NIS će akcionarima isplatiti četiri milijarde dinara

BM

Akcionarima NIS-a biće isplaćeno 25 odsto neto dobiti Društva, odnosno 4,02 milijarde dinara, predložio je Odbor direktora Skupštini akcionara NIS a.d. Novi Sad, čija sednica će biti održana 27. juna.

NIS a.d. Novi Sad će, na osnovu predloga odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2016. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti kompanije, koju je Odbor direktora doneo 19. maja na pisanoj sednici akcionarima isplatiti 25 odsto neto dobiti Društva, odnosno 4,02 milijarde dinara. Neto dobit NIS a.d. Novi Sad za 2016. godinu iznosi 16,08 milijardi dinara.

Odbor direktora je odobrio Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2016. godinu i utvrdio predlog odluke Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad o usvajanju tog izveštaja. Pored toga, na sednici je razmotren i prihvaćen Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2016. godinu i utvrđen predlog odluke Skupštine akcionara o usvajanju navedenog Izveštaja.

Deveta redovna sednica Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad saziva se za 27. jun 2017. godine.

Odbor direktora je razmotrio i usvojio Finansijske izveštaje, Konsolidovane finansijske izveštaje, kao i Kvartalni izveštaj NIS a.d. Novi Sad za prvi kvartal 2017. godine.


Upozorenje:

Web časopis Balkan Magazin ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Sva mišljenja, sugestije, kritike i drugi stavovi izneseni u komentarima su isključivo lični stavovi autora komentara i ne predstavlja stavove redakcije Web časopisa Balkan Magazin.

captcha image
Reload Captcha Image...