Efikasnost

Startovala NIS-ova kogenerativna gasna elektrana na otpadni gas

U Srbobranu je počela sa radom NIS-ova kogenerativna elektrana na nekvalitetan gas iz naftnih bušotina, instalisane snage od dva megavata. NIS za sada ima u našoj zemlji sedam malih elektrana ukupne snage 6,2 megavata, a do kraja godine planiraju izgradnju kapaciteta snage 5,3 megavata.

Operativna efikasnost - raditi prave stvari na pravi način

Jedan od glavnih prioriteta Naftne industrije Srbije u naredne tri godine predstavljaće povećanje efikasnosti u svim segmentima poslovanja.

Energetska efikasnost – uslov rentabilnosti proizvodnje u NIS-u

Transformacija NIS-a iz nacionalne naftno-gasne kompanije u međunarodni energetski holding sprovodi se kroz formiranje Bloka Energetika, čiji je zadatak povećanje rentabilnosti proizvodnje kroz realizaciju projekata energetske efikasnosti. Pored smanjenja potrošnje energije u procesima proizvodnje i prerade nafte i gasa primarni projekti su proizvodnja toplotne i električne energije iz rastvorenog i prorodnog gasa, instaliranje geotermalnih stanica na starim bušotinama kao i korišćenje obnovljivih izvora energije. (foto: Aleksej Belov, izvršni direktor Bloka Energetika NIS-a)

Rumunija na pravom energetskom putu

Prema rečima stranih investitora, Rumunija zauzima treće mesto među ekonomijama u EU sa najvišim energetskim intenzitetom

Nabuko i TANAP potpisali Memorandum o razumevanju

Svrha potpisanog Memoranduma je da pojača odnos između dva integralna dela Južnog gasnog koridora, što će dovesti korak bliže postizanju zajedničkog cilja, a to je diversifikacije evropskih isporuka gasa

Energetski efikasne naftne bušotine NIS-a

Kako bi povećao energetsku efikasnost kompanije NIS je počeo s realizacijom projekta razvoja snabdevanja nalazišta naftnih derivata električnom energijom sistemima za kogeneraciju.

"Planuo" novac za energetsku efikasnost

Obustavljeno je subvencionisanje kredita za unapređenje energetske efikasnosti privatnih objekata i subvencionisanje stambenih kredita, jer je tehnička vlada Srbije uspela već da potroši obezbeđenih 300 miliona dinara koji su iz "krnjeg" budžeta određeni za ove namene. Eventualne nove subvencije čekaju novu vladu.

Gazdovanjem do energetske efikasnosti

Lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini planiranjem i dobrim gazdovanjem mogu dosta da utiču na smanjenje potrošnje energije. Sarajevo je pokrenulo projekte vezane za energetsku efikasnost, a za 10 opština je izdvojeno oko 300.000 evra nepovratnih sredstava za aplicirane projekte iz ove oblasti. U Tehničkoj školi u Brčkom radi se na realizaciji dva projekta koja se odnose na energetsku efikasnost.

Simbolični krediti za energetsku efikasnost

Za unapređenje energetske efikasnosti u objektima javne namene država izdvaja milijardu a za privatna domaćinstva 300 miliona dinara. To je nedovoljno jer, oko 1,3 miliona stanova u Srbiji stariji su od 35 godina i za njihovu rekonstrukciju neophodno je čak pet milijardi evra.