Integracija Petrohemije sa NIS-om dobro poslovno rešenje

Jelica Putniković

‘’Funkcionalna integracija sa optimizacijom rafinerijsko-petrohemijske prerade je dobro poslovno rešenje i za Rafineriju i za Petrohemiju. Ko god da postane većinski vlasnik Rafinerija nafte Pančevo će uvek biti ključni isporučilac sirovina Petrohemiji’’, kaže Velimir Unković, generalni direktor HIP Petrohemije govoreći za Balkanmagazin o najavljenoj privatizaciji ove kompanije.

„NIS, odnosno Gaspromnjeft, pokazuju snažno interesovanje kada je Petrohemija u pitanju“, rekao je srpski minister energetike, Aleksandar Antić na ekonomskom forumu SPIEF ističući da će se sa predstavnicima Gaspromnjefta – većinskog vlasnika Naftne industrije Srbije nastaviti „razgovori o mogućnostima da se taj proces definiše kroz strateško partnerstvo. Važno je da Srbija za Petrohemiju nađe partnera koji će obezbediti snažne investicije i učiniti Petrohemiju uspešnom i održivom, bez obzira na moguće turbulencije kada je cena sirove nafte u pitanju.“

Komentarišući za Balkanmagazin hoće li NIS na kraju da bude partner Petrohemije Velimir Unković, generalni direktor HIP Petrohemije kaže: „Potrebno je podići nivo funkcionalne integracije rafinerijske i petrohemijske prerade, tj na optimalan način u skladu sa tržišnim zahtevima povećati proizvodnju petrohemijskih proizvoda iz sirove nafte. Bez obzira na strukturu vlasništva, Petrohemiji će NIS-Rafinerija nafte Pančevo uvek da bude ključni dobavljač sirovina.”

Tu dolazimo do toga da kada je prodavana Naftna industrija Srbije Gaspromnjeftu nije prodata i HIP Petrohemija. U vreme kada je početkom 90-ih godina prošlog veka formiran NIS bilo je najava da će u njegov sastav ući/integrisati se se i Petrohemija, koja je tada bila među 10 najuspešnijih petrohemijskih kompanija u Evropi. Ali, tada to nije učinjeno, uz argumente da bi to bilo loše za Petrohemiju. Gde je Petrohemija danas u odnosu na taj period?

Do početka 90-tih godina pančevačka Petrohemija bila je ravnopravan konkurent sličnim sistemima u Zapadnoj Evropi. U međuvremenu, drugi su napredovali, ulagali u razvoj i širenje kapaciteta, dok smo mi prošli kroz period ekonomkih sankcija, kada Petrohemija kao pretežno izvozna firma nije radila, i bombardovanje, kada je uništena hlorna linija i trajno zaustavljen proces na oko 38% od ukupnih proizvodnih kapaciteta. Tehnički oslabljena Petrohemija je dočekala privatizaciju NIS-a – glavnog snabdevača osnovnom sirovinom, zapravo u epicentru svetske ekonomske krize kada su tržišni uslovi za petrohemijske proizvođače bili nepovoljni, indukujući značajne poslovne gubitke do 2014. godine.

Nakon toga, od 2015. godine, Petrohemija dobro posluje zahvaljujući izvršenim aktivnostima u delu operativne i energetske efikasnosti, kao i povoljnijim tržišnim uslovima. Oktobra 2017. godine realizovan je UPPR čime je Petrohemija uz podršku Vlade R. Srbije oslobođena nagomilanih dugova iz perioda do 2014. godine. Dobri poslovni rezultati koje Petrohemija ostvaruje od 2015. godine omogućili su i realizaciju investicionih ulaganja u pouzdanost i unapređenje efikasnosti postojećih proizvodnih procesa.

