BM konferencije

Stvaranje regionalne berze električne energije u Srbiji

Uslov da se može govoriti o liberalizaciji tržišta električne energije je i restrukturiranje velikih sistema, nosilaca sistema, pre svega Elektroprivrede Srbije. Država mora obezbediti da EPS postane konkurentno preduzeće. To se ne odnosi samo na tržište električne energije već i na tržište gasa, rekla ministar energetike Zorana Mihajlović na konferenciji „Regionalno tržište električne energije“

Stvaranje regionalne berze električne energije u Srbiji

Uslov da se može govoriti o liberalizaciji tržišta električne energije je i restrukturiranje velikih sistema, pre svega Elektroprivrede Srbije, rekla ministar energetike Zorana Mihajlović na konferenciji „Regionalno tržište električne energije“
(foto, Dragan Vlaisavljević, Zorana Mihajlović, Janez Kopač i Ljiljana Hadžibabić)

Regionalno tržište električne energije

Vesna info d.o.o. izdavač Internet časopisa Balkanmagazin – www.balkanmagazin.net pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine 25. aprila organizuje međunarodnu konferenciju „Regionalno tržište električne energije“

Investicije u energetiku vuku celu privredu

EPS nećemo prodavati. Energetska efikasnost i infratstrukturne investicije su najvažnija ulaganja u energetiku Srbije, rekla je Zorana Mihajlović, ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine na konferenciji Balkanmagazina „Kako pokrenuti investicije u energetici Srbije?“

Ulaganje u energetiku Srbije

Skup o značaju investiranja u nove energetske kapacitete zakazan za 26. februar u Beogradu, pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine

Otvoreno tržište struje i gasa od 1. januara - problemi u najavi

Na konferenciji Balkanmagazina “Da li je Srbija spremna za otvaranje tržišta električne energije i gasa od 1. januara 2013. godine” otvorena sporna pitanja o primeni liberalizacije energetskog tržišta. Na vladi da odluči hoće li se isključivati energija preduzećima koja nemaju ugovore ili će neplatiše nastaviti da opterećuju EPS

Otvoreno tržište struje i gasa od 1. januara - problemi u najavi

Na konferenciji Balkanmagazina “Da li je Srbija spremna za otvaranje tržišta električne energije i gasa od 1. januara 2013. godine” otvorena sporna pitanja o primeni liberalizacije energetskog tržišta. Na Vladi da odluči hoće li se isključivati energija preduzećima koja nemaju ugovore ili će neplatiše nastaviti da opterećuju EPS.

Da li je Srbija spremna za otvaranje tržišta električne energije i gasa

Veliki potrošači električne energije i prorodnog gasa od 1. januara naredne godine moraće ove energente da kupuju na otvorenom tržištu. Da li je za to spremna država, odnosno, da li su nadležno Ministarstvo energije ,razvoja i zaštite životne sredine i Agencija za energetiku napravili odgovarajući milje, u kome će veliki potrošači konačno morati da sa EMS-om, EPS-om, Srbijagasom i trgovcima električnom energijom i gasom ugovaraju isporuke po tržišnim principima čuće se 24. decembra na konferenciji Balkanmagazina „Da li je Srbija spremna za otvaranje tržišta električne energije i gasa od 1. januara 2013. godine“.