SKUP O SRPSKOM KULTURNOM PROSTORU

Izvor:   Fonet

NOVI SAD - Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević izjavio je na otvaranju naučnog skupa „Srpski kulturni prostor: ustrojstvo, problemi, vrednosti”, koji je počeo u Novom Sadu da je to onaj geografski prostor na kome je srpski narod tokom dugog istorijskog trajanja ostavio nesumnjive tragove svog materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa.