопходна консултација са политичком теоријом у готово свим деловима књиге. Издања оваквих књига нису честа ни у иностраном, а камоли у домаћем издаштву, јер подразумевају године и године темељних истраживања и анализа. Факат је да ваљане, кредибилне и темељне, а надасве висококвалитетне литературе о политичким странкама, на српском језику, нема довољно.

Politicke-stranke

У првој књизи „Организовање политичких странака“ аутор изучава проблематику природе и суштине организовања политичкестранке, имајући у виду принципе двеју теорија – политичке и организационе, затим однос између организовања и управљања (менаџмента), институционализације политичких странака, организационих промена у партијама, дизајнирање организационе структуре странке, односе између врста партија и типова организационих структура и на крају аутор даје допринос изучавању и анализирању организационе културе у политичким странкама.
У другој књизи „Управљање у политичким странкама аутор се фокусирао на проблеме управљања у политичким странкама, на појмовно разјашњење управљања и менаџмента, на принципе управљања, на нивое, улоге и способности страначког вођства, на функције менаџмента (предвиђање, планирање, на деловање чланства, управљање људским ресурсима, вођење и контролу).
У трећој књизи „Маркетинг и финасије политичких странака “ аутор је анализирао управљање у појединим организацијским функцијама политичких странака, и то: финансијској функцији и фандрејзингу, маркетингу политичке странке и политичком маркетингу, функцији управљања изборним кампањама и у административној функцији.

Овај трећи том биће најзанимљивији за читање и најкориснији за употребу за бројне „политичке практичаре“.

Др Милан Томић полази од реалне претпоставке да они који ће имати у рукама ове књиге и који ће их читати немају много специјалних знања из области организовања, управљања, финансија и маркетинга, те стога није писао строго научним и академским језиком, већ је објашњавао и престављао знања из ових области популарним стилом и разумљивим језиком за шири аудиторијум читалаца, студената и људи који се баве друштвеним и политичким питањима, као и за активисте и функционере политичких странака. Ове књиге постају тако незаобилазно штиво и за стварање, али и управљање политичким партијама.

Ослањајући се не само на проверене научне методе и доказане концепте (приликом дефинисања методолошког и теоријског оквира), већ и на огромно лично радно искуство  у раду политичких партија ( Милан Томић је осам година био високи функционер ДСС) ова студија има елементе убедљивости и сликовито кроз примере показује страначе догађаје, искуства и партијску праксу. Томић, не као научник, и не као теоретичар, већ као менаџер и страначки руководилац стварао је део новије страначке праксе у Србији. Зато он, као високи страначки функционер, даје врло сликовите примере деловања и рада политичких партија, показује из праксе проблеме који настају у раду унутар партија као и њиховом деловању наспрам јавности.

karik-ljudi-ne-znaju

Карикатура: Људи не знају колико су стварно моћни

Др Душан Пророковић, научни сарадник Института за међународну политику и привреду, један од рецензената овог научног рада истиче: „Пред нама је књига коју, осим квантитета и квалитета, одликује и новитет, али и ексклузивитет.  У том смислу, ова књига може да буде солидно наставно учило, којим ће се читалац најпре упознати са основама једне научне области, а потом и са применом тих научних знања, како у Србији тако и у иностранству. Истовремено, књига је одличан модел за спровођење компаративних истраживања, па они који намеравају да истражују не само организацију политичких странака, већ и политичке системе у целини имају солидну методолошку основу“.

Проф. др Слободан Антонић, са Филозофског факултета у Београду објашњава.“ Књига професора Томића пионирско је дело у научном приступу проблему организовања политичких странака, у Србији. Ова монографија резултат је вишегогодишњег рада професора Томића на овом сегменту савремене политиколошке и социолошке парадигме, уз испољену храброст да се приступи критичкој анализи најсложенијих социјалних и политичких феномена везаних за питање – шта странке јесу и како их учинити успешним.  Јасан језик и ангажовани стил чине од ове књиге занимљиво научно штиво, вишеструко отворено и за ширу публику“.

Треба истаћи да објашњења структуре политичких партија, њихова организација и практично деловање, као и типове, врсте странака Томић излаже и анализира користећи знања и искуства највећих светских ауторитета у области политичке теорије као што су Роберт Михелс, Морис Диверже, Ђовани Сартори, Јозеф Шумпетер, Херберт Кичелт, Ото Кирхајмер, Анђело Панебјанко, Мојсие Острогорски, Лари Дајмонд, Кенет Јанда, Ричард Гантер, Волин Шелдон и други а затим и из области теорија организације и управљања, као што су Питер Дракер, Хенри Минцберг, Ричард Дафт, Честер Бернар, Крис Аргирис, Макс Вебер, Фредерик Тејлор, Даниел Воич, Дан Рен, Хенри Фајол, Роберт Вотерман, Исак Адижес,
Ворен Бенис, Едгар Шајн и многи други.

Исто тако, аутор врло јасно излаже и становишта наших најпознатијих стручњака, политиколога и социолошких истраживача из области политичке теорије Војислава Становчића, Владимира Гоатија, Војислава Коштунице, Косте Чавошког, Зорана Стоиљковића, Славише Орловића као и теоретичара менаџмента и организације Петра Јовановића, Мирка Петровића, Момчила Милисављевића, Јована Тодоровића, Милоша Рајкова, Слободана Ћамиловића, Стјепана Хана и других.

Речју, основна мисија и интенција аутора да до танчина и потпуно објасни и из више углова осветли пре свега унутрашње процесе у политичким странкама испуњена је потпуно, а цена за то плаћена је обимношћу дела.

Рецезенти закључују  „да је ово дело универзално јер не одговара на питања шта јесу странке и страначке организације у Србији, него шта јесу странке и страначке организације, а како би у Србији требало да буде. Зато „Трилогија“ није превасходно само анализа, већ је залог за будућност и путоказ за стварање страначке организације на правим темељима“.

На крају, аутор је десетинама врло прегледних табела и графикона успео да читаоцима сликовито приближи и појасни чак и најсложеније теорије и моделе. То овај научни рад чини врло приступачним студентима,
као и свим политички ангажованим људима, функционерима у политичким
партијама и нарочито страначким оперативцима.

Наглашавамо, ово стручно штиво писано је разумљивим јасним језиком и драгоцен је материјал за стицање нових знања и обуку страначких активиста и свих партијских руководилаца. Томић, осим што пише јасно, проблеме излаже систематски, разложно и прецизно, доводећи читаоца до самог закључка.
Делом „Страначка трилогија  професор Милан Томић доказао се као врстан и свеобухватан научни истраживач ове области, јер нико није ове теме у нас до сада обрађивао из овог, организационо-менаџментског угла.

.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Тротомна „Страначка трилогија“, може се купити по цени од 1.650 динара по примерку (комплет: 4.950 динара – са ПДВ) у Беосинговој књижари “Каиса“, Савска 9, и у књижарама „Лагуне“,  „Вулкана“, и „Службеног гласника“. 

.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

 


Upozorenje:

Web časopis Balkan Magazin ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Sva mišljenja, sugestije, kritike i drugi stavovi izneseni u komentarima su isključivo lični stavovi autora komentara i ne predstavlja stavove redakcije Web časopisa Balkan Magazin.

captcha image
Reload Captcha Image...