ENERGETIKA 2009.

J. Putniković

Na Zlatiboru će se od 24. do 27. marta održati međunarodno savetovanje „Energetika 2009.”

Srbija je potpisivanjem naftno-gasnog sporazuma sa Ruskom federacijom napravila jedan od važnih koraka ka obezbeđivanju svoje izvesnije energetske budućnosti. Ali šta učiniti ako gradnja gasovoda Južni tok bude odložena, ili ne bude sledila projektovanu dinamiku, jer aktuelna globalna ekonomska kriza može promeniti prioritete činilaca koji treba da učestvuju u njegovoj gradnji. Ima li Srbija pripremljene odgovore na ovakve i slične scenarije pred kojima se u narednim godinama može naći njena energetika.

Ova i druga razvojna pitanja, kao i njihovo uspešno rešavanje u toku započetog procesa pristupanja Evropskoj uniji, predstavljaće okosnicu Međunarodnog savetovanja „Energetika 2009.” koje se na Zlatiboru održava od 24. do 27. marta.

Organizatori ovog međunarodnog savetovanja isplanirali su da se stručnjaci i oni koji se energetikom bave po funkciji, državnoj ili političkoj, svejedno, pozabave i i „više godina ignorisanim pitanja o dometima svake strategije uspešnog razvoja domaće energetike bez izgradnje nuklearnih elektrana”.

Osim u referatima učesnika teme „Južni tok“ i „Nuklearna elektrana u Srbiji – razvojna šansa ili utopija” biće posebno razmatrane na dva okrugla stola. Biće to prilika da se o gradnji novih energetskih objekata u svetlu energetskih, ekonomskih i ekoloških benefita i ograničenja koje ove infrastrukturne investicije sa sobom donose razgovara otvoreno, sa mogućnošću sučeljavanja onih koji po ovim pitanjima nemaju identične stavove.

Poseban izazov za domaće energetičare je pitanje: Kako zadovoljiti sve veće energetske potrebe građana i privrede uz striktno poštovanje sve strožijih domaćih i međunarodnih normi vezanih za zaštitu životne sredine? O tome će moći da razgovaraju sa ino kolegama, kojih će ove godine biti ne samo iz ex YU i država u okruženju već i sa drugih konktinenata.

Kao ni jedna druga struka, energetičari su suočeni sa sve izraženijim obligatnim zahtevima društva za kreiranjem pouzdanih srednjeročnih i dugoročnih scenarija razvoja energetike, i potrebom za kvalitetnim odgovorima na prilično stohastička stanja koja vladaju na savremenim tržištima energenata i energije. A posebno u uslovima tranzicije iz koje Srbija nikako da ispliva.

Veliki ispit za energetsku struku i u narednom periodu biće njena sposobnost da obezbedi brzo i kvalitetno usaglašavanje domaće legislative i praktičnih akcija sa direktivama EU i sa preuzetim međunarodnim obavezama u oblasti održivog razvoja. To je razlog što je i ovo Savetovanje usmereno da pomogne stvaranju uslova za uspešno praćenje savremenih međunarodnih trendova u energetici: regulativa, implementacija novih tehnologija, promocija energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, promocija uspešnih menadžment metoda za vođenje energetske i ekološke politike razvoja na makro i mikro planu, moderni akcioni programi za unapređenje tehničko-tehnološko-organizacione infrastrukture...

Na savetovanju „Energetika 2009.” biće dodeljena i plaketa Saveza energetičara za realizovano inovativno rešenje u oblasti povećanja energetske efikasnosti i tri diplome sa novčanim nagradama za najuspešnija studentska ostvarenja u toku školske 2007/2008 godine.

Onima koji u napred navedenim temama nisu našli povod da učestvuju na savetovanju „Energetika 2009.” iz Saveza energetičara Srbije poručuju da će se na ovom skupu biti reči i o globalnim, regionalnim i lokalnim razvojnim pitanjima u energetici, kao i o pozicioniranju energetike Srbije u širem energetskom kontekstu. Raspravljaće se o tehničko – tehnološkim dometima savremene energetike, ograničenjima energetskog sektora: resursi, zaštita životne sredine, ekonomija...

Posebno su interesantne teme: korišćenje novih i obnovljivih izvora energije, uključujući i komunalni organski otpad, kao i njihovo uvažavanje u državnom i lokalnom energetskom bilansu u skladu sa direktivama EU.

Biće reči o optimalnom ekonomsko - energetskom pristupu procesu regionalne međudržavne saradnje i umrežavanju Evrope gasovodima i naftovodima. Iz ugla aktuelne ekonomske krize posebna pažnja biće posvećena intenzivnom sprovođenju programa racionalnog korišćenja energije i povećanju energetske efikasnosti svih procesa, kako u proizvodnji, tako i u potrošnji energije.

Sve skupa, na Zlatoboru treba da se ikristališu stavovi za poboljšanja postojeće i izradu nove regulative, koja će pogodovati uspešnom sprovođenju Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine i Kjoto protokola. A da se ne bi zaostajalo za svetom posebna pažnja će biti posvećena kreiranju kvalitetnih i svetski uporedivih programa za školovanje stručnjaka za oblast energetike, a govoriće se i o organizacionim aspektima i dometima energetskog sektora i savremenim iluzijama: tržište, privatizacija, velike mantre...

Da ono što se stručnjaci dogovore bude i primenjeno u svakodnevnom životu treba da se pobrinu pokrovitelji ovog skupa, nadležni u ministarstvima rudarstva i energetike, nauke i tehnološkog razvoja, ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja kao i ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

Višeinofrmacija o ovom skupu na www.savezenergeticara.org.rs


Upozorenje:

Web časopis Balkan Magazin ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Sva mišljenja, sugestije, kritike i drugi stavovi izneseni u komentarima su isključivo lični stavovi autora komentara i ne predstavlja stavove redakcije Web časopisa Balkan Magazin.

captcha image
Reload Captcha Image...