Upoređujući nivo razvijenosti proizvodnih procesa, stepen iskorišćenosti raspoloživih petrohemijskih sirovina, veličinu instalisanih kapaciteta i još neke tehnoekonpmske parametre, ipak se mora priznati da je konkurentska pozicija Petrohemije danas značajno slabija nego 1990. godine. Poslovanje Petrohemije osetljivo je promene odnosa cena sirovine i petrohemijskih proizvoda. Za dalju dugoročnu održivost dobrog poslovanja neophodan je razvoj zasnovan na zaokruženom (integrisanom) tehnološkom sistemu Petrohemije i Rafinerije nafte Pančevo. Naime, to podrazumeva da se ulaganjem u razvoj omogući viši stepen dorade i tako ostvari bolja komercijalna valorizacija baznih petrohemijskih proizvoda raspoloživih iz rafinerijsko-petrohemijske prerade u Pančevu.

petrohemija

HIP Petrohemije - farika PEVG

Imajući u vidu da potrošnja motornih goriva u Evropi stagnira i opada u dužem vremenskom periodu, a da su rafinerijske margine niske (premda stabilne), dok petrohemijsko polimerno tržište uglavnom ostvaruje solidne stope raste, pri čemu su u prosperitetnim fazama petrohemijskog biznisa (koji karakteriše amplitudalni razvoj) margine izuzetno visoke, evropske rafinerije usmeravaju preradu ka većoj integraciji sa petrohemijama, tj na optimalan način u skladu sa tržišnim trendovima povećava se produkcija petrohemikalija na teret motornih goriva u Evropi.

U slučaju rafinerijsko-petrohemijske prerade u Pančevu prvi i najznačajniji korak bi trebalo da bude konfigurisanje režima rada rafinerijskog postrojenja za katalitički kreking (FCC), pri čemu bi se na ekonomski opravdan način povećao iscrpak propilena na teret krekovanog benzina u skladu sa tržišnim potrebama. Tako bi se raspoloživost propilena iz pančevačkih Petrohemije i Rafinerije povećala na oko 200.000 tona godišnje i time omogućila izgradnja fabrike polipropilena dovoljnog kapaciteta.

Znači li to da je budućnost rafinerija nafte, njihovo uspešno poslovanje uslovljeno da svoje proizvode prodaju petrohemijskim kompanijama?

Činjenica da se potrošnja sirove nafte i derivata u Evropi smanjuje. To je pre svega rezultat veće dubine prerade, kao i tehnološkog napretka, veće energetske efikasnosti i afirmacije obnovljivih energetskih izvora u skladu sa tim.

Opšte je prihvaćen pojam stepena rafinerijske integracije sa petrohemijskom proizvodnjom kao deo rafinerijskih proizvoda koji se koriste kao sirovine u petrohemijskoj proizvodnji u odnosu na ukupno prerađenu sirovu naftu.

Rafinerijsko poslovanje determiniše veliki broj faktora od kojih nijedan, pojedinačno analiziran, ne mora da bude opredeljujući. Međutim, optimalan pravac razvoja rafinerijske prerade u skladu sa tržišnim potrebama danas je prema petrohemijskoj industriji, naročito ako se radi o rafineriji koja posluje na ograničenom tržištu i bez direktnog izlaza na morsku luku.

Znači li to da bi Rafinerija bila najbolji strateški partner HIP Petrohemije?

Rafinerija i Petrohemija su uvek međusobno najznačajniji partneri. Po osnovu sinergetskih efekata tehnoekonomskog integrisanja korist bi imala oba partnera.

Petrohemija je, iako se o njenoj privatizaciji priča od 2000. godine pokazala da ne moraš biti privatizovana firma da bi se dobro poslovalo. Jedan je od najvećih izvoznika iz Srbije.

Petrohemija je izvozno orijentisana firma o osnivanja. Danas izvozimo oko dve trećine proizvoda na evropsko tržište. U 2018. godini izvezli smo na evropsko tržište robe za 209 miliona evra, od ukupnog prometa koji je iznosio 328 miliona evra. Najveći deo izvoza ostvaruje se u regionu, mada su pojedinačno po zemljama najveći uvoznici naše robe su firme iz Nemačke i Italije.

Da li je to zbog toga što su ove razvijene zemlje prestale da proizvode tu vrstu robe? Nekada se pričalo da će zapadnoevropske zemlje takozvane prljave tehnologije izmestiti u nerazvijene zemlje i da je to, između ostalog, šansa i za Srbiju. Da li je reć o tome?

