FEMICID U SRBIJI STAGNIRA

Izvor:   Fonet

BEOGRAD - Autonomni ženski centar ukazao je danas, povodom Dana sećanja na žene žrtve nasilja, na poražavajuću činjenicu da nema većih pomaka u reagovanju nadležnih institucija na nasilje nad ženama, što pokazuje i podatak da je broj femicida iz godine u godinu nepromenjen, umesto da se smanjuje.