Kostolac rešava ekološki problem deponija pepelišta

Novica Antić

Da bi se “zatvorilo” pepelišt Srednje kostolačko ostrvo i aktivirala deponija Ćirikovac TE KO Kostolcu je neophodno dve milijarde dinara. I pored toga što novac određuje dinamiku realizacije ovih ekoloških projekata iz Kostolca poručuju da su kompanija koja se zalaže za primenu ekoloških standarda. (foto: nova deponija u Ćirikovcu)

Desetak dana posle akcidentnog razvejavanja pepela na selo Stari Kostolac u Privrednom društvu Termoelektrane i kopovi Kostolac su se okupili stručnjaci, koji rade na projektu zatvaranja pepelišta Srednje kostolačko ostrvo i razvoj deponije Ćirikovac.

Tako su u ovoj kompaniji i konkretno pokazali da pred ovim problemom ne zatvaraju oči, već da im je rešavanje problema s deponijom pepela jedan je od prioriteta.

deponija-kostolac
Pepelište Srednje kostolačko ostrvo

Pepelište Srednje kostolačko ostrvo je pred zatvaranjem, a nedavno razvejavanje pepela na Stari Kostolac je ozbiljan razlog za ubrzavanje poslova na trajnom zatvaranju i rekultivaciji kaseta. Po našim planovima u 2013. godini zapunjavamo kasetu B na Srednjem kostolačkom ostrvu, kaseta A je već završila svoj rad, a otvaramo i stvaramo prostor na dosadašnjoj rezervnoj kaseti C. Tokom 2015. godine već planiramo da bude kompletno zatvorena stara deponija pepela. Ovi radovi koštaju nešto više od dve milijarde dinara“, rekao je Milutin Stanković, direktor Proizvodno - tehničkih poslova u Kostolcu, otvarajući prezentaciju ovog projekta i podsetio da je TE – KO Kostolac kompanije koja se zalaže za primenu ekoloških standarda.

O planovima radova na staroj deponiji, čije se zatvaranje planira, sa predstavnicima Kostolca razgovarali su stručnjaci Rudarskog instituta iz Beograda Milan Žugić, Dijana Vlajić i Pavle Stepanović. Ovaj stručni tim je, takođe, održao prezentaciju o budućim radovima na novom pepelištu u Ćirikovcu, koje je projektovano sa visokim stepenom zaštite životne sredine.

„Zatvaranje stare deponije pepela u Starom Kostolcu biće urađeno u skladu sa propisima i zakonima. Koncepcija zatvaranja deponije je ispoštovala zahteve i ograničenja, važeću zakonsku regulativu iz oblasti odlaganja otpada, paralelnost rada deponije i procesa njenog zatvaranja, brzo rešavanje problema razvejavanja pepela, posebno kasete A, kao i faznost izvođenja, obzirom na velika finansijska ulaganja. Sredstva koja su odobrena za ove namene čine samo 20% od finansijskih ulaganja koje ovaj plan predviđa, tako da predstoji i prikupljanje ostatka neophodne sume,“ naglasio je Milan Žugić.

deponija-cirakovac

Deponija pepela Ćirikovac

Aleksandra Čanak iz Sektora za ekologiju EPS-a istakla je da se deponija pepela u Starom Kostolcu nalazi u Dunavskoj zoni, što za posledicu ima visok nivo zainteresovanosti evropske regije.

„Deponija pepela u Starom Kostolcu je dugogodišnji problem, nasleđen iz prethodnih decenija“, istakao je Milutin Stanković, dok se novo pepelište u Ćirikovcu koncipira u skladu sa svim standardima Evropske unije, sa zaštitnim folijama i svim onim radovima koji su predviđeni za takve vrste deponija.

Brojne delegacije, koje su posetile PD TE - KO Kostolac, imale su priliku da se na licu mesta uvere da deponija pepela u Ćirikovcu jeste urađena po standardima, a da se problem klizišta na ovom lokalitetu uspešno sanira.

„U toku je i investiciona aktivnost na povezivanju blokova TE Kostolac A na sistem transporta pepela gustom hidromešavinom na novu deponiju u Ćirikovcu‚ što će stvoriti uslove i za zatvaranje stare deponije pepela“, rekao je savetnik direktora za tehnička pitanja Desimir Stević naglašavajući da će „problem razvejavanja pepela sa deponije u Starom Kostolcu biti rešen. Ova stara deponija biće trajno zatvorena, a pepeo iz TE Kostolac A biće transportovan na novu deponiju u Ćirikovcu, savremenom tehnologijom u vidu guste hidromešavine. Da bi sve ovo mogli da realizujemo sada vršimo pripreme na ćirikovačkoj deponiji. Termoenergija može imati i negativne efekte po prirodnu sredinu i zato se mora uvek istaći da energetika i ekologija predstavljaju naše imperative. Nekadašnja tehnologija je podrazumevala retku hidromešavinu dok novi pristup, baziran na gustoj hidromešavini, predstavlja veliki korak u ekološkom napretku naše kompanije.“

Učesnici skupa su istakli das u projekti na rešavanju pitanja daljeg odlaganja pepela i šljake i njenog deponovanja iz Termoelektrana Kostolac A ključna su ekološka aktivnost kompanije. Istina, ograničena sredstva, koja nisu dovoljna za realizaciju svih projekata, glavni su razlog za sporost u rešavanju ovog pitanja. U naredne dve godine treba obezbediti blizu dve milijarde dinara za realizaciju poduhvata na zatvaranju Srednjeg kostolačkog ostrva i dalje odlaganje supstrata na deponiju u Ćirikovcu.

kostolac-deponija-pepela

Deponija pepela Srednje kostolačko ostrvo

„Naša kompanija ulaže velike napore da bude društveno odgovorno preduzeće, a naša namera je da svojim radom ne ugrožavamo ni životnu sredinu ni normalno funkcionisanje lokalnog stanovništva. Daćemo sve od sebe da u narednom periodu, pepelište Srednje kostolačko ostrvo ne predstavlja ekološko žarište, koje povremeno prouzrokuje probleme ljudima i prirodi. Mi smo i ovom prezentacijom završenog projekta pokazali ozbiljnost u nameri da se problem reši. Činimo napore da obezbedimo značajniju realizaciju čitavog projekta, što u sadašnjim ekonomskim uslovima nije lak posao,“ rekao je Aleksandar Jovanović, zamenik direktora PD TE - KO Kostolac tokom obilaska deponije pepela u Ćirikovcu.


Upozorenje:

Web časopis Balkan Magazin ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Sva mišljenja, sugestije, kritike i drugi stavovi izneseni u komentarima su isključivo lični stavovi autora komentara i ne predstavlja stavove redakcije Web časopisa Balkan Magazin.

captcha image
Reload Captcha Image...