Nije. Potrošnja polimernih granulata i u Evropi još uvek raste. Moglo bi reći da što je zemlja razvijenija ona više i proizvodi i troši. Naravno prisutni su pojedinačno analizirano disbalansi u proizvodnji i potrošnji, pa su neke evropske zemlje neto uvoznici a druge neto izvoznici petrohemikalija.

Unkovic

Na primer kada je reč najzastupljenijem petrohemijskom proizvodu, polietilenu, evropsko tržište u celini je praktično izbalansirano. Globalno analizirano on se tipično izvozi iz regiona koji imaju ‘’lakši’’ pristup sirovini, severna amerika i bliski istok, a uvozi u regione sa nadprosečno visokim stopama privrednog rasta, u najviše u azijsko-pacifički region, najviše.

Da kratko odgovorim na vase pitanje: SAD su najrazvijenija ekonomija i najveći proizvođač petrohemikalija na svetu.

Da li vama sada odgovara ova cena sirove nafte?

Petrohemija je prolazila kroz različite periode, uspešne i manje uspešne.

Poslovni rezultat Petrohemije ključno određuju tri faktora berzanskog karaktera: cena osnovne sirovine; valutni odnos između američkog dolara i evra; cene petrohemiskih proizvoda. Osnovna sirovina (sirovi benzin) učestvuje u troškovima 60% - 75% u zavisnosti od kotacije i prozvodnog kapaciteta. Pošto se sirovi benzin na berzi kotira u američkim dolarima, a petrohemijski proizvodi u Evropi prodaju u evrima jasan je značaj valutnog odnosa. Treći značajan faktor su same cene petrohemijskih proizvoda, koji se, takođe, kotiraju na berzi.

Petrohemijsko tržište karakteriše cikličnost, sa periodom od četiri do pet godina, kako se to istorijski pokazalo. Ono prolazi se kroz tkz prosperitetne cikluse, kada su petrohemijske margine visoke, i cikluse depresije kada su niske. Smatra se da su petrohemijski ciklusi vođeni odnosom ponude i tražnje, kao i investicijama.

Šta to znači?

Tokom prosperitetnog ciklusa tražnja premašuje ponudu, petrohemijske firme ostvaruju visoke profite i više investiraju u izgradnju dodatnih proizvodnih kapaciteta. Onog trenutka kada instalisani kapaciteti premaše tražnju, ponuda postaje veća od potrošnje, cene petrohemiskih proizvoda padaju, petrohemijske margine se smanjuju. Posledično zaustavljaju se investicije, dok tražnja za polimernim proizvodima neprestano raste u skladu sa stopom privrednog rasta. Kada potražnja premaši nivo raspoloživih proizvodnih kapaciteta petrohemijska industrija ponovo ulazi u prosperitetni ciklus.

Rafinerijsku preradu karakterišu stabilne, ali značajno niže margine od petrohemijskih kada je u prosperitetnom ciklusu. Tako da je fleksibilnost proizvodnje očigledna prednost integrisanog rafinerijsko-petrohemijskog kompleksa.

Takođe, integrisani rafinerijsko-petrohemijski kompleks će uspešnije održati poslovanje u tržišnoj utakmici sa modernim rafinerijsko-petrohemisjkim kapacitetima lociranim u regionima koji su bogati naftom i gasom i koji imaju favorizovan pristup osnovnoj sirovini i energetima u odnosu na evropske proizvođače.

Pored Rusa kao potencijalni strateški partneri HIP Petrohemije pominju se i Rumuni, Poljaci, Kinezi...

Tačno je da postoji interesovanje, ali za sada nema ničeg konkretnog. Međutim, činjenica je da kakva god da bude privatizacija, i ko god da postane većinski vlasnik, Rafinerija nafte Pančevo će po mom mišljenju uvek biti ključni isporučilac sirovina Petrohemiji.

Takođe, svaki ozbiljan potencijalni partner bi prethodno trebalo da ima rešenje u vezi sa snabdevanjem Petrohemije osnovnom sirovinom.

Znači kada je reč o privatizaciji Petrohemije, NIS će se pojaviti ili kao budući vlasnik ili kao ključni dobavljač sirovina.

