OSNIVANJE EVROPSKOG UDRUŽENJA OPERATORA PRENOSNIH SISTEMA

J. Putniković

Na godišnjem seminaru UCTE, koji se održava u Beogradu, planira se osnivanje panevropskog udruženja za prenos električne energije

Domaćin godišnjeg Seminara i sastanaka svih radnih grupa Unije za koordinaciju prenosa električne energije (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity - UCTE), koji se od 3. do 5. septembra održava u Beogradu je JP Elektromreža Srbije.

UCTE je najveće evropsko udruženje operatora prenosnih sistema (TSO), staro više od 50 godina, koga čine TSO kompanije iz 24 zemlje. Osnovni zadatak UCTE - a je obezbeđenje sigurnog rada elektroenergetskog sistema, koji električnom energijom snabdeva više od 500 miliona ljudi, od Portugalije na zapadu do Poljske na istoku i od Italije i Grčke na jugu do Danske na severu Evrope.

Osnovna tema ovogodišnjeg UCTE Seminara biće razgovor o izazovima i obavezama nacionalnih operatora prenosnih sistema vezanim za osnivanje panevropskog TSO udruženja ENTSO-E. U skladu sa zahtevima Trećeg energetskog paketa Evropske komisije, osnivanje ENTSO-E udruženja predviđeno je krajem 2008.godine. Eksperti iz 29 operatora prenosnih sistema će tokom Seminara razmotriti neophodne aktivnosti, kako bi se promene u načinu saradnje i rada operatora prenosnih sistema, koje će se desiti osnivanjem ENTSO-E udruženja, realizovale bez narušavanja sigurnosti rada elektroenergetskog sistema koji služi za snabdevanje više od pola milijarde ljudi električnom energijom.

Treba istaći da je Elektroprivreda Srbije, iz koje je posle restrukturiranja izdvojeno JP Elektromreža Srbije, i tokom sankcija radila u okviru UCTE. Elektromreža Srbije je danas srpski operator prenosnog sistema. U okviru Projekta tehničke podrške srpskom operatoru prenosnog sistema i tržišta električne energije u periodu od marta 2007. do septembra ove godine uspešno je realizovan drugi projekat tehničke podrške JP Elektromreža Srbije. Ovaj projekat je, kao i prethodni, koje realizovan u periodu od februara 2005. do avgusta 2006. godine u potpunosti finansirala Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR). Cilj projekta je bio dalje jačanje i osposobljavanje JP Elektromreža Srbije u ostvarivanju funkcije operatora prenosnog sistema i tržišta električne energije u Srbiji, čime su omogućeni dalja liberalizacija tržišta električne energije u Srbiji i ispunjavanje obaveza koje proističu iz Zakona o energetici i Sporazuma o uspostavljanju Energetske zajednice jugoistočne Evrope.

Na ovaj način je postignut značajan napredak u usklađivanju rada našeg elektroenergetskog sektora sa regulativom i praksom Evropske Unije, kao i u jačanju kapaciteta JP Elektromreža Srbije da ostvari funkciju srpskog operatora prenosnog sistema i tržišta električne energije i postane značajan činilac na tržištu električne energije u jugoistočnoj Evropi.

Projekat je realizovao konzorcijum na čelu sa francuskim operatorom prenosnog sistema RTE, a JP Elektromreža Srbije je dobilo tehničku podršku u više oblasti, među kojima su organizovanje tržišta električne energije, realizacija novog sistema za dodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta, unapređenje upravljanja osnovnim sredstvima i održavanja, uspostavljanje funkcije interne revizije, unapređenje ekonomsko-finansijskih procedura, organizovanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, izrada korporativnog akcionog plana, kao i definisanje poslovodnog informacionog sistema.


Upozorenje:

Web časopis Balkan Magazin ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Sva mišljenja, sugestije, kritike i drugi stavovi izneseni u komentarima su isključivo lični stavovi autora komentara i ne predstavlja stavove redakcije Web časopisa Balkan Magazin.

captcha image
Reload Captcha Image...