BM konferencije

Ulaganje u energetiku Srbije

Skup o značaju investiranja u nove energetske kapacitete zakazan za 26. februar u Beogradu, pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine

Otvoreno tržište struje i gasa od 1. januara - problemi u najavi

Na konferenciji Balkanmagazina “Da li je Srbija spremna za otvaranje tržišta električne energije i gasa od 1. januara 2013. godine” otvorena sporna pitanja o primeni liberalizacije energetskog tržišta. Na vladi da odluči hoće li se isključivati energija preduzećima koja nemaju ugovore ili će neplatiše nastaviti da opterećuju EPS

Otvoreno tržište struje i gasa od 1. januara - problemi u najavi

Na konferenciji Balkanmagazina “Da li je Srbija spremna za otvaranje tržišta električne energije i gasa od 1. januara 2013. godine” otvorena sporna pitanja o primeni liberalizacije energetskog tržišta. Na Vladi da odluči hoće li se isključivati energija preduzećima koja nemaju ugovore ili će neplatiše nastaviti da opterećuju EPS.

Da li je Srbija spremna za otvaranje tržišta električne energije i gasa

Veliki potrošači električne energije i prorodnog gasa od 1. januara naredne godine moraće ove energente da kupuju na otvorenom tržištu. Da li je za to spremna država, odnosno, da li su nadležno Ministarstvo energije ,razvoja i zaštite životne sredine i Agencija za energetiku napravili odgovarajući milje, u kome će veliki potrošači konačno morati da sa EMS-om, EPS-om, Srbijagasom i trgovcima električnom energijom i gasom ugovaraju isporuke po tržišnim principima čuće se 24. decembra na konferenciji Balkanmagazina „Da li je Srbija spremna za otvaranje tržišta električne energije i gasa od 1. januara 2013. godine“.

Kako ćemo se grejati naredne zime

Redakcija Internet časopisa Balkanmagazin pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine 23. oktobra (od 10 do 12 časova) organizuje stručnu konferenciju „Kako ćemo se grejati tokom zime 2012/2013. godine?“

Uloga uljnih škriljaca u prevazilaženju energetske krize

Okrugli sto Balkanmagazina o uljnim škriljcima u Srbiji

BIOGORIVO - ENERGIJA OKO NAS

3E

Na okruglom stolu Balkanmagazina „Biogorivo - energija oko nas“, 28. marta 2011. godine, razgovaraće se o tome koji su potencijal Srbije u korišćenju biomase i biodizela i kako da šume i njive budu u funkciji održivog razvoja

OTPAD I ODRŽIVI RAZVOJ

3E

O tome koje su mogućnosti da se iz otpada, koji završava na deponijama i zagađuje zemljište i reke proizvodi energija i kako se mogu finansirati projekti održivog razvoja u Srbiji biće reči na okruglom stolu koji redakcija Balkanmagazina organizuje 14. marta (od 11 do 13 sati) u beogradskom Medija centru