USVOJEN PREDLOG ZAKONA O BORCIMA

Izvor:   Fonet

BEOGRAD - Vlada Srbije utvrdila je na današnjoj sednici Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica kojim će, kako je sapšteno, biti omogućeno objedinjavanje prethodnih zakonskih rešenja i sveobuhvatno regulisana materija koja se odnosi na zaštitu te populacije.