Modernizovan sistem toplifikacije TENT-a A

Izvor:   TE Nikola Tesla

Tim stručnjaka TENT-a za modernizaciju sistema toplifikacije Obrenovca u TE Nikola Tesla A izmenio je režim rada toplifikacije, čime se postiže bolji efekat grejanja Obrenovca i time su smanjuje gubitak proizvedene električne energije.

Podsetivši da se sistem daljinskog grejanja Obrenovca snabdeva toplotom sa blokova A-1 i A-2 TE Nikola Tesla A (instalisane snage 2x210 megavata) Glišo Klasnić, direktor TENT A, objašnjava tehničke karakteristike sistema za toplifikaciju TENT A i ističe pozitivne efekte izvršene modernizacije.

- Prezentacija je opisala projekat koji smo realizovali neposredno pred početak ovogodišnje grejne sezone, a odnosi se na unapređenje, modifikaciju i optimizaciju sistema upravljanja i regulacije daljinskim grejanjem Obrenovca sa TENT A. Prednosti sistema su njegova fleksibilnost, povećanje kvaliteta nadzora nad procesom grejanja grada, kao i povećanje energetske efikasnosti. Time što smo izmenili režim rada toplifikacije postigli smo bolji efekat grejanja Obrenovca i smanjili gubitke proizvedene električne energije. Ulaganja koja smo imali isplatila su se veoma brzo, a bila su i neophodna jer je postojeća oprema bila poprilično dotrajala. S obzirom da smo modernizovali sve blokove TENT A savremenim sistemom upravljanja, to je bilo potrebno uraditi, posebno zbog smanjivanja rastojanja između komande toplifikacije na bloku 7 i blokova 1 i 2, gde su izvori toplotne energije. Sada je moguće i sa blokova A-1 i A-2 voditi toplifikaciju prema gradu jer je smanjena distanca od 400 do 500 metara koja je postojala između mesta izvora toplote i mesta upravljanja cirkulacionim pumpama prema gradu. To je sada povezano optičkim kablovima, tako da se sve informacije prenose sa jednog sistema na drugi. Sistem je, dakle, veoma fleksibilan i moguće ga je dalje nadograđivati, što se u TENT-u, svakako, i planira. Sledeći korak ka povećanju efikasnosti ovog sistema biće uvođenje frekventnih regulatora za regulaciju broja obrtaja cirkulacionih pumpi, kojim bi se regulisao pritisak i protok bez prigušenja na potisnom vodu, zaključio je Klasnić.

Ovo je bila prva prezentacija, kojom su se stručnjaci PD TENT predstavili učesnicima Međunarodnog savetovanja „Energetika 2012“ nosi naslov „Modernizacija sistema merenja, upravljanja i regulacije postrojenja toplifikacije Obrenovca u TE Nikola Tesla A, a potpisao ju je autorski tim Glišo Klasnić, Bojan Papić, Savo Bezmarević, Ivan Vukosavljević, Aleksandar Stević i Bojan Kuzminac.


Upozorenje:

Web časopis Balkan Magazin ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Sva mišljenja, sugestije, kritike i drugi stavovi izneseni u komentarima su isključivo lični stavovi autora komentara i ne predstavlja stavove redakcije Web časopisa Balkan Magazin.

captcha image
Reload Captcha Image...