OMOGUĆITI PRAVIČNO SUĐENJE

Izvor:   Fonet

BEOGRAD - Zaštitnik građana ocenio je danas da je u vanrednom stanju potrebno da Ministarstvo pravde preduzme mere i omogući pristup alternativnim sredstvima i načinima komunikacije (Skajp) okrivljenog i branioca u posebnoj prostoriji, bez prisustva trećih lica, uz nadzora gledanjem, a ne i slušanjem, bez ograničenja komunikacije na 30 minuta.