NEPRIHVATLJIVA IZMENA STATUSA

Izvor:   Fonet

BEOGRAD - Sabor Srpske pravoslavne crkve (SPC) saopštio je danas da je neprihvatljiva bilo kakva izmena statusa Kosova i Metohije, koja vodi ili priznanju Kosova kao nezavisne države ili bilo kojoj varijanti teritorijalne podele, bez koje nije moguće razgraničenje i pozvao političke činioce na nastavak dijaloga.