Efikasnost

Parlamentarni forum sutra o energetskoj efikasnosti u zgradarstvu

U Srbiji se troši dva puta više energije nego u zemaljama OECD. O tome kako smanjiti potrošnju energije u zgradarstvu biće reči sutra, na VII sastanku Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije, koji je organizovan uz podršku GIZ projekta.

Potrošnja energije u Srbiji dvaput veća od zemalja OECD

Potrošnja energije u Srbiji je više nego dvostruko veća u poređenju sa zemljama članicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), saopštila je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). Prema zvaničnoj statistici, zgrade u Srbiji troše oko 40 odsto ukupne finalne energije, pri čemu čak oko 61 odsto otpada na stambene zgrade.

Startovala NIS-ova kogenerativna gasna elektrana na otpadni gas

U Srbobranu je počela sa radom NIS-ova kogenerativna elektrana na nekvalitetan gas iz naftnih bušotina, instalisane snage od dva megavata. NIS za sada ima u našoj zemlji sedam malih elektrana ukupne snage 6,2 megavata, a do kraja godine planiraju izgradnju kapaciteta snage 5,3 megavata.

Operativna efikasnost - raditi prave stvari na pravi način

Jedan od glavnih prioriteta Naftne industrije Srbije u naredne tri godine predstavljaće povećanje efikasnosti u svim segmentima poslovanja.

Energetska efikasnost – uslov rentabilnosti proizvodnje u NIS-u

Transformacija NIS-a iz nacionalne naftno-gasne kompanije u međunarodni energetski holding sprovodi se kroz formiranje Bloka Energetika, čiji je zadatak povećanje rentabilnosti proizvodnje kroz realizaciju projekata energetske efikasnosti. Pored smanjenja potrošnje energije u procesima proizvodnje i prerade nafte i gasa primarni projekti su proizvodnja toplotne i električne energije iz rastvorenog i prorodnog gasa, instaliranje geotermalnih stanica na starim bušotinama kao i korišćenje obnovljivih izvora energije. (foto: Aleksej Belov, izvršni direktor Bloka Energetika NIS-a)

Rumunija na pravom energetskom putu

Prema rečima stranih investitora, Rumunija zauzima treće mesto među ekonomijama u EU sa najvišim energetskim intenzitetom

Fond za energetsku efikasnost startuje 2014.

Sredstva pod povoljnim uslovima Fond za energetsku efikasnost će odobravati od 2014. godine, najavljuje pomoćnik ministra energetike Dejan Trifunović ističući da je energetska efikasnost, pored sigurnosti snabdevanja energijom, investicija u energetiku i uređenosti regulativa, jedna od ključnih stavki nove energetske politike Srbije, jer će to smanjiti naša izdvajanja za uvoz energenata, pošto je Srbija sada 33,7 odsto energetski zavisna.

Nabuko i TANAP potpisali Memorandum o razumevanju

Svrha potpisanog Memoranduma je da pojača odnos između dva integralna dela Južnog gasnog koridora, što će dovesti korak bliže postizanju zajedničkog cilja, a to je diversifikacije evropskih isporuka gasa

Energetski efikasne naftne bušotine NIS-a

Kako bi povećao energetsku efikasnost kompanije NIS je počeo s realizacijom projekta razvoja snabdevanja nalazišta naftnih derivata električnom energijom sistemima za kogeneraciju.

"Planuo" novac za energetsku efikasnost

Obustavljeno je subvencionisanje kredita za unapređenje energetske efikasnosti privatnih objekata i subvencionisanje stambenih kredita, jer je tehnička vlada Srbije uspela već da potroši obezbeđenih 300 miliona dinara koji su iz "krnjeg" budžeta određeni za ove namene. Eventualne nove subvencije čekaju novu vladu.