To je ključno jer je NIS i sada suvlasnik u Petrohemiji.

Zahvaljujući dobrim rezultatima poslovanja i uz veliko zalaganje i podršku Vlade R Srbije okončanjem UPPRa oktobra 2017. godine završena je finansijska konsolidacija kojom je Petrohemija oslobođena svih dugova i formirana nova vlasnička struktura u okviru koje NIS ima oko 21% akcija Petrohemije.

Petrohemija već petu godinu zaredom dobro posluje, a u periodu 2015- 2017. godine poslovni rezultat je bio najbolji u njenoj istoriji.

Šta je sa zainteresovanim investitorima iz Poljske?

Posetli su Petrohemiju ali nemamo jasnu procenu njihovih namera.

Kinezi se, takođe pominju. Još tokom 90-ih godina prošlog veka pominjano je da će Kinezi da prave fabriku čađi.

Nama je posebno značajna investicija kineskog Ling Longa u Zrenjaninu u fabriku za proizvodnju guma za vozila. U Elemiru kod Zrenjanina nalazi se naša fabrika za proizvodnju veštačkog kaučuka, sirovine za proizvonju guma. Stupili smo sa njima u kontakt, uskoro bi njihovi predstavnici trebalo da posete Petrohemiju. Ova kineska investicija bi mogla da omogući investicije u dodatne proizvodne kapacitete u Elemiru. Pritom, veliki deo opreme za fabriku čađi, što je takođe sirovina za proizvodnju gume, i dalje postoji u Petrohemiji.

Ima li Petrohemija problema zbog zabrane zapošljavanja?

Petrohemija trenutno zapošljava oko 1.390 radnika, međutim prosečna starost zaposlenih je visoka, oko 50 godina. Petrohemija se sve više suočava sa odlaskom visoko-kvalifikovanog i usko-specijalizovanog kadra nezadovoljnog relativno niskim ostvarenim zaradama u odnosu na industrijsku granu kojoj HIP-Petrohemija pripada. Prijem i obnova kadra zbog popunjavanja pre svega upražnjenih smenskih pozicija i stvaranja kadrovskih rezervi u Petrohemiji su od ključnog značaja za održivi razvoj Društva. Kadrovske rezerve podrazumevaju angažovanje nove radne snage koja treba da bude obučena za samostalan rad i osposobljena da zameni odlazeće zaposlene, pri čemu je period za dostizanje potrebnih tehničkih kompetencija za rad u fabrici od dve do tri godine. Zapošljavanje ide usporeno zbog zakonskih ograničenja kako u vezi sa prijemom zaposlenih u radni odnos, tako i u vezi sa zaradama. Ova industrija nosi rizike koji su specifični, jer materije sa kojima radimo su zapaljice i eksplozivne - u slučaju nekontrolisanih ispuštanja, bilo u vodu, zemlju ili vazduh proizveli bi se ozbiljni negativni efekti. Zbog toga su adekvatan kvalitet ljudi, kao i njihov nivo obučenosti i znanja od posebnog značaja.

Moram, da naglasim da smo uz saglasnost Vlade RS u periodu 2017-2018 zaposlili 120 radnika, a očekujemo saglasnost za zapošljavanje još 80 radnika.

Petrohemija je jedna od retkih firmi koja bez kredita ulaže u razvoj.

Obzirom na dobre poslovne rezultate Petrohemija ulaže sopstvena poslovna sredstva u održavanje opreme i unapređenje pouzdanosti i efikasnosti procesa. Cilj nedavno obavljenog remonta je bezbedan i stabilan rad proizvodnih fabrika u kontinuitetu u narednom periodu, a realizovanih investicija povećanje profitabilnosti poslovanja i bolja konkurentnost na tržištu.

Pored standardnih remontnih aktivnosti, poput provera i sanacija opreme, čišćenja i pranja opreme od tehnoloških zaprljanja, kao i ispitivanja, sanacije i baždarenja sigurnosnih ventila, posuda pod pritiskom i cevovoda u skladu sa zakonom, izvršene su i značajne investicione aktivnosti.

Tako je u modernizaciju sistema upravljanja fabrikom Etilenom investirano oko 5,2 miliona evra. Ugrađena je nova upravljačka oprema svetski poznatih firmi, Yokogawa i Schnieder. Zatim izvrešno je unapređenje načina pakovanja sa povećanjem kapaciteta u fabrikama za proizvodnju polietilena visoke i niske gustine (PEVG i PENG) i uloženo oko 1,5 miliona evra. U fabrici PEVG zamenjena je oprema za aktivaciju katalizatora u vrednosti od 1,1 milion evra. Isporučilac je bio kanadska firma Bigelow-Liptac. Revitalizovan je hiper-kopresor u fabrici PENG pri čemu je investirno oko 2 miliona evra. Radove je vodio Siemens sa amričkom firmom Dresser-Rand. U toku su aktivnosti na povećanju kapaciteta fabrike PEVG za oko 20 000 tona godišnje. Građevinki radovi su pri kraju, o oprema renomiranog nemačkog proizvođača Coperion je isporučena. Prema planu fabrika bi trebalo da radi na višem proizvodnom kapacitetu od oktobra ove godine. Vrednost radova i opreme iznosi oko 8,5 miliona evra.

petrohemija

HIP Petrohemija

Bez obzira na obimnost i relativno kratke rokove za realizaciju poslova zahvaljujući dobroj organizaciji i velikom angažovanju zaposlenih i izvođača radova sve investicione i remontne aktivnosti u Petrohemiji uspešno su obavljene. Svi poslovi, koji su realizovani tokom remonta 2019. pozitivno utiču na bezbednost rada, ljudi i opreme, a nova ugrađena oprema doprinosi efikasnijem trošenju energije, što osim ekonomskog benefita, za rezultat ima i čistiju životnu sredinu. Neke od investicija, kao što je novi aktivator katalizatora, direktno utiču na kvalitet zaštite životne sredine.

Moram da naglasim da u toku remonta nije bilo nijedne povrede na radu, požara, ekoloških akcidenata i drugih vanrednih situacija. Odlična organizacija posla i timski rad zaposlenih u HSE-u sa zaposlenima iz ostalih organizacionih celina i izvođačima radova doprineli su da svi remontni zadaci budu obavljeni bezbedno uz primenu visokih HSE standarda.

Ukupna vrednost investicionih radova obavljenih tokom planskog zastoja iznosi oko 18 miliona evra, a remontih poslova oko 2 miliona evra. Ovo je najveća investirana suma ikada u Petrohemiju, a svi projekti su finansirani iz sopstvenih sredstava kompanije.

U prethodnih pet godina, od 2014. do kraja 2018. investirali smo oko 57 miliona evra. Tokom ove godine planiramo ulaganja od oko 24 miliona evra.

Šta je Petrohemiji potrebno da bude još uspešnija? Da li je ključna privatizacija?

Investicije u razvoj čime bi se omogućilo prevođenje raspoloživih baznih petrohemijskih u profitabilnije proizvode više faze dorade, kao i nastavak ulaganja u unapređenje pouzdanosti i efikasnosti postojećih procesa.

Ceo svet sada priča o štetnosti plastike. Da je okean pun plastičnih ostrva,... Može li to da ugrozi petrohemijsku industriju?

Ne. Naravno da svaka procesna industrija donosi sa sobom negativne eksterne efekte. Međutim u slučaju plastičnih kesa, ukoliko je o tome reč, trebalo bi analizirati negativne efekta raspoloživih  alternativa – papirnih ili kesa od tkanine. Tada dolazimo do načina proizvodnje papirne ambalaže, posledičnim negativnim eksternalijama, ili ukoliko se radi o cegerima od tkanine za višekratnu upotrebu, pranja deterdžentom, otpadnim vodama i sl.

Ovakve analize bi mogle neprestano da se rade dok bi zaključak najčešće zavisio od ciljeva onog koji je analizu naručio.


Upozorenje:

Web časopis Balkan Magazin ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Sva mišljenja, sugestije, kritike i drugi stavovi izneseni u komentarima su isključivo lični stavovi autora komentara i ne predstavlja stavove redakcije Web časopisa Balkan Magazin.

captcha image
Reload Captcha